JSP 0

-0.01 -2.78%

Status : อัพเดท 05-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 0.35
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -2.78
วันก่อนหน้า 0.36
เปิด 0.36
สูงสุด 0.36
ต่ำสุด 0.35
ปริมาณ (หุ้น) 15,833,900
มูลค่า('000 บาท) 5,637
ราคาเฉลี่ย 0.36

0

P/E

0

Yield%

63.33

Revenues Stable%

31.67

Profit Stable%

0.04

Quick Ratio

2.23

Current Ratio

1.72

Asset/Dept Ratio

0

D/E Ratio

16.68

Avg. Collection Period
(Days)

203.48

Avg. Payment Period
(Days)

1523.77

Avg. Inventory Period
(Days)

1336.97

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด XD 00-00-543

การซื้อขายของผู้บริหาร JSP

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
08-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.36500,000
08-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.32200,000
08-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.32300,000
08-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.38500,000
12-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.28200,000
12-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.28100,000
12-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.28200,000
12-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.26200,000
12-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.1650,000
12-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.22150,000
16-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.1450,000
16-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.1850,000
16-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.94300,000
22-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.02100,000
22-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.04300,000
22-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาขาย2.06300,000
22-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.02100,000
22-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาขาย2.06100,000
24-12-2014ยงศีล รุ่งชีวาขาย2.08100,000
13-01-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.02150,000
13-01-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย2.06100,000
13-01-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย2.0850,000
15-01-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.04200,000
15-01-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย2.08100,000
15-01-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย2.10100,000
19-01-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย2.16100,000
19-01-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.22300,000
19-01-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.24300,000
19-01-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย2.26300,000
21-01-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.18300,000
21-01-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.16100,000
21-01-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.18300,000
23-01-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ2.12200,000
23-01-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย2.16200,000
26-02-2015มาโนช มงคลธนานนท์ขาย2.18100,000
15-06-2015มาโนช มงคลธนานนท์โอนออก0.00100,000
07-09-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.36500,000
07-09-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.371,000,000
07-09-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.37500,000
14-09-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.40200,000
14-09-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.41200,000
16-09-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.40200,000
16-09-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.41250,000
16-09-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.42700,000
16-09-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.43500,000
16-09-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.4281,200
16-09-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.43200,000
13-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.34200,000
13-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.35200,000
13-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.36200,000
22-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.40300,000
22-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.38200,000
22-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.41300,000
22-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.45368,800
27-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.43100,000
27-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.46100,000
27-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.44100,000
27-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.45400,000
27-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.46300,000
27-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.47400,000
27-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.4332,400
27-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.44250,000
28-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาโอนออก0.0010,000,000
30-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.4350,000
30-10-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.45350,000
18-11-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.6410,000
23-11-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.56100,000
23-11-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.58100,000
23-11-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.59200,000
23-11-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.60100,000
23-11-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.58350,000
23-11-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.57500,000
23-11-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.58200,000
23-11-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.592,000,000
23-11-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.60500,000
23-11-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.611,500,000
27-11-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.57500,000
27-11-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.58200,000
27-11-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.54270,000
01-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.51200,000
01-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.53100,000
01-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.54100,000
01-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.55100,000
01-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.5651,500
01-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.52700,000
01-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.5150,000
01-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.53200,000
01-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.48200,000
01-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.5050,000
04-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.41200,000
08-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.36200,000
08-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.39200,000
08-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.37100,000
08-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.38100,000
08-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.3690,200
18-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.37300,000
18-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.38150,000
21-12-2015ธีระชาติ มโนธรรมรักษาขาย1.4060,000,000
21-12-2015วีระวิทย์ มโนธรรมรักษาขาย1.4045,000,000
23-12-2015ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.35150,000
09-03-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.081,000,000
11-03-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.082,000,000
15-03-2016ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.11200,000
15-03-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.14633,600
16-03-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.14200,000
16-03-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.15100,000
16-03-2016ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.16300,000
25-03-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.123,000,000
25-03-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.141,000,000
29-03-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.17300,000
04-04-2016ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.18600,000
04-04-2016ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.18800,000
04-04-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.203,000,000
04-04-2016ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.20800,000
08-04-2016อัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ซื้อ1.20100,000
08-04-2016อัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ซื้อ1.19100,000
08-04-2016อัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ซื้อ1.18496,900
08-04-2016อัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ซื้อ1.203,100
08-04-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.19100,000
08-04-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.16300,000
20-04-2016ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.25300,000
13-05-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.14902,300
16-05-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.12345,300
16-05-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.13554,700
17-05-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.121,500,000
30-05-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.15100,000
03-06-2016ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ1.1445,000
03-06-2016ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ1.13100,000
06-06-2016ยงศีล รุ่งชีวาโอนออก0.0010,000,000
06-06-2016ยงศีล รุ่งชีวาโอนออก0.0010,000,000
08-06-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.16500,000
07-07-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.19117,400
04-08-2016ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ1.33900,000
22-07-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.18200,000
26-07-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.191,000,000
28-07-2016ยงศีล รุ่งชีวาขาย1.281,000,000
02-09-2016ยงศีล รุ่งชีวาโอนออก0.0010,000,000
02-09-2016ยงศีล รุ่งชีวาโอนออก0.005,000,000
02-09-2016ยงศีล รุ่งชีวาโอนออก0.005,000,000
08-09-2016ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ1.28197,500
08-09-2016ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ1.29480,000
08-09-2016ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ1.30422,500
09-09-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.3336,000
09-09-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.3464,000
09-09-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.34217,100
09-09-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.35182,900
13-09-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.2525,000
13-09-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.2650,000
13-09-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.2750,000
13-09-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.26480,000
13-09-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.27100,000
13-09-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.23205,400
13-09-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.24194,600
15-09-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.18100,000
20-09-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.26250,000
23-09-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.24200,000
23-09-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.25120,000
23-09-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.2650,000
23-09-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.26300,000
23-09-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.27100,000
11-10-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.22150,000
31-10-2016ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.21100,000
21-11-2016ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.13400,000
21-12-2016ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ1.141,000,000
23-12-2016ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ1.141,471,000
18-01-2017ยงศีล รุ่งชีวาโอนออก0.0020,000,000
18-01-2017ยงศีล รุ่งชีวาโอนออก0.0020,000,000
10-03-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ1.12500,000
10-03-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ1.1229,000
16-05-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ1.06200,000
18-05-2017ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.06118,100
18-05-2017ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาซื้อ1.07441,900
01-06-2017ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.10500,000
12-06-2017ยงศีล รุ่งชีวาซื้อ1.07500,000
18-07-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมขาย1.031,400,000
25-07-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ1.001,000,000
21-08-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.871,000,000
22-08-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.911,000,000
14-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมขาย0.831,900,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.77800,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.77100,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.7713,300
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.78100,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.78500,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.7836,700
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.7850,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.78100,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.78100,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.78200,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.78190,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.7910,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.79100,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.79200,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.78150,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.7850,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.7830,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.7870,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.78100,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.7880,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.7910,000
21-11-2017ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.7910,000
06-03-2018ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาขาย0.7271,000,000
06-03-2018ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาขาย0.72409,000,000
07-03-2018ไพโรจน์ วัฒนวโรดมซื้อ0.691,500,000
15-03-2018ไพโรจน์ วัฒนวโรดมขาย0.671,900,000
21-03-2018ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาขาย0.72260,000,000
21-03-2018ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลซื้อ0.72200,000,000
30-03-2018ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลซื้อ0.7280,000,000
11-04-2018ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลซื้อ0.7220,000,000
23-05-2018ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลซื้อ0.7210,000,000
30-05-2018ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลซื้อ0.7230,000,000
06-06-2018ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลซื้อ0.7215,000,000
12-06-2018ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลซื้อ0.7265,000,000
22-06-2018ไพโรจน์ วัฒนวโรดมขาย0.671,100,000
06-08-2018ไพโรจน์ วัฒนวโรดมขาย0.68600,000

BIG LOT JSP

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น JSP

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3