KIAT 1

-0.01 -1.54%

Status : อัพเดท 14-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 0.64
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -1.54
วันก่อนหน้า 0.65
เปิด 0.66
สูงสุด 0.66
ต่ำสุด 0.62
ปริมาณ (หุ้น) 33,095,845
มูลค่า('000 บาท) 21,132
ราคาเฉลี่ย 0.64

16

P/E

5.7

Yield%

42.86

Revenues Stable%

42.86

Profit Stable%

2.27

Quick Ratio

7.5

Current Ratio

5.89

Asset/Dept Ratio

0.28

D/E Ratio

70.08

Avg. Collection Period
(Days)

32.82

Avg. Payment Period
(Days)

43.75

Avg. Inventory Period
(Days)

81.01

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.01 บาท XD 08-03-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร KIAT

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
30-01-2012เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ13.202,000,000
26-01-2012วิภา ตันติธนากรกุลขาย13.202,000,000
21-03-2012โอม หุวะนันทน์ซื้อ13.0010,000
11-12-2014เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย8.5011,000,000
15-12-2014เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย12.506,000,000
19-12-2014เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย13.505,000,000
05-03-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ขาย1.652,500,000
06-05-2015เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์โอนออก0.00250,000,000
06-05-2015เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์รับโอน0.00250,000,000
12-05-2015เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์โอนออก0.00250,000,000
14-05-2015เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์โอนออก0.00250,000,000
23-06-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ1.18500,000
23-06-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ1.211,900,000
23-06-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ1.18600,000
07-07-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ1.231,500,000
09-07-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ1.231,500,000
10-07-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ขาย1.331,500,000
21-07-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ1.081,500,000
22-07-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ1.0425,900
22-07-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ1.03474,100
02-10-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ0.941,000,000
29-02-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.747,070,000
29-02-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.3216,200,000
29-02-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.743,750,000
29-02-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.319,000,000
14-03-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.731,000,000
14-03-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.732,000,000
15-03-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.742,000,000
15-03-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.312,774,939
16-03-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.317,000,000
05-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.3013,200,000
05-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.725,430,000
05-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.724,950,000
05-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.3012,100,000
07-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.734,781,800
07-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.3011,700,000
07-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.731,185,000
07-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.293,000,000
08-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.733,150,000
08-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.298,000,000
02-08-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.726,603,200
02-08-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.2817,400,000
02-08-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.723,250,000
02-08-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.278,775,600
13-10-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.522,000,000
21-02-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.691,625,000
21-02-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.244,704,000
22-02-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.69520,000
22-02-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.241,500,000
03-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.69200,000
03-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.21700,000
06-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.69500,000
06-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.211,800,000
07-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.68100,000
07-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.21200,000
13-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.66700,000
13-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.192,686,500
14-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.64900,000
14-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.183,199,200
25-10-2017สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.60536,700
25-10-2017สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.112,924,400
27-10-2017สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ0.60321,500
27-10-2017สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย0.111,763,900

BIG LOT KIAT

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น KIAT

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3