KKP 51

-0.50 -0.97%

Status : อัพเดท 30-07-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 51.00
เปลี่ยนแปลง -0.50
% เปลี่ยนแปลง -0.97
วันก่อนหน้า 51.50
เปิด 51.50
สูงสุด 51.50
ต่ำสุด 50.50
ปริมาณ (หุ้น) 2,533,727
มูลค่า('000 บาท) 128,767
ราคาเฉลี่ย 50.82

8.6

P/E

4.4

Yield%

86.67

Revenues Stable%

60.00

Profit Stable%

0

Quick Ratio

0

Current Ratio

1.21

Asset/Dept Ratio

5.27

D/E Ratio

0

Avg. Collection Period
(Days)

0

Avg. Payment Period
(Days)

0

Avg. Inventory Period
(Days)

0

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 2.25 บาท XD 29-04-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร KKP

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
05-10-2011ประวิทย์ วรุตบางกูรซื้อ25.7520,000
30-11-2011ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย29.2510,000
01-12-2011ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย30.0010,000
07-12-2011ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย35.0020,000
09-01-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรซื้อ30.7520,000
19-01-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรซื้อ30.2520,000
23-03-2012สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์ขาย36.7510,000
20-07-2012นุจรี ศิษฏศรีวงศ์ขาย38.5033,150
20-07-2012ศราวุธ จารุจินดาขาย39.0040,000
26-07-2012ศราวุธ จารุจินดาขาย40.0020,000
01-08-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย41.0010,000
06-08-2012ศราวุธ จารุจินดาขาย42.0015,000
07-08-2012สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์ขาย42.2523,250
11-09-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย47.0015,000
17-09-2012บรรยง พงษ์พานิชรับโอน0.002,336,246
17-09-2012พงษ์เทพ ผลอนันต์รับโอน0.00255,788
17-09-2012อนุมงคล ศิริเวทินรับโอน0.0018,270
09-11-2012กฤติยา วีรบุรุษซื้อ0.00172
20-09-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย47.0020,000
21-09-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย48.5020,000
12-10-2012สิริ เสนาจักร์ขาย45.7533,600
24-10-2012สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์ขาย44.0023,250
09-11-2012ศราวุธ จารุจินดาขาย45.502,500
21-11-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย46.0010,000
21-11-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย46.7510,000
30-11-2012ประชา ชำนาญกิจโกศลขาย48.13375,000
28-11-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย48.2510,000
29-11-2012อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ขาย47.86913,673
29-11-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย48.5010,000
30-11-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย49.2510,000
03-12-2012สุวิทย์ มาไพศาลสินขาย48.60500,000
03-12-2012สุวิทย์ มาไพศาลสินขาย48.35500,000
06-12-2012พงษ์เทพ ผลอนันต์ขาย48.75100,000
06-12-2012พงษ์เทพ ผลอนันต์ขาย48.5023,200
14-12-2012ศราวุธ จารุจินดาขาย48.7510,000
17-12-2012พงษ์เทพ ผลอนันต์ขาย49.0087,000
17-12-2012เชษฐ์ ภัทรากรกุลขาย48.5035,000
17-12-2012พงษ์เทพ ผลอนันต์ขาย49.007,100
24-12-2012ศราวุธ จารุจินดาขาย48.0040,000
08-01-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย49.5020,000
10-01-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย50.5010,000
10-01-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย51.2510,000
15-01-2013นุจรี ศิษฏศรีวงศ์ขาย50.5042,600
15-01-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย51.0010,000
18-01-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรซื้อ48.5010,000
23-01-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย50.0010,000
24-01-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย50.7510,000
24-01-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย50.5020,000
24-01-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย50.7520,000
28-01-2013สิริ เสนาจักร์ขาย51.2578,400
04-02-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย51.7510,000
04-02-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย51.757,500
04-02-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย52.0010,000
08-02-2013พงษ์เทพ ผลอนันต์ขาย58.2538,000
27-02-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรโอนออก0.00200,000
27-02-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรรับโอน0.00200,000
04-03-2013มานิตย์ วรรณวานิชซื้อ60.257,000
04-03-2013มานิตย์ วรรณวานิชซื้อ61.751,000
08-03-2013บรรยง พงษ์พานิชขาย64.0030,400
15-03-2013บรรยง พงษ์พานิชขาย64.00805,800
13-03-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย64.0020,000
13-03-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรซื้อ62.2520,000
12-04-2013สุรพล กุลศิริขาย65.0037,000
18-04-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรโอนออก0.0025,000
18-04-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรรับโอน0.0025,000
23-04-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย68.005,000
24-04-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย70.7515,000
26-04-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย69.2510,000
02-05-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย70.0010,000
05-08-2013สุวิทย์ มาไพศาลสินซื้อ43.12311,300
02-08-2013บรรยง พงษ์พานิชซื้อ44.35500,000
05-08-2013สุวิทย์ มาไพศาลสินซื้อ44.07188,700
08-08-2013สุวิทย์ มาไพศาลสินซื้อ43.004,900
08-08-2013สุวิทย์ มาไพศาลสินซื้อ45.0095,100
09-08-2013อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ซื้อ44.008,700
13-08-2013อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ซื้อ44.91141,300
16-08-2013อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ซื้อ45.50150,000
20-08-2013มานิตย์ วรรณวานิชซื้อ42.5010,000
21-08-2013สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์ซื้อ42.7510,000
03-09-2013สุวิทย์ มาไพศาลสินซื้อ38.75200,000
03-09-2013สุวิทย์ มาไพศาลสินซื้อ39.70200,000
03-09-2013มานิตย์ วรรณวานิชซื้อ39.5012,000
14-10-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรโอนออก0.0025,000
14-10-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรรับโอน0.0025,000
21-10-2013อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ซื้อ42.6050,000
15-09-2014สุรพล กุลศิริโอนออก0.0060,000
24-10-2014สุวิทย์ มาไพศาลสินโอนออก0.004,000,000
05-02-2015ศราวุธ จารุจินดาขาย40.0060,000
21-05-2015ประชา ชำนาญกิจโกศลขาย37.5015,900
24-07-2015ประวิทย์ วรุตบางกูรซื้อ32.5010,000
24-07-2015ประวิทย์ วรุตบางกูรซื้อ32.5015,000
22-10-2015ศราวุธ จารุจินดาขาย32.7520,000
26-10-2015ศราวุธ จารุจินดาขาย33.2510,000
26-10-2015ศราวุธ จารุจินดาขาย33.0010,000
25-11-2015ศราวุธ จารุจินดาขาย37.5015,000
11-12-2015ศราวุธ จารุจินดาขาย34.007,000
17-12-2015ศราวุธ จารุจินดาซื้อ34.005,000
21-12-2015ศราวุธ จารุจินดาขาย35.008,000
25-01-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย38.5010,000
19-02-2016มานิตย์ วรรณวานิชขาย43.0015,000
03-03-2016ประชา ชำนาญกิจโกศลขาย44.75109,100
03-03-2016ประชา ชำนาญกิจโกศลขาย42.99250,000
10-03-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย43.755,000
11-03-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย43.755,000
11-03-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย44.005,000
21-03-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย45.005,000
11-05-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย40.5010,000
16-06-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย41.2510,000
21-06-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย40.2510,000
04-08-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย51.508,800
22-07-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย52.2510,000
22-07-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย52.5010,000
25-07-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย50.2510,000
17-08-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย48.7511,200
30-08-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย51.255,000
02-09-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย51.5015,000
21-10-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย56.255,000
21-10-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย56.755,000
25-10-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย56.505,000
25-10-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย56.255,000
01-11-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย58.255,000
01-11-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย58.505,000
17-11-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย56.754,000
25-11-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย56.256,000
25-01-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย58.0010,000
02-02-2017เชษฐ์ ภัทรากรกุลขาย57.0025,000
23-03-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย70.2510,000
24-03-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย70.0010,000
28-03-2017สุวิทย์ มาไพศาลสินขาย70.00250,000
30-03-2017วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์โอนออก0.0045,000
30-03-2017วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์รับโอน0.0054,000
02-05-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย68.005,000
09-05-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย68.255,000
31-05-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย68.2510,000
06-06-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย69.0640,000
25-10-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย75.0010,000
27-10-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย75.0010,000
31-10-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย76.0830,000
06-12-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย75.0010,000
12-12-2017วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ขาย76.11621,800
12-12-2017วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ขาย76.35678,200
15-12-2017บรรยง พงษ์พานิชขาย78.101,000,000
09-02-2018ธานินทร์ จิระสุนทรซื้อ79.5010,000
25-05-2018นรเชษฐ์ แสงรุจิซื้อ67.10130,000
25-05-2018นรเชษฐ์ แสงรุจิซื้อ67.0010,000
19-06-2018ธานินทร์ จิระสุนทรซื้อ67.0010,000
03-08-2018มานิตย์ วรรณวานิชซื้อ73.7550,000
08-08-2018มานิตย์ วรรณวานิชซื้อ74.0050,000

BIG LOT KKP

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
26-04-25611419,80031,06574.00
17-04-2561339,6002,90173.25
11-04-2561179,5095,82473.25
09-04-25612226,20016,39272.47
28-03-25611179,90013,22373.50
22-03-25611356,10027,23276.47
20-03-25611126,0009,70277.00
13-02-25611261,10020,96280.28
07-02-25614266,60021,16679.39
31-01-256121,0408682.30
11-01-2561162,7005,09581.25
15-12-256011078.25
01-12-25601124,7009,35375.00
30-11-256019,50071575.25
28-11-25601108,6008,00773.73
24-10-25601100,0007,42874.28
20-09-2560116,5001,15369.87
22-08-25605580,60040,87670.40
18-08-2560120,0001,34567.25
30-06-256014,80034571.90
29-06-256018005871.99
16-05-2560158,0003,97968.60
15-05-2560114,70099267.50
11-05-2560224,5001,67068.17
02-05-2560114,20095167.00
25-04-25601300,00021,20370.68
20-04-25601120,0008,26368.86
19-04-25601224,20015,56369.42
11-04-25601230,60016,04569.58
05-04-25603343,70024,09770.11
20-03-256017,80055070.55
06-02-25601439,60025,79458.68
19-01-25601214,00011,63654.38
23-12-25592230,80013,37557.95
14-12-25591461,10026,66457.83
08-12-25591297,30016,98957.15
23-11-2559155,0003,14557.18
18-11-25591355,30020,35557.29
18-11-25591246,90014,14557.29
15-11-25591135,0007,69557.00
11-11-25592502,30029,39858.53
19-10-25591200,00011,15055.75
14-10-25591300,00016,72555.75
06-10-255915,00029158.25
05-10-25592257,20015,02858.43
21-09-25591100,0005,06350.62
01-09-25591230,00011,76651.16
01-09-2559130,0001,55351.75
04-08-2559196,1004,75349.46
29-07-255916,00031452.30
27-07-255911,250,00063,75051.00
21-07-25591110,5005,53250.06
29-06-25591150,0006,52543.50
16-06-25591183,3007,42940.53
31-05-25591254,40010,55841.50
19-04-25591208,0009,20644.26
23-03-25591170,0007,79945.88
21-03-25591345,50015,58745.12
10-03-25591370,00016,23843.89
09-03-25591270,00011,70043.33
08-03-25591187,3008,14843.50
29-01-25591246,6009,80239.75
26-01-25591318,70012,19338.26
25-01-25591428,10016,50538.55
22-01-25591392,30015,02138.29
20-01-25591321,00012,14837.84
19-01-25592757,80028,51237.62
19-01-25591283,70010,76237.94
15-01-25591336,30012,69537.75
14-01-25591500,00018,87537.75
08-01-2559149,0001,78936.50
26-10-2558110,80036533.78
16-10-255811,212,60039,71332.75
25-08-255812,2006831.00
21-08-25581285,0008,83531.00
19-08-25581639,70019,19130.00
01-04-255813,30012939.02
31-03-255812,2008639.09
30-03-25581678,60726,63539.25
20-03-2558234,0001,30938.50
30-01-25583402,20016,28940.50

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น KKP

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3