MAJOR 19

0.10 0.53%

Status : อัพเดท 12-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 19.10
เปลี่ยนแปลง 0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.53
วันก่อนหน้า 19.00
เปิด 19.10
สูงสุด 19.10
ต่ำสุด 18.70
ปริมาณ (หุ้น) 3,183,619
มูลค่า('000 บาท) 60,118
ราคาเฉลี่ย 18.88

0

P/E

0

Yield%

85.71

Revenues Stable%

85.71

Profit Stable%

0.12

Quick Ratio

0.43

Current Ratio

1.92

Asset/Dept Ratio

1.08

D/E Ratio

32.85

Avg. Collection Period
(Days)

67.58

Avg. Payment Period
(Days)

10.8

Avg. Inventory Period
(Days)

-23.93

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด XD 00-00-543

การซื้อขายของผู้บริหาร MAJOR

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
13-12-2011ธนกร ปุลิเวคินทร์ขาย13.90100,000
20-12-2011วัลลภ ตั้งตรงจิตรขาย14.1040,000
29-12-2011ธนกร ปุลิเวคินทร์ขาย14.1028,300
30-12-2011ธนกร ปุลิเวคินทร์ขาย14.1071,700
04-04-2012ธนกร ปุลิเวคินทร์ขาย18.20100,000
05-04-2012วัลลภ ตั้งตรงจิตรขาย18.20140,000
10-04-2012ธนกร ปุลิเวคินทร์ขาย18.50100,000
04-03-2013วัลลภ ตั้งตรงจิตรซื้อ22.2020,000
21-03-2013วัลลภ ตั้งตรงจิตรซื้อ21.0010,000
09-04-2013วัลลภ ตั้งตรงจิตรซื้อ21.4020,000
09-04-2013วัลลภ ตั้งตรงจิตรซื้อ21.3020,000
09-05-2013วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย21.65334,100
09-05-2013วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย21.6170,000
09-05-2013วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย21.7060,000
09-05-2013วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย21.75100,000
09-05-2013วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย21.94262,000
09-05-2013วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย22.1770,000
09-05-2013วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย22.1050,000
09-05-2013วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย22.2833,900
09-05-2013วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย22.2070,000
09-05-2013วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย22.4020,000
09-05-2013วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย22.96120,000
09-05-2013วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย23.60100,000
09-05-2013วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย23.6034,617
13-05-2013วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย24.09110,000
13-05-2013วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย24.4040,000
19-06-2013วิชา พูลวรลักษณ์ซื้อ21.50500,000
19-06-2013วิชา พูลวรลักษณ์ซื้อ21.47500,000
24-06-2013วิชา พูลวรลักษณ์ซื้อ21.35300,000
02-09-2013วิชา พูลวรลักษณ์ซื้อ15.801,000,000
06-06-2014วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์โอนออก0.002,889,200
20-06-2014วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ขาย18.602,000,000
21-11-2014วัลลภ ตั้งตรงจิตรขาย26.0020,000
20-01-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ซื้อ14.9572,310
20-01-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย27.2522,300
20-01-2015สุดาพร ตรองพาณิชย์ซื้อ14.9530,786
20-01-2015อภิชาติ คงชัยซื้อ14.95103,300
20-01-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย27.5025,000
29-01-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย27.7510,000
06-02-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย28.0010,000
03-03-2015ภารดี พูลวรลักษณ์ขาย30.504,700,000
03-03-2015ภารดี พูลวรลักษณ์ขาย30.502,300,000
03-03-2015วิชา พูลวรลักษณ์ขาย30.502,300,000
03-03-2015วิชา พูลวรลักษณ์ขาย30.504,700,000
20-03-2015วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ขาย30.0039,500
20-03-2015วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ขาย30.0060,500
23-03-2015ธนกร ปุลิเวคินทร์ขาย31.7520,000
20-03-2015วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ขาย30.25400,000
26-03-2015วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ขาย31.63200,000
26-03-2015วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ขาย31.34300,000
26-03-2015ธนกร ปุลิเวคินทร์ขาย32.0020,000
16-04-2015ภารดี พูลวรลักษณ์ขาย33.54300,000
16-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.0090,000
16-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.2520,000
16-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.507,600
16-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย34.00200,000
16-04-2015ภารดี พูลวรลักษณ์ขาย34.00124,900
16-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.2550,000
16-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.50150,000
16-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.75100,000
16-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย34.0050,000
16-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย34.2520,000
16-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย34.2510,000
16-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย34.509,300
20-04-2015ภารดี พูลวรลักษณ์ขาย34.252,000,000
20-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.0040,000
20-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.2560,000
20-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย34.0020,000
21-04-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย34.002,300
21-04-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย34.2510,000
22-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.00118,000
22-04-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย34.00107,000
24-04-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย34.2520,000
24-04-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย34.2510,000
28-04-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย34.2510,000
28-04-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย34.2510,000
08-05-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย34.2510,000
02-06-2015ภารดี พูลวรลักษณ์ขาย35.005,000,000
23-06-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ซื้อ31.0015,000
02-07-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย32.7510,000
02-07-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย33.005,000
28-07-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ29.7550,000
28-07-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ30.0020,000
29-07-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ29.5010,000
29-07-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ29.2510,000
29-07-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ29.2530,000
02-09-2015วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ขาย32.50239,600
02-09-2015วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ขาย32.7580,800
02-09-2015วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ขาย32.94123,600
04-12-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย31.5024,300
04-12-2015ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย31.7540,000
24-12-2015วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ขาย32.75200,000
24-12-2015วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ขาย32.28113,400
24-12-2015วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ขาย32.5042,600
29-12-2015วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ขาย34.00158,600
29-12-2015วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ขาย34.0021,400
30-12-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.001,940,000
30-12-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ33.001,500,000
30-12-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ33.7550,000
30-12-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ34.00120,000
30-12-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ32.7589,600
30-12-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ33.00160,000
30-12-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย34.0050,000
30-12-2015ธนกร ปุลิเวคินทร์ขาย36.0020,000
30-12-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.7520,000
30-12-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย35.5010,000
30-12-2015วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย36.0020,000
05-01-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย35.0050,000
05-01-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.2520,000
26-02-2016ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ซื้อ23.905,000
18-05-2016อภิชาติ คงชัยขาย31.755,000
16-06-2016ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย32.2518,700
17-06-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย32.1380,000
17-06-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย32.13100,000
21-06-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย31.8431,500
21-06-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย31.75150,000
22-06-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย31.99105,000
22-06-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย32.91548,700
22-06-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.43396,300
23-06-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.53480,000
24-06-2016อภิชาติ คงชัยขาย33.7510,000
27-06-2016สุดาพร ตรองพาณิชย์ขาย32.5020,000
15-07-2016อภิชาติ คงชัยขาย33.5010,000
15-07-2016อภิชาติ คงชัยขาย33.5010,000
15-07-2016อภิชาติ คงชัยขาย33.5010,000
26-07-2016อภิชาติ คงชัยขาย34.5010,000
12-09-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ27.3990,000
12-09-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ28.06110,000
19-09-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ29.50200,000
23-09-2016อภิชาติ คงชัยขาย31.005,000
26-09-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ30.2550,000
06-10-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ30.5050,000
12-10-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ30.5050,000
12-10-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ28.8050,000
12-10-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ28.1050,000
19-10-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ28.9050,000
11-11-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย30.58150,000
11-11-2016วัลลภ ตั้งตรงจิตรขาย29.2525,000
27-09-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ซื้อ29.5740,000
29-11-2016ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย30.0011,500
09-12-2016ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย30.5010,000
09-12-2016ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย30.2510,000
09-12-2016ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย31.0010,000
09-12-2016ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย30.7510,000
15-12-2016วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.001,955,800
28-12-2016ธนกร ปุลิเวคินทร์ขาย33.2520,000
05-01-2017ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ขาย33.0050,000
13-01-2017ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ซื้อ30.7510,000
03-03-2017วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย34.1730,000
03-03-2017วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย35.0390,000
09-03-2017อภิชาติ คงชัยขาย34.005,000
10-03-2017อภิชาติ คงชัยขาย11.4210,000
20-03-2017อภิชาติ คงชัยขาย34.755,000
20-03-2017อภิชาติ คงชัยขาย35.0010,000
07-04-2017อภิชาติ คงชัยขาย34.5010,000
11-04-2017อภิชาติ คงชัยขาย35.0010,000
11-04-2017อภิชาติ คงชัยขาย36.0010,000
12-04-2017วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย36.0030,000
12-04-2017วิชัย พูลวรลักษณ์ขาย33.7530,400
18-04-2017อภิชาติ คงชัยขาย35.755,000
08-12-2017วิชา พูลวรลักษณ์ขาย30.2510,000,000
27-12-2017วิชา พูลวรลักษณ์ขาย29.5010,000,000
10-01-2018อภิชาติ คงชัยขาย28.5010,000
27-02-2018วิชา พูลวรลักษณ์ซื้อ26.00200,000

BIG LOT MAJOR

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
05-04-25611100,0002,87528.75
04-04-25613190,0005,46328.75
04-04-25613190,0005,46328.75
04-04-25613190,0005,46328.75
16-03-256111,000,00028,50028.50
14-03-2561148,7001,30326.75
14-03-256111,500,00041,25027.50
13-03-256112,000,00053,50026.75
24-01-25611300,0008,94829.83
17-01-25611434,50012,70929.25
15-01-256153,350,00097,67529.16
15-01-25611500,00014,50029.00
12-01-25611645,20018,38828.50
26-12-2560110,000,000295,00029.50
15-12-256021,800,00050,41928.01
14-12-25601923,70025,86428.00
13-12-256021,260,00036,22528.75
07-12-2560210,300,000311,49730.24
07-11-25601111,7003,68633.00
31-10-25601291,7009,60032.91
27-10-256011,800,00058,05032.25
27-09-25604439,40013,39730.49
24-08-256015,00015430.78
03-08-256021,326,70041,28331.12
02-08-256021,350,00042,52531.50
01-08-25601400,00012,46531.16
01-08-25601173,5005,39731.11
27-07-256011,019,30031,32630.73
19-07-256011,237,30038,04730.75
14-07-256011,5004731.50
30-06-2560130,0001,02034.00
26-06-25601329,00010,89833.12
23-06-256011,244,70040,92032.88
19-06-25602550,60018,37633.38
05-06-25601527,81917,28632.75
01-06-2560135133.75
11-05-2560182334.25
02-05-25601274,0009,55634.88
04-04-25601225,3007,68834.12
03-04-25601758,70025,79634.00
30-03-25601292,1009,89533.88
24-03-25601650,00021,96733.80
20-03-256016,000,000204,00034.00
17-03-25601500,00017,50035.00
17-03-25603400,00013,94034.85
16-02-256021,374,40044,14532.12
26-01-25601600,90019,07931.75
24-01-256032,052,70065,49231.91
19-01-25601200,0006,20031.00
11-01-25601848,10026,27430.98
10-01-25601200,0006,30031.50
20-12-2559133,4001,07732.25
19-12-25591100,0003,23832.38
14-12-25591235,3007,53032.00
13-12-255911,955,80064,54133.00
07-12-25591883,20028,36032.11
23-11-2559140,5001,20529.75
16-11-25591859,20024,91729.00
31-10-255931,374,30039,79228.95
25-10-255912,293,00066,47728.99
18-10-255935,245,000151,49328.88
17-10-255921,603,50046,12228.76
14-10-255911,000,00028,50028.50
14-10-255913,225,10091,51228.38
11-10-255923,003,70085,10528.33
11-10-255931,478,10042,25128.58
06-10-25592776,90023,69530.50
04-10-25594627,50019,15030.52
14-09-25591298,5008,39928.14
06-09-25591348,10010,66130.62
01-09-2559275,0512,41332.15
23-08-255911,000,00031,50031.50
15-08-2559123,50075232.00
10-08-25594134,2004,41632.91
10-08-25591250,0008,18832.75
01-08-255924,179,600143,52634.34
29-07-255914,60015834.29
29-07-25591400,00013,71534.29
28-07-255911,662,20056,72334.12
27-07-25591715,90025,23535.25
27-07-255953,376,700118,91835.22
25-07-255911,955,80065,51933.50
14-06-255922,400,00076,80032.00
07-06-255911,000,00032,00032.00
02-06-25591551,90017,45431.62
30-05-255922,500,00078,48331.39
26-05-255931,593,80050,59131.74
24-05-25591400,00012,60031.50
23-05-255921,133,70036,08731.83
19-05-25591933,70029,76231.88
18-05-255931,150,00037,70032.78
06-05-25591240,0007,53031.38
05-05-25591240,0007,53031.38
04-05-25591240,0007,53031.38
26-04-25591343,90010,60130.83
12-04-255911,200,00038,40032.00
31-03-25591500,00014,97429.95
29-03-25591500,00014,56329.12
24-03-255911,082,70030,99228.62
17-03-2559143,7001,24928.58
17-03-255912,532,70072,24528.52
16-03-255922,000,00057,00028.50
15-03-255911,000,00028,25028.25
15-03-255911,270,70036,21528.50
11-03-255921,135,50032,64028.75
29-02-255911,000,00027,00427.00
23-02-255985,718,000136,96123.95
23-02-255942,269,30054,16023.87
23-02-255985,718,000136,96123.95
23-02-255942,269,30054,16023.87
18-02-25591397,5009,99225.14
10-02-255911,409,70040,20728.52
09-02-25591770,40022,05328.62
01-02-25591235,0006,81729.01
27-01-25591250,0007,02028.08
25-01-25595100,0002,86028.60
21-01-255912,000,00057,87728.94
20-01-25591500,00014,43828.88
11-01-2559150,0001,52530.50
06-01-25591965,70031,50632.62
04-01-25591100,0003,30033.00
04-01-25592100,0003,30033.00
30-12-25581200,0007,02535.12
30-12-25583182,3006,39935.10
25-12-255811,500,00049,50033.00
21-12-2558177,5002,51932.50
17-12-25581186,2005,79731.13
14-12-25581362,60010,83329.88
11-12-25581507,90015,62530.76
11-12-25581377,90011,62430.76
09-12-25583881,20027,58831.31
08-12-25581916,70028,07430.62
30-11-2558150,0001,55031.00
17-11-25581401,40012,57231.32
11-11-25581176,3005,68832.26
27-10-25581320,0009,88030.88
20-10-25582664,80020,03530.14
15-10-25581291,5009,34332.05
14-10-25581888,10028,29031.85
13-10-25581300,0009,56231.88
09-10-2558130,0001,02034.00
08-10-25581128,9004,30033.36
06-10-25581399,80012,99432.50
14-09-255815,60017531.25
11-09-25581324,90010,27531.62
27-08-25581567,60017,79831.36
05-08-25581502,00016,07032.01
29-07-2558197,4003,01630.96
21-07-25581158,6004,86130.65
30-06-25581526,10017,75633.75
18-06-25581528,10017,55933.25
17-06-25582181,4005,77731.85
11-06-25581162,0005,18432.00
10-06-255833253,4008,09631.95
09-06-25583667,40021,11631.64
09-06-25582799,60025,25931.59
08-06-25582546,10017,87032.72
05-06-255811,393,80046,66033.48
03-06-255812,891,40098,30834.00
02-06-255831,354,50044,52932.88
29-05-255821,627,50055,01233.80
28-05-255815,000,000175,00035.00
20-04-25582892,30029,68633.27
16-04-255821,500,00049,78133.19
09-04-25581136,6004,54433.26
08-04-255812,3007532.75
08-04-25581571,00018,98133.24
01-04-255815,10016732.81
31-03-255813,40011132.59
20-03-2558150,0001,55231.05
20-03-255811,950,00059,96230.75
19-03-25582150,0004,55630.38
18-03-255824,544,400136,33230.00
18-03-255811,000,00030,00030.00
10-03-25582356,90010,08328.25
10-03-25581593,20016,75828.25
03-03-25589830,60024,99330.09
27-02-255827,000,000213,50030.50
23-02-25581182,4005,49530.12
16-02-25581200,0005,20026.00
10-02-25581216,6006,00827.74
09-02-255831,150,00031,50027.39
05-02-25581179,1004,95827.68

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น MAJOR

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3