PHOL 3

-0.34 -8.99%

Status : อัพเดท 14-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 3.44
เปลี่ยนแปลง -0.34
% เปลี่ยนแปลง -8.99
วันก่อนหน้า 3.78
เปิด 3.70
สูงสุด 3.70
ต่ำสุด 3.38
ปริมาณ (หุ้น) 9,080,705
มูลค่า('000 บาท) 31,846
ราคาเฉลี่ย 3.51

10.4

P/E

7.7

Yield%

42.86

Revenues Stable%

28.57

Profit Stable%

0.19

Quick Ratio

1.92

Current Ratio

1.43

Asset/Dept Ratio

0.71

D/E Ratio

63.58

Avg. Collection Period
(Days)

64.44

Avg. Payment Period
(Days)

93.1

Avg. Inventory Period
(Days)

92.24

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.14 บาท XD 03-03-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร PHOL

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
29-11-2011บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ขาย4.065,000
26-12-2011บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ขาย4.08100,000
26-12-2011บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ขาย4.17395,000
25-05-2012พรชัย ชุนหจินดาซื้อ3.66120,600
25-05-2012พรชัย ชุนหจินดาซื้อ3.6479,400
19-11-2012ชวลิต หวังธำรงซื้อ3.79245,400
20-12-2012ชวลิต หวังธำรงซื้อ4.22194,700
20-12-2012ชวลิต หวังธำรงซื้อ4.25594,500
24-12-2012ชวลิต หวังธำรงซื้อ4.2474,200
24-12-2012ชวลิต หวังธำรงซื้อ4.21308,200
07-03-2013พรชัย ชุนหจินดาซื้อ4.8299,800
07-03-2013พรชัย ชุนหจินดาซื้อ4.7622,000
18-03-2013ชวลิต หวังธำรงโอนออก0.001,000,000
18-03-2013ชวลิต หวังธำรงรับโอน0.001,000,000
26-04-2013ชวลิต หวังธำรงรับโอน0.0012,500,000
26-04-2013ชวลิต หวังธำรงขาย5.06236,600
29-04-2013ชวลิต หวังธำรงขาย5.07430,000
29-04-2013ชวลิต หวังธำรงขาย5.0570,000
27-05-2013ชวลิต หวังธำรงขาย5.657,100
27-05-2013ชวลิต หวังธำรงขาย5.6050,000
14-06-2013พรศักดิ์ ชุนหจินดาซื้อ4.4437,100
25-06-2013พรชัย ชุนหจินดาซื้อ4.7183,200
22-08-2013ธันยา หวังธำรงโอนออก0.003,500,000
22-08-2013ธันยา หวังธำรงรับโอน0.003,500,000
22-08-2013พรศักดิ์ ชุนหจินดาโอนออก0.00580,000
22-08-2013พรศักดิ์ ชุนหจินดารับโอน0.00580,000
14-10-2013พรศักดิ์ ชุณหชัชราชัยซื้อ4.6038,000
14-10-2013พรศักดิ์ ชุณหชัชราชัยซื้อ4.5652,000
29-08-2014ประมุข วงศ์ธนะเกียรติโอนออก0.001,488,240
29-08-2014ประมุข วงศ์ธนะเกียรติรับโอน0.001,488,240
25-02-2015เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์โอนออก0.0024,000
24-03-2015ประมุข วงศ์ธนะเกียรติขาย5.5534,320
24-03-2015ประมุข วงศ์ธนะเกียรติขาย5.5565,700
16-11-2015พรชัย ชุนหจินดาซื้อ3.6455,300
16-11-2015พรชัย ชุนหจินดาซื้อ3.682,700
26-11-2015พรศักดิ์ ชุนหจินดาซื้อ3.586,000
26-11-2015พรศักดิ์ ชุนหจินดาซื้อ3.5810,000
26-11-2015พรศักดิ์ ชุนหจินดาซื้อ3.5610,000
26-11-2015ชัยวัฒน์ สท้อนดีซื้อ3.52150,000
13-01-2016พรชัย ชุนหจินดาซื้อ2.985,000
13-01-2016พรชัย ชุนหจินดาซื้อ2.9910,000
13-01-2016พรชัย ชุนหจินดาซื้อ3.007,000
26-01-2016ประมุข วงศ์ธนะเกียรติซื้อ3.0360,000
26-01-2016ประมุข วงศ์ธนะเกียรติซื้อ3.1125,000
10-03-2016ประมุข วงศ์ธนะเกียรติซื้อ4.1740,000
22-03-2016ธีรเดช จารุตั้งตรงซื้อ4.2010,001
27-10-2016ชวลิต หวังธำรงโอนออก0.005,000,000
15-11-2016ประมุข วงศ์ธนะเกียรติขาย0.9731,250
15-11-2016ประมุข วงศ์ธนะเกียรติขาย1.03355,635
15-11-2016พรชัย ชุนหจินดาขาย1.2020,000
15-11-2016พรชัย ชุนหจินดาขาย1.09318,129
21-11-2016ชวลิต หวังธำรงขาย1.03550,000
22-11-2016ธันยา หวังธำรงขาย1.01100,000
21-11-2016ชวลิต หวังธำรงขาย1.01167,900
22-11-2016ธันยา หวังธำรงขาย1.0397,400
25-11-2016ชวลิต หวังธำรงขาย0.90200,000
25-11-2016ชวลิต หวังธำรงขาย0.90300,000
13-12-2016ธันยา หวังธำรงขาย0.77150,000
16-12-2016ชวลิต หวังธำรงขาย0.862,245,000
16-12-2016ชวลิต หวังธำรงขาย0.892,858,600
16-12-2016ชวลิต หวังธำรงซื้อ0.905
28-12-2016พรศักดิ์ ชุนหจินดาขาย0.7532,000
28-12-2016พรศักดิ์ ชุนหจินดาขาย0.802,500
28-12-2016พรศักดิ์ ชุนหจินดาขาย0.7654,500
28-12-2016พรศักดิ์ ชุนหจินดาขาย0.75125,100
28-12-2016พรศักดิ์ ชุนหจินดาขาย0.7446
10-01-2017ธันยา หวังธำรงขาย0.75100,000
12-01-2017ธันยา หวังธำรงขาย0.74200,000
12-01-2017ธันยา หวังธำรงขาย0.77101,000
12-01-2017ธันยา หวังธำรงขาย0.77101,000
12-01-2017ธันยา หวังธำรงขาย0.74200,000
18-01-2017ธันยา หวังธำรงขาย0.78300,000
18-01-2017ธันยา หวังธำรงขาย0.78600,000
08-03-2017ธันยา หวังธำรงขาย0.481,249,000
14-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย0.47505,200
14-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย0.47100,000
14-03-2017ชัยวัฒน์ สท้อนดีซื้อ0.5110,000
27-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.76100,000
27-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.72100,000
27-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.74100,000
31-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.72100,000
31-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.72100,000
31-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.72100,000
03-04-2017ธันยา หวังธำรงขาย0.57525,500
03-04-2017ธันยา หวังธำรงขาย0.58500,000
03-04-2017ชวลิต หวังธำรงขาย0.58500,000
04-04-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.72100,000
04-04-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.72100,000
07-04-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.72200,000
07-04-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.74100,000
10-04-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.72100,000
29-05-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.6691,600
29-05-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.6650,000
29-05-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.7070,000
01-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.7040,000
01-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.6850,000
01-06-2017ธีรเดช จารุตั้งตรงขาย0.42378,600
01-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.6815,900
01-06-2017ธีรเดช จารุตั้งตรงขาย0.42200,800
06-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.66100,000
06-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.66100,000
08-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.7050,000
08-06-2017ธีรเดช จารุตั้งตรงขาย0.42855,700
08-06-2017ธีรเดช จารุตั้งตรงขาย0.39275,100
12-06-2017ธีรเดช จารุตั้งตรงขาย0.39100,000
12-06-2017ธีรเดช จารุตั้งตรงขาย0.38150,000
15-06-2017ประไพพิศ วิริยะบุบผาขาย0.37150,000
22-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.6250,000
22-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.63100,000
22-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.5850,000
28-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.5250,000
28-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย2.5050,000
01-09-2017ชวลิต หวังธำรงโอนออก0.005,000,000
06-09-2017ชัยวัฒน์ สท้อนดีขาย0.8339,650

BIG LOT PHOL

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น PHOL

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3