PRAKIT 10

0.15 1.53%

Status : อัพเดท 11-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 9.95
เปลี่ยนแปลง 0.15
% เปลี่ยนแปลง 1.53
วันก่อนหน้า 9.80
เปิด 9.90
สูงสุด 10.00
ต่ำสุด 9.75
ปริมาณ (หุ้น) 2,400
มูลค่า('000 บาท) 24
ราคาเฉลี่ย 9.83

26.8

P/E

4.1

Yield%

28.57

Revenues Stable%

42.86

Profit Stable%

1.06

Quick Ratio

2.55

Current Ratio

2.79

Asset/Dept Ratio

0.42

D/E Ratio

574.17

Avg. Collection Period
(Days)

710.88

Avg. Payment Period
(Days)

0

Avg. Inventory Period
(Days)

-136.71

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.80 บาท XD 03-05-2561

การซื้อขายของผู้บริหาร PRAKIT

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
08-10-2015อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ12.5416,500
08-10-2015อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ12.569,300
13-10-2015พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ซื้อ12.5020,000
19-10-2015อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ12.5020,000
27-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย16.2080,000
27-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย16.00200,000
27-10-2015ปรีชา เชาวโชติช่วงขาย15.9020,000
27-10-2015ปรีชา เชาวโชติช่วงขาย16.2050,000
28-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ18.9020,000
28-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ18.4040,000
28-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย19.0040,000
28-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย19.5060,000
28-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย19.8020,000
28-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย20.0020,000
28-10-2015ปรีชา เชาวโชติช่วงขาย17.7050,000
28-10-2015ปรีชา เชาวโชติช่วงขาย20.1020,000
28-10-2015พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ขาย17.6030,000
28-10-2015พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ขาย17.7020,000
28-10-2015พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ขาย17.8049,900
28-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย19.2020,000
28-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย19.5020,000
28-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย19.7060,000
29-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ18.00198,500
29-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ18.401,500
29-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ18.5040,000
29-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ18.6010,000
29-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ18.7020,000
29-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ18.7020,000
29-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ18.9010,000
29-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ19.1020,000
29-10-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย19.8020,000
02-11-2015ปรีชา เชาวโชติช่วงขาย18.5010,000
03-11-2015ประกิต อภิสารธนรักษ์โอนออก0.00300,000
03-11-2015วิชชุดา ไกรฤทธิกุลขาย19.10100,000
03-11-2015วิชชุดา ไกรฤทธิกุลขาย20.00100,000
04-11-2015ปรีชา เชาวโชติช่วงขาย20.0050,000
04-11-2015ปรีชา เชาวโชติช่วงขาย20.5020,000
04-11-2015ปรีชา เชาวโชติช่วงขาย21.0043,000
19-11-2015พิศาล ประหัษฎางกูรขาย20.602,000
19-11-2015พิศาล ประหัษฎางกูรขาย20.902,000
19-11-2015พิศาล ประหัษฎางกูรขาย21.003,000
19-11-2015พิศาล ประหัษฎางกูรขาย21.802,000
15-02-2016ปรีชา เชาวโชติช่วงซื้อ15.505,000
14-03-2016อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ15.8020,000
08-04-2016อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ15.7020,000
18-05-2016อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.6030,600
23-06-2016อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ขาย18.0040,000
23-06-2016อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ15.9020,000
28-06-2016อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.9020,000
30-06-2016ปรีชา เชาวโชติช่วงซื้อ14.8010,000
04-07-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.8516,000
02-09-2016อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ขาย15.5040,000
06-09-2016อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.8050,000
13-09-2016วิชชุดา ไกรฤทธิกุลซื้อ14.3351,700
13-09-2016อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.3010,000
15-09-2016วิชชุดา ไกรฤทธิกุลซื้อ14.4023,600
21-09-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.4024,400
22-09-2016อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.50200
13-10-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.9013,000
13-10-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.1014,900
13-10-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.2025,100
17-10-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.6013,500
17-10-2016วิชชุดา ไกรฤทธิกุลซื้อ13.7010,000
17-10-2016วิชชุดา ไกรฤทธิกุลซื้อ13.9010,000
16-11-2016อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.203,500
16-11-2016อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.1010,000
15-12-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.1010,000
15-12-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.1013,700
16-12-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.1015,300
20-12-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.106,800
20-12-2016อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.206,500
22-12-2016อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.2010,400
27-12-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย15.601,500
27-12-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย15.5023,500
27-12-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย15.605,000
27-12-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย15.6010,000
27-12-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย15.6010,000
27-12-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย15.6010,000
27-12-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย15.6010,000
29-12-2016อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.7020,000
30-12-2016ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.70400,000
04-01-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.1020,000
09-01-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย15.4020,000
08-03-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ14.5030,300
24-04-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย15.1050,000
24-04-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย15.3023,000
04-05-2017อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.806,000
12-05-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.6033,400
15-05-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.6041,600
17-05-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.609,400
19-05-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.606,600
12-06-2017พิศาล ประหัษฎางกูรซื้อ1.005,100
12-06-2017พิศาล ประหัษฎางกูรขาย13.901,100
12-06-2017พิศาล ประหัษฎางกูรขาย13.901,000
19-06-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.70100
20-06-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.701,100
23-06-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.7047,800
27-06-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.70800
28-06-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.706,500
30-06-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.7018,900
07-07-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย14.6016,200
07-07-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย14.7019,700
07-07-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย14.80300
13-07-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.7050,000
18-07-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.7020,000
16-08-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย14.404,000
16-11-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย13.903,000
16-11-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย13.8030,000
17-11-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย13.8034,400
17-11-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย14.009,900
22-11-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย14.0040,000
24-11-2017อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ขาย14.105,000
01-12-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.5020,000
01-12-2017อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.6010,000
14-12-2017ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.4048,300
29-01-2018อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.1025,000
23-02-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.4020,000
05-03-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.3020,000
06-03-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย13.7020,000
08-03-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.0020,000
09-03-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.0020,000
12-03-2018อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.0012,100
13-03-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ซื้อ13.0020,000
21-03-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย13.5020,000
22-03-2018พิศาล ประหัษฎางกูรซื้อ13.505,300
23-03-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย13.5011,000
23-03-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย13.5011,000
18-04-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย13.506,100
19-04-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย13.5023,900
19-04-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย13.60100
23-04-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย13.50100
15-05-2018อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ11.9084,000
18-05-2018อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ11.5017,500
24-04-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย13.5019,900
25-04-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย13.60100
25-04-2018ประกิต อภิสารธนรักษ์ขาย13.5010,000
22-05-2018อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ11.305,000
19-07-2018อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ซื้อ10.103,700

BIG LOT PRAKIT

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
29-12-255931,100,00015,07013.70
11-07-255915,0007515.00
22-06-25591500815.90
13-11-255812,4004619.30

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น PRAKIT

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3