PSTC 2

-0.04 -2.14%

Status : อัพเดท 12-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 1.83
เปลี่ยนแปลง -0.04
% เปลี่ยนแปลง -2.14
วันก่อนหน้า 1.87
เปิด 1.87
สูงสุด 1.87
ต่ำสุด 1.79
ปริมาณ (หุ้น) 18,080,685
มูลค่า('000 บาท) 33,108
ราคาเฉลี่ย 1.83

0

P/E

0

Yield%

95.00

Revenues Stable%

47.50

Profit Stable%

0.04

Quick Ratio

1.03

Current Ratio

1.74

Asset/Dept Ratio

0

D/E Ratio

83.7

Avg. Collection Period
(Days)

56.95

Avg. Payment Period
(Days)

23.07

Avg. Inventory Period
(Days)

49.82

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด XD 00-00-543

การซื้อขายของผู้บริหาร PSTC

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
23-12-2014อนงค์ พานิชเจริญนานขาย1.952,500,000
27-01-2015ชุตินันท์ กิจสำเร็จขาย1.4912,000,000
29-01-2015ชุตินันท์ กิจสำเร็จขาย1.765,000,000
16-03-2015อนงค์ พานิชเจริญนานรับโอน0.0010,000,000
16-03-2015อนงค์ พานิชเจริญนานโอนออก0.007,500,000
16-03-2015อนงค์ พานิชเจริญนานโอนออก0.0010,000,000
25-03-2015พระนาย กังวาลรัตน์ซื้อ1.78989,000
20-04-2015ชุตินันท์ กิจสำเร็จขาย1.855,000,000
03-06-2015อนงค์ พานิชเจริญนานขาย1.403,000,000
24-06-2015ชุตินันท์ กิจสำเร็จขาย1.4639,873,700
07-09-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ1.081,300,000
07-09-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ1.07900,000
09-09-2015อัณณพ พุ่มกุมารขาย1.191,000,000
11-09-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ1.17800,000
11-09-2015อัณณพ พุ่มกุมารซื้อ1.21500,000
11-09-2015อัณณพ พุ่มกุมารขาย1.25500,000
27-11-2015พระนาย กังวาลรัตน์ซื้อ1.00348,000
27-11-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ1.00500,000
27-11-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ1.001,000,000
01-12-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ1.00500,000
03-12-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ0.99500,000
03-12-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ0.971,100,000
04-12-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ0.92500,000
09-12-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ0.90500,000
11-12-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ0.862,619,300
14-12-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ0.85833,000
15-12-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ0.80500,000
28-12-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ0.783,447,700
30-12-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ0.79250,000
30-12-2015ภาณุ ศีติสารซื้อ0.791,000,000
05-01-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.52500,000
06-01-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.541,000,000
06-01-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.53500,000
07-01-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.53500,000
08-01-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.53500,000
08-01-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.52500,000
11-01-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.502,500,000
12-01-2016ชุตินันท์ กิจสำเร็จโอนออก0.0018,121,300
12-01-2016ชุตินันท์ กิจสำเร็จโอนออก0.00125,000
12-01-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.46900,000
12-01-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.472,100,000
13-01-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.47500,000
15-01-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.50600,000
15-01-2016อัณณพ พุ่มกุมารซื้อ0.50300,000
19-01-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.482,000,000
20-01-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.48800,000
22-01-2016ชุตินันท์ กิจสำเร็จขาย0.55100,000,000
27-01-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.481,600,000
29-01-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.48600,000
02-03-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.44800,000
04-03-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.421,600,000
16-03-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.23785,300
18-03-2016พระนาย กังวาลรัตน์ขาย0.262,000,000
18-03-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.261,800,000
25-03-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.254,000,000
22-03-2016อัณณพ พุ่มกุมารขาย0.262,000,000
28-03-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.452,000,000
28-03-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.452,000,000
29-03-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.242,000,000
30-03-2016พระนาย กังวาลรัตน์ซื้อ0.45500,000
30-03-2016พระนาย กังวาลรัตน์ซื้อ0.45200,000
31-03-2016พระนาย กังวาลรัตน์ซื้อ0.44100,000
31-03-2016อัณณพ พุ่มกุมารขาย0.251,000,000
01-04-2016พระนาย กังวาลรัตน์ซื้อ0.44200,000
05-04-2016พระนาย กังวาลรัตน์ซื้อ0.43200,000
16-06-2016ภาณุ ศีติสารขาย0.318,000,000
16-06-2016ภาณุ ศีติสารขาย0.312,185,300
06-07-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.7345,000,000
17-08-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.631,000,000
13-09-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.55300,000
14-09-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.561,000,000
30-09-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.611,700,000
13-10-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.491,000,000
14-10-2016ภาณุ ศีติสารซื้อ0.501,000,000
18-11-2016ภาณุ ศีติสารขาย0.676,000,000
22-11-2016ภาณุ ศีติสารขาย0.665,000,000
22-11-2016อัณณพ พุ่มกุมารขาย0.6515,000,000
02-12-2016ภาณุ ศีติสารขาย0.712,000,000
15-12-2016อัณณพ พุ่มกุมารขาย0.742,750,000
15-12-2016อัณณพ พุ่มกุมารขาย0.413,950,000
16-01-2017วรพงศ์ จำจดซื้อ0.831,000,000
13-03-2017ภาณุ ศีติสารขาย0.805,000,000
13-03-2017ภาณุ ศีติสารขาย0.7910,000,000
23-03-2017อัณณพ พุ่มกุมารขาย0.763,000,000
04-04-2017ภาณุ ศีติสารขาย0.7620,000,000
04-04-2017ภาณุ ศีติสารขาย0.765,000,000
08-05-2017ภาณุ ศีติสารซื้อ0.7713,000,000
08-05-2017ภาณุ ศีติสารขาย0.7713,000,000
31-05-2017สุวิทย์ สิงหจันทร์ขาย0.72600,000
05-06-2017ภาณุ ศีติสารซื้อ0.7310,000,000
05-06-2017ภาณุ ศีติสารซื้อ0.7310,000,000
21-06-2017ภาณุ ศีติสารซื้อ0.7520,000,000
21-06-2017อัณณพ พุ่มกุมารขาย0.7520,000,000
27-11-2017ภาณุ ศีติสารซื้อ0.7520,000,000
06-12-2017กัมพล ตติยกวีซื้อ0.7630,000,000
07-12-2017ภาณุ ศีติสารซื้อ0.7710,000,000
15-12-2017ภาณุ ศีติสารซื้อ0.791,500,000
18-12-2017ภาณุ ศีติสารซื้อ0.801,200,000
20-12-2017ภาณุ ศีติสารซื้อ0.82880,000
21-12-2017ภาณุ ศีติสารซื้อ0.82520,000
21-12-2017ภาณุ ศีติสารซื้อ0.81500,000
25-12-2017ภาณุ ศีติสารซื้อ0.82908,000
26-12-2017ภาณุ ศีติสารซื้อ0.82992,000
28-12-2017สุวิทย์ สิงหจันทร์ขาย0.82100
22-01-2018เศรษฐวุฒิ บุญสนิทซื้อ0.7380,000
22-01-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.872,000,000
22-01-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.85300,000
23-01-2018เศรษฐวุฒิ บุญสนิทซื้อ0.85300,000
23-01-2018เศรษฐวุฒิ บุญสนิทซื้อ0.82100,000
23-01-2018เศรษฐวุฒิ บุญสนิทซื้อ0.48150,000
23-01-2018เศรษฐวุฒิ บุญสนิทซื้อ0.47120,000
29-01-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.75700,000
30-01-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.75500,000
02-03-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.772,500,000
02-03-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.76500,000
05-03-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.771,500,000
06-03-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.741,000,000
06-03-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.751,000,000
09-03-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.39400,000
09-03-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.38100,000
16-03-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.772,000,000
17-05-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.3556,300
21-05-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.3572,000
24-05-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.741,500,000
25-05-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.33500,000
07-06-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.7320,000
15-06-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.73480,000
21-06-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.69350,000
21-06-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.31271,700
26-06-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.641,000,000
27-06-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.26600,000
27-06-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.62200,000
27-06-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.201,200,000
27-06-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.21500,000
27-06-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.22500,000
29-06-2018ภาณุ ศีติสารซื้อ0.61200,000
09-07-2018กัมพล ตติยกวีซื้อ0.633,885,400
09-07-2018กัมพล ตติยกวีซื้อ0.632,000,000
10-07-2018กัมพล ตติยกวีซื้อ0.631,970,900
13-07-2018กัมพล ตติยกวีซื้อ0.6520,000,000

BIG LOT PSTC

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น PSTC

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3