SIRI 1

0.06 6.12%

Status : อัพเดท 14-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 1.04
เปลี่ยนแปลง 0.06
% เปลี่ยนแปลง 6.12
วันก่อนหน้า 0.98
เปิด 0.98
สูงสุด 1.05
ต่ำสุด 0.94
ปริมาณ (หุ้น) 100,000,000
มูลค่า('000 บาท) 404,820
ราคาเฉลี่ย 1.01

8.7

P/E

4.1

Yield%

28.57

Revenues Stable%

42.86

Profit Stable%

0.11

Quick Ratio

2.63

Current Ratio

1.62

Asset/Dept Ratio

1.91

D/E Ratio

15.79

Avg. Collection Period
(Days)

39.29

Avg. Payment Period
(Days)

1236.16

Avg. Inventory Period
(Days)

1212.65

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.04 บาท XD 15-03-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร SIRI

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
04-10-2011อภิชาติ จูตระกูลซื้อ4.76100,000
06-10-2011เศรษฐา ทวีสินซื้อ4.641,300,000
07-10-2011วันจักร์ บุรณศิริซื้อ4.20500,000
06-10-2011เศรษฐา ทวีสินซื้อ4.353,800,000
07-10-2011อภิชาติ จูตระกูลซื้อ4.36600,000
07-10-2011อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.02300,000
07-10-2011อภิชาติ จูตระกูลซื้อ4.40500,000
17-10-2011อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.171,000,000
17-10-2011วันจักร์ บุรณศิริซื้อ1.13427,500
17-10-2011วันจักร์ บุรณศิริซื้อ1.141,572,500
29-11-2011เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.1885,000,000
20-12-2011เศรษฐา ทวีสินซื้อ0.3564,500
21-12-2011เศรษฐา ทวีสินซื้อ0.364,574,500
23-12-2011เศรษฐา ทวีสินซื้อ0.361,101,100
23-12-2011เศรษฐา ทวีสินซื้อ0.374,259,900
23-12-2011อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.231,000,000
27-12-2011ดุษฎี ตันเจริญขาย1.23500,000
26-12-2011อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.223,000,000
27-12-2011เศรษฐา ทวีสินซื้อ0.351,530,300
04-01-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ0.351,486,900
04-01-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ0.361,349,600
09-01-2012ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรขาย1.35100,000
09-01-2012มนู ตระกูลวัฒนะกิจขาย1.32800,000
11-01-2012สุวรรณี มหณรงค์ชัยขาย1.37280,200
12-01-2012อุทัย อุทัยแสงสุขขาย1.461,000,000
16-01-2012สุวรรณี มหณรงค์ชัยขาย1.51150,000
17-01-2012นพพร บุญถนอมขาย1.61400,000
18-01-2012ปิติ จารุกำจรขาย1.59200,000
17-01-2012เศรษฐา ทวีสินขาย0.6214,366,800
17-01-2012นพพร บุญถนอมขาย1.60600,000
18-01-2012ประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ขาย1.65635,000
23-01-2012ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรขาย1.7050,000
20-01-2012อภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์ขาย1.72935,100
20-01-2012ดุษฎี ตันเจริญขาย1.80616,664
20-01-2012พรชัย ชัยมงคลทรัพย์ขาย1.82533,300
20-01-2012สมชาย ชาญธนเวทย์ขาย1.812,800,000
23-01-2012อุทัย อุทัยแสงสุขขาย1.81500,000
26-01-2012มานะ นพพันธ์ขาย1.801,000,000
26-01-2012มานะ นพพันธ์ขาย1.80333,332
26-01-2012มานะ นพพันธ์ซื้อ1.65300,000
31-01-2012สุริยะ วรรณบุตรขาย1.7646,664
31-01-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.8210,000,000
01-02-2012สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.81280,000
01-02-2012สุพล สมบัติวิชาธรขาย1.83560,000
02-02-2012นพพร บุญถนอมขาย1.93340,000
02-02-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.9210,000,000
02-02-2012สุริยะ วรรณบุตรขาย1.929,332
02-02-2012สุริยะ วรรณบุตรขาย0.854,000
02-02-2012นพพร บุญถนอมขาย1.90100,000
07-02-2012เศรษฐา ทวีสินโอนออก0.0058,630,656
07-02-2012เมธา อังวัฒนพานิชขาย1.86533,332
07-02-2012เมธา อังวัฒนพานิชขาย0.85200,000
07-02-2012ดุษฎี ตันเจริญขาย1.863,000,000
08-02-2012สุพล สมบัติวิชาธรขาย1.86167,000
09-02-2012วิลาสิณี เดชอมรธัญขาย1.841,107,500
09-02-2012วิลาสิณี เดชอมรธัญขาย1.85560,000
13-02-2012วิลาสิณี เดชอมรธัญขาย1.8450,000
15-02-2012ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรขาย1.85150,000
15-02-2012เมธา อังวัฒนพานิชขาย1.901,200,000
14-02-2012วิลาสิณี เดชอมรธัญขาย1.86750,098
15-02-2012สุพล สมบัติวิชาธรขาย1.93100,000
20-02-2012มนู ตระกูลวัฒนะกิจขาย1.911,034,000
20-02-2012สุริยะ วรรณบุตรขาย1.90300,000
20-02-2012สุริยะ วรรณบุตรขาย1.89750,300
22-02-2012สุวรรณี มหณรงค์ชัยขาย1.90300,000
22-02-2012สุวรรณี มหณรงค์ชัยขาย1.90200,000
28-02-2012อภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์ขาย1.85933,000
01-03-2012สุพล สมบัติวิชาธรขาย1.95900,000
02-03-2012นพพร บุญถนอมขาย2.01600,000
05-03-2012ประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ขาย2.00765,200
02-03-2012ปิติ จารุกำจรขาย2.00500,000
08-03-2012โกวิทย์ โปษยานนท์ขาย0.923,666,000
08-03-2012พรชัย ชัยมงคลทรัพย์ขาย2.141,000,000
08-03-2012ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรขาย2.201,100,000
09-03-2012นพพร บุญถนอมขาย2.21200,000
08-03-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.18500,000
09-03-2012เมธา อังวัฒนพานิชขาย2.192,000,000
09-03-2012สุพล สมบัติวิชาธรขาย2.18167,000
08-03-2012สุริยะ วรรณบุตรขาย2.192,100,600
09-03-2012ดุษฎี ตันเจริญซื้อ2.183
09-03-2012ดุษฎี ตันเจริญขาย2.16368,200
09-03-2012สุพล สมบัติวิชาธรขาย2.18200,000
14-03-2012ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย2.12400,000
14-03-2012ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย2.111,000,400
13-03-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.101,417,500
16-03-2012สุพล สมบัติวิชาธรขาย2.10200,000
16-03-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.081,000,000
20-03-2012เมธา อังวัฒนพานิชขาย2.081,000,000
19-03-2012สิรินทรา มงคลนาวินขาย2.10500,000
20-03-2012สุพล สมบัติวิชาธรขาย2.08500,000
19-03-2012อุทัย อุทัยแสงสุขขาย2.081,591,865
28-03-2012ปิติ จารุกำจรขาย2.00400,000
30-03-2012เศรษฐา ทวีสินโอนออก0.00105,000,000
18-04-2012ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย2.00400,000
17-04-2012สุริยะ วรรณบุตรขาย1.95750,500
19-04-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย1.941,100,000
26-04-2012ชูเกียรติ จูมทองขาย2.04670,000
26-04-2012ชูเกียรติ จูมทองขาย2.08651,000
24-04-2012ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรขาย2.061,150,000
26-04-2012ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย2.06500,000
26-04-2012ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย2.06500,000
24-04-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.06751,100
26-04-2012ประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ขาย2.06583,500
25-04-2012สุริยะ วรรณบุตรขาย2.08500,000
27-04-2012สุวรรณี มหณรงค์ชัยขาย2.07800,000
27-04-2012สุวรรณี มหณรงค์ชัยขาย2.08400,000
30-04-2012อุทัย อุทัยแสงสุขขาย2.081,000,000
30-04-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.141,000,000
30-04-2012มนู ตระกูลวัฒนะกิจขาย2.121,167,000
30-04-2012สุริยะ วรรณบุตรขาย2.14500,000
30-04-2012อุทัย อุทัยแสงสุขขาย2.141,000,000
09-05-2012ชูเกียรติ จูมทองขาย2.19662,900
08-05-2012นพพร บุญถนอมขาย2.21334,200
08-05-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.161,000,000
09-05-2012สุวรรณี มหณรงค์ชัยขาย2.22100,000
09-05-2012ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรขาย2.341,150,000
11-05-2012ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย2.301,400,000
08-05-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.261,505,400
16-05-2012สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ2.02100,000
24-05-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.0911,254,500
25-05-2012วันจักร์ บุรณศิริซื้อ1.97321,500
25-05-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.085,081,300
25-05-2012วันจักร์ บุรณศิริซื้อ1.98678,500
25-05-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.065,000,000
28-05-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.081,280,200
31-05-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.167,000,000
12-06-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.99656,600
13-06-2012มนู ตระกูลวัฒนะกิจขาย2.041,167,000
13-06-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ2.045,000,000
18-06-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ2.1411,400,000
18-06-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.1810,000,000
15-06-2012สุพล สมบัติวิชาธรขาย2.18180,000
18-06-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.15384,000
19-06-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.16746,100
19-06-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ2.1611,433,800
25-06-2012อภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์ขาย2.18700,000
26-06-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.20150,000
03-07-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.16633,500
12-07-2012ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีซื้อ2.22400,000
12-07-2012ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย2.20200,000
11-07-2012วันจักร์ บุรณศิริซื้อ2.2050,000,000
11-07-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ2.2081,000,000
11-07-2012เศรษฐา ทวีสินขาย2.2081,000,000
11-07-2012เศรษฐา ทวีสินขาย2.2050,000,000
11-07-2012เศรษฐา ทวีสินขาย2.2050,000,000
11-07-2012อภิชาติ จูตระกูลซื้อ2.2050,000,000
12-07-2012ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย2.25600,000
12-07-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.26100,000
12-07-2012มนู ตระกูลวัฒนะกิจขาย2.241,167,000
17-07-2012ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย2.30400,000
17-07-2012สิรินทรา มงคลนาวินขาย2.301,000,000
17-07-2012ชูเกียรติ จูมทองขาย2.361,035,200
17-07-2012ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย2.35600,000
16-07-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.34700,000
17-07-2012สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.27100,000
18-07-2012อภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์ขาย2.34800,000
17-07-2012ชูเกียรติ จูมทองขาย2.40131,800
16-07-2012ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรขาย2.301,150,000
18-07-2012นพพร บุญถนอมขาย2.43800,000
19-07-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.44400,000
17-07-2012สุพล สมบัติวิชาธรขาย1.42100,000
23-08-2012สมัชชา พรหมศิริขาย2.30350,000
10-09-2012สมัชชา พรหมศิริขาย2.38350,000
11-09-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.44100,000
10-09-2012มนู ตระกูลวัฒนะกิจขาย2.421,167,000
12-09-2012ชูเกียรติ จูมทองขาย2.56517,100
10-09-2012ฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ขาย2.522,138,000
10-09-2012ฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ขาย1.511,000,000
11-09-2012ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรขาย2.481,150,000
11-09-2012นพพร บุญถนอมขาย2.60500,000
11-09-2012พรทัต อมตวิวัฒน์ขาย2.58400,000
11-09-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.56200,000
11-09-2012สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ2.54200,000
12-09-2012สุวรรณี มหณรงค์ชัยขาย2.60200,000
12-09-2012พรชัย ชัยมงคลทรัพย์ขาย2.561,000,000
11-09-2012สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ2.54200,000
17-09-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.60100,000
18-09-2012พรทัต อมตวิวัฒน์ขาย2.58767,000
20-09-2012นพพร บุญถนอมขาย2.70500,000
24-09-2012เศรษฐา ทวีสินขาย1.719,119,400
24-09-2012เศรษฐา ทวีสินขาย1.7130,880,600
24-09-2012สุวรรณี มหณรงค์ชัยขาย2.76200,000
24-09-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย2.86100,000
27-09-2012สิรินทรา มงคลนาวินขาย2.841,674,200
04-10-2012อุทัย อุทัยแสงสุขขาย2.921,000,000
04-10-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย3.00100,000
04-10-2012สุพล สมบัติวิชาธรขาย3.06200,000
04-10-2012สุพล สมบัติวิชาธรขาย3.12170,000
09-10-2012ชูเกียรติ จูมทองขาย3.101,000,000
09-10-2012มนเธียร สร้อยสุวรรณขาย3.20100,000
10-10-2012นพพร บุญถนอมขาย3.20500,000
15-10-2012พรทัต อมตวิวัฒน์ขาย3.20467,000
15-10-2012สมัชชา พรหมศิริขาย3.20500,000
31-10-2012ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีซื้อ3.00110,000
30-10-2012วันจักร์ บุรณศิริซื้อ3.0067,000,000
30-10-2012เศรษฐา ทวีสินซื้อ3.0078,000,000
30-10-2012เศรษฐา ทวีสินขาย3.0078,000,000
29-10-2012ผู้จัดทำเศรษฐา ทวี0.003
30-11--0001หุ้นสามัญผู้จัดทำ0.000
30-11--000130/10/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000108/11/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/11/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/11/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000114/11/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000114/11/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000119/11/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000120/11/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000120/11/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000127/11/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000128/11/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000128/11/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000129/11/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000130/11/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000130/11/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000103/12/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000104/12/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000107/12/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000111/12/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/12/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000117/12/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000117/12/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000117/12/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000117/12/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000119/12/2555คู่สมรส0.000
30-11--000119/12/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000121/12/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000124/12/2555ผู้จัดทำ0.000
30-11--000102/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000102/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000103/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000104/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000104/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000104/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000107/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000107/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000111/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000115/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000115/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000116/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000116/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000118/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000122/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000122/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000122/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000122/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000122/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000131/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000131/01/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000106/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000111/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000108/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000108/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000114/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000113/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000113/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000113/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000119/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000119/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000119/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000119/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000120/02/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000107/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000107/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000111/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000107/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000107/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000107/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000111/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000111/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/03/2556คู่สมรส0.000
30-11--000112/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000113/03/2556คู่สมรส0.000
30-11--000113/03/2556คู่สมรส0.000
30-11--000115/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000118/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000121/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000121/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000121/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000121/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000121/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000125/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000126/03/2556คู่สมรส0.000
30-11--000126/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000126/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000126/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000129/03/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000109/04/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000109/04/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000110/04/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000109/04/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000110/04/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000110/04/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000111/04/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000111/04/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000117/04/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/04/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000124/04/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000110/05/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000106/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000106/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000111/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000110/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000110/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000113/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000114/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000114/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000114/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000118/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000119/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000119/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000121/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000121/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000119/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000121/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000124/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000126/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000126/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000126/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000126/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000127/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000127/06/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000105/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000110/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000110/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000110/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000111/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000115/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000118/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000118/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000118/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000118/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000124/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000124/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000129/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000129/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000130/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000129/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000129/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000129/07/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000101/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000101/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000101/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000101/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000105/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000109/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000109/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000109/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000114/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000114/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000115/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000115/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000114/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000114/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000119/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000122/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000123/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000122/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000122/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000123/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000123/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000123/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000126/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000127/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000126/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000127/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000129/08/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000104/09/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000105/09/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000110/09/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000110/09/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000116/09/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000120/09/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000124/09/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000125/09/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000125/09/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000109/10/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000124/10/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000125/10/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000120/11/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000118/12/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000116/12/2556ผู้จัดทำ0.000
30-11--000110/02/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000110/02/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000107/03/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000107/03/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000107/03/2557คู่สมรส0.000
30-11--000107/03/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000107/03/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000107/03/2557คู่สมรส0.000
30-11--000107/03/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000107/03/2557คู่สมรส0.000
30-11--000107/03/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000111/03/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/03/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/03/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000112/03/2557คู่สมรส0.000
30-11--000114/03/2557คู่สมรส0.000
30-11--000113/03/2557คู่สมรส0.000
30-11--000114/03/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000118/03/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000121/03/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000127/03/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000109/04/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000109/04/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000109/04/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000125/04/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000116/05/2557คู่สมรส0.000
30-11--000116/05/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000122/05/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000102/07/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000128/05/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000128/05/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000102/07/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000102/07/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000108/07/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000115/07/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000115/07/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000121/07/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000122/07/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000124/07/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000123/07/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000106/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000106/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000105/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000105/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000105/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000106/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000106/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000106/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000106/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000108/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000108/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000108/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000108/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000108/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000108/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000114/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000114/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000114/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000114/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000114/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000119/08/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000119/08/2557คู่สมรส0.000
30-11--000117/09/2557คู่สมรส0.000
30-11--000117/09/2557คู่สมรส0.000
30-11--000117/09/2557คู่สมรส0.000
30-11--000117/09/2557คู่สมรส0.000
30-11--000117/09/2557คู่สมรส0.000
30-11--000117/09/2557คู่สมรส0.000
30-11--000119/09/2557คู่สมรส0.000
30-11--000119/09/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000122/09/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000123/09/2557คู่สมรส0.000
30-11--000119/09/2557ผู้จัดทำ0.000
30-11--000122/09/2557คู่สมรส0.000
30-11--000123/09/2557คู่สมรส0.000
30-11--000123/09/2557คู่สมรส0.000
30-11--000123/09/25570.000
29-09-2014ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีซื้อ2.225,000
29-09-2014ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีซื้อ2.185,000
01-10-2014สุพล สมบัติวิชาธรขาย2.28300,000
01-10-2014สุพล สมบัติวิชาธรขาย2.28300,000
02-10-2014จริยา จันทร์เจิดศักดิ์ขาย2.26400,000
02-10-2014จริยา จันทร์เจิดศักดิ์ขาย2.2883,800
06-10-2014อภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์ขาย2.26500,000
08-10-2014จริยา จันทร์เจิดศักดิ์ขาย2.30100,000
08-10-2014ปิติ จารุกำจรซื้อ2.271,000,000
08-10-2014สุพล สมบัติวิชาธรขาย2.36105,000
08-10-2014อภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์ขาย2.30500,000
08-10-2014อภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์ขาย1.10100
08-10-2014สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.92273,600
08-10-2014สุพล สมบัติวิชาธรขาย1.92273,600
10-10-2014สมชาย ชาญธนเวทย์ซื้อ2.02666,700
15-10-2014จริยา จันทร์เจิดศักดิ์ขาย2.19400,000
17-10-2014จริยา จันทร์เจิดศักดิ์ขาย2.18200,000
20-10-2014สุพล สมบัติวิชาธรขาย2.18134,000
21-10-2014สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.98200,000
22-10-2014ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีซื้อ1.9750,000
13-11-2014ประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ขาย2.02100,000
14-11-2014ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย2.0625,000
18-11-2014ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย2.0215,000
18-11-2014ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย2.0043,500
19-11-2014สมัชชา พรหมศิริขาย2.00666,798
28-11-2014สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.9283,500
04-12-2014อุทัย อุทัยแสงสุขซื้อ1.06200,000
04-12-2014อุทัย อุทัยแสงสุขซื้อ1.06200,000
09-12-2014ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย1.9350,000
11-12-2014นพพร บุญถนอมขาย1.932,604,000
11-12-2014นพพร บุญถนอมซื้อ1.052,000,000
11-12-2014นพพร บุญถนอมขาย1.911,953,000
11-12-2014นพพร บุญถนอมซื้อ1.041,500,000
11-12-2014นพพร บุญถนอมขาย1.881,953,000
11-12-2014นพพร บุญถนอมซื้อ1.011,500,000
11-12-2014อุทัย อุทัยแสงสุขซื้อ1.01200,000
12-12-2014สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.8158,000
12-12-2014อุทัย อุทัยแสงสุขซื้อ0.93200,000
16-12-2014นพพร บุญถนอมขาย1.801,692,600
16-12-2014นพพร บุญถนอมซื้อ0.941,300,000
19-12-2014สุพล สมบัติวิชาธรขาย0.34642,089
19-12-2014สุพล สมบัติวิชาธรขาย0.34625,473
22-12-2014นพพร บุญถนอมซื้อ0.82210,000
22-12-2014สุริยะ วรรณบุตรขาย0.40400,000
22-12-2014อภิชาติ จูตระกูลขาย0.3927,807,398
22-12-2014ประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ขาย0.36226,000
25-12-2014องอาจ สุวรรณกุลขาย0.3684,000
29-12-2014อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.753,000,000
29-12-2014อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.691,000,000
30-12-2014อุทัย อุทัยแสงสุขซื้อ1.67300,000
07-01-2015อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.682,000,000
08-01-2015ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีซื้อ1.6750,000
08-01-2015ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีซื้อ1.7050,000
15-01-2015ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีซื้อ0.3040,000
22-01-2015เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ขาย1.681,247,200
28-01-2015สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.73100,000
29-01-2015ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย0.32235,000
13-02-2015เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ขาย2.013,906,000
30-11--0001องอาจ สุวรรณกุลขาย2.06-543
16-02-2015สุพล สมบัติวิชาธรขาย2.0257,000
17-02-2015อภิชาติ จูตระกูลซื้อ2.025,000,000
27-02-2015อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.993,000,000
02-03-2015สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.95100,000
05-03-2015วันจักร์ บุรณศิริซื้อ2.0325,359,100
05-03-2015วันจักร์ บุรณศิริซื้อ2.064,640,900
11-03-2015อภิชาติ จูตระกูลซื้อ2.105,000,000
12-03-2015สุพล สมบัติวิชาธรโอนออก0.00700,000
12-03-2015สุพล สมบัติวิชาธรโอนออก0.002,000,000
12-03-2015สุพล สมบัติวิชาธรรับโอน0.00700,000
12-03-2015สุพล สมบัติวิชาธรรับโอน0.002,000,000
12-03-2015สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ2.04300,000
16-03-2015สุพล สมบัติวิชาธรขาย1.92500,000
18-03-2015สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.83200,000
20-03-2015สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.88500
26-03-2015อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.83829,748
31-03-2015อุทัย อุทัยแสงสุขซื้อ1.78200,000
20-04-2015พรทัต อมตวิวัฒน์ขาย2.02834,000
20-04-2015สุพล สมบัติวิชาธรขาย2.02100,000
21-04-2015เมธา อังวัฒนพานิชขาย2.04772,100
22-04-2015ดุษฎี ตันเจริญขาย2.04366,900
11-05-2015เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ซื้อ1.851,000,000
14-05-2015อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.781,000,000
18-05-2015อุทัย อุทัยแสงสุขซื้อ1.75100,000
21-05-2015ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย0.2838,500
04-06-2015สิรินทรา มงคลนาวินโอนออก0.002,266,700
04-06-2015สิรินทรา มงคลนาวินโอนออก0.00566,700
18-06-2015ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย1.88100,000
02-07-2015อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.742,000,000
02-07-2015อุทัย อุทัยแสงสุขซื้อ1.75300,000
13-07-2015อุทัย อุทัยแสงสุขซื้อ1.70400,000
13-07-2015อุทัย อุทัยแสงสุขซื้อ1.70300,000
14-07-2015อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.711,000,000
14-07-2015อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.702,000,000
21-07-2015ดุษฎี ตันเจริญขาย1.73850,065
21-07-2015ดุษฎี ตันเจริญขาย0.24366,846
23-07-2015ประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ขาย1.70250,000
28-07-2015อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.691,000,000
29-07-2015วันจักร์ บุรณศิริซื้อ1.675,000,000
07-08-2015สุวรรณี มหณรงค์ชัยขาย0.23500,000
17-08-2015อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.65289,500
24-08-2015อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.66710,500
24-08-2015วันจักร์ บุรณศิริซื้อ1.645,000,000
26-08-2015วันจักร์ บุรณศิริซื้อ1.525,000,000
28-08-2015สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.51100,000
17-09-2015ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย1.63100,000
17-09-2015ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย1.63200,000
20-10-2015ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย1.74150,000
06-11-2015ประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ขาย1.74200,000
09-11-2015ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีขาย1.73550,000
17-12-2015เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ซื้อ1.49200,000
18-12-2015สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.54100,000
04-01-2016สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.52200,000
11-02-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.538,700,300
12-02-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.5220,000,000
15-02-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.522,000,000
16-02-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.501,000,000
17-02-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.53500,000
18-02-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.53500,000
19-02-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.53500,000
23-02-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.531,000,000
23-02-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.531,000,000
25-02-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.541,000,000
26-02-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.572,000,000
29-02-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.605,000,000
01-03-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.621,000,000
03-03-2016เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ขาย1.652,000,000
03-03-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.661,000,000
03-03-2016อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.657,000,000
04-03-2016วันจักร์ บุรณศิริซื้อ1.6310,000,000
07-03-2016เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ขาย1.652,585,200
08-03-2016อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.653,000,000
08-03-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.67500,000
09-03-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.68500,000
10-03-2016วันจักร์ บุรณศิริซื้อ1.678,000,000
10-03-2016วันจักร์ บุรณศิริซื้อ1.667,000,000
11-03-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.67500,000
11-03-2016อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.666,000,000
14-03-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.66500,000
15-03-2016สุวรรณี มหณรงค์ชัยซื้อ1.66100,000
16-03-2016สุพล สมบัติวิชาธรขาย1.66100,000
21-03-2016พรทัต อมตวิวัฒน์ขาย1.532,755,000
07-06-2016พรทัต อมตวิวัฒน์ขาย1.671,000,000
24-06-2016ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรขาย0.23110,000
15-07-2016สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.93500,000
15-07-2016สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.93500,000
15-07-2016สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.93500,000
11-08-2016อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.775,000,000
07-09-2016วิลาสิณี เดชอมรธัญซื้อ1.75100,000
07-09-2016วิลาสิณี เดชอมรธัญขาย1.7750,000
07-09-2016อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.775,000,000
22-09-2016สมัชชา พรหมศิริซื้อ1.73289,000
17-10-2016เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.602,735,200
21-11-2016อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.635,000,000
16-12-2016อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.635,000,000
29-12-2016ปิติ จารุกำจรขาย1.64300,000
10-01-2017อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.705,000,000
12-01-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.7218,633,200
12-01-2017อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.705,000,000
12-01-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.7911,700,000
16-01-2017วิลาสิณี เดชอมรธัญขาย1.7850,000
16-01-2017วันจักร์ บุรณศิริซื้อ1.8310,000,000
16-01-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.834,800,000
19-01-2017วันจักร์ บุรณศิริซื้อ1.865,000,000
23-01-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.79558,700
27-01-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.861,242,200
03-02-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.855,000,000
30-01-2017วันจักร์ บุรณศิริซื้อ1.855,000,000
30-01-2017อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.863,000,000
06-02-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.835,000,000
09-02-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.913,795,500
14-02-2017สุพล สมบัติวิชาธรขาย1.95100,000
17-02-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.96761,200
17-02-2017เมธา อังวัฒนพานิชขาย0.112,085,700
06-03-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ2.0014,677,100
07-03-2017วันจักร์ บุรณศิริซื้อ2.005,000,000
07-03-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ1.9910,000,000
07-03-2017อภิชาติ จูตระกูลซื้อ2.0010,000,000
08-03-2017วันจักร์ บุรณศิริซื้อ2.025,000,000
08-03-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ2.0410,000,000
08-03-2017อภิชาติ จูตระกูลซื้อ2.025,000,000
09-03-2017วันจักร์ บุรณศิริซื้อ2.045,000,000
09-03-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ2.0410,000,000
09-03-2017อภิชาติ จูตระกูลซื้อ2.0310,000,000
10-03-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ2.046,000,000
10-03-2017อภิชาติ จูตระกูลซื้อ2.0410,000,000
07-04-2017สุพล สมบัติวิชาธรขาย2.18100,000
07-04-2017สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ2.12100,000
10-04-2017วันจักร์ บุรณศิริซื้อ2.141,000,000
07-04-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ2.141,000,000
11-04-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ2.161,000,000
11-04-2017วันจักร์ บุรณศิริซื้อ2.141,000,000
11-04-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ2.141,000,000
12-04-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ2.081,000,000
17-04-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ2.101,000,000
18-04-2017วันจักร์ บุรณศิริซื้อ2.041,000,000
18-04-2017อภิชาติ จูตระกูลซื้อ2.041,000,000
02-05-2017วันจักร์ บุรณศิริซื้อ2.101,000,000
02-05-2017วันจักร์ บุรณศิริซื้อ2.101,000,000
11-05-2017อภิชาติ จูตระกูลซื้อ2.132,000,000
18-05-2017เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ซื้อ1.991,000,000
24-05-2017สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ1.99250,000
24-05-2017สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ2.10250,000
06-06-2017วันจักร์ บุรณศิริซื้อ2.0066,000
15-06-2017เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ซื้อ2.181,000,000
19-06-2017สุพล สมบัติวิชาธรขาย2.28200,000
04-07-2017สุพล สมบัติวิชาธรซื้อ2.20100,000
11-07-2017นพพร บุญถนอมขาย0.102,065,700
11-07-2017วันจักร์ บุรณศิริซื้อ2.122,434,000
11-07-2017วันจักร์ บุรณศิริซื้อ2.122,500,000
03-08-2017เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ซื้อ2.101,000,000
06-09-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ0.05100,000,000
12-09-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ0.06100,000,000
12-09-2017อภิชาติ จูตระกูลซื้อ0.0640,000,000
13-09-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ0.06100,000,000
15-09-2017สมัชชา พรหมศิริขาย0.07166,699
19-09-2017เศรษฐา ทวีสินซื้อ0.06100,000,000
08-02-2018พรทัต อมตวิวัฒน์ขาย2.12500,000
25-04-2018พรทัต อมตวิวัฒน์ขาย1.68500,000
27-06-2018เมธา อังวัฒนพานิชซื้อ1.58500,000
02-07-2018วันจักร์ บุรณศิริซื้อ1.565,000,000
12-07-2018อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.607,721,000
13-07-2018อภิชาติ จูตระกูลซื้อ1.602,279,000

BIG LOT SIRI

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
25-04-256113,132,4005,2001.66
25-04-256119,002,00014,9431.66
23-04-256116,000,00010,0801.68
20-04-2561215,000,00024,0001.60
18-04-2561215,000,00024,9001.66
28-03-2561110,000,00016,8001.68
23-03-2561257,000,00099,8801.75
13-03-25612200,0003661.83
06-03-2561113,000,00024,9601.92
02-03-2561217,008,50032,9961.94
13-02-256111,502,4003,1102.07
22-12-2560110,000,00021,4002.14
19-12-2560110,000,00021,6002.16
15-12-256016602.18
29-11-25601638,1001,4692.30
16-11-25601492,5001,1232.28
08-11-2560110,000,00024,0002.40
25-10-25605100,0002342.34
20-10-256012,000,0004,5602.28
19-10-2560211,200,00025,3122.26
16-10-256019002.40
11-10-2560120,000,00048,0002.40
15-09-256012,557,3005,7422.25
05-09-2560217,909,00037,6092.10
22-08-256014,884,20010,2982.11
21-08-2560230,306,60063,6472.10
01-08-2560263,000,000130,8402.08
26-07-2560112,000,0009600.08
26-07-256012,000,0004,2802.14
05-07-2560110,000,00022,0002.20
29-06-2560157,1001312.29
12-04-256015,000,00010,5502.11
24-01-256015,063,8009,6281.90
23-01-2560110,000,00018,9001.89
19-01-25601548,6009901.80
04-01-25602242,2004041.67
16-12-255911,397,6002,2981.64
06-12-25591740,1001,2061.63
16-11-255911,170,9001,9551.67
01-11-255911,170,9001,9441.66
28-10-25591212,7003641.71
23-09-255915,738,00010,0301.75
14-09-2559110,742,20018,1591.69
31-08-255911,001,4001,8411.84
22-08-2559434,205,80061,5701.80
19-08-2559119,200,00034,5601.80
10-08-2559116,848,80030,0451.78
03-08-255944,500,0007,8151.74
03-08-255916,101,50010,6251.74
02-08-2559122,947,30040,6651.77
28-07-255911,000,0001,7701.77
20-07-255912,000,0003,7501.88
31-05-255917,300121.58
07-03-255917,500131.68
21-01-25591543,9007891.45
08-01-25591311,1004641.49
11-12-255816,218,0009,3891.51
28-10-255819,559,20016,5361.73
24-09-2558136,300,00010,8001.71
08-09-255819601.57
07-09-2558120,000311.56
25-08-2558129,000451.54
18-08-255814,914,3008,0591.64
11-08-255811,117,0001,8991.70
31-07-255815,996,20010,0741.68
29-06-255815,000,0008,7751.76
26-05-255812,170,0004,0191.85
19-05-25581413,8007741.87
01-04-2558145,900871.89
31-03-2558130,600561.84
20-03-25581435,2008011.84
16-02-25581150,0003002.00

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น SIRI

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3