SMIT 5

0.00 0.00%

Status : อัพเดท 05-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 4.58
เปลี่ยนแปลง 0.00
% เปลี่ยนแปลง 0.00
วันก่อนหน้า 4.58
เปิด 4.58
สูงสุด 4.60
ต่ำสุด 4.54
ปริมาณ (หุ้น) 245,300
มูลค่า('000 บาท) 1,120
ราคาเฉลี่ย 4.57

16.5

P/E

5.7

Yield%

42.86

Revenues Stable%

42.86

Profit Stable%

1.36

Quick Ratio

7.76

Current Ratio

8.43

Asset/Dept Ratio

0.15

D/E Ratio

85.73

Avg. Collection Period
(Days)

47.05

Avg. Payment Period
(Days)

277.36

Avg. Inventory Period
(Days)

316.03

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.16 บาท XD 12-05-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร SMIT

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
13-06-2012ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยซื้อ3.9430,100
22-06-2012อังคณา ก๊กผลโอนออก0.00100,000
04-07-2012ปราโมทย์ ศิวรักษ์ซื้อ3.92120,000
10-07-2012ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยขาย3.9930,100
13-07-2012ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ3.89778,600
13-07-2012ปราโมทย์ ศิวรักษ์ซื้อ3.87130,000
16-07-2012ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ3.91140,300
20-07-2012ธนา เสนาวัฒนกุลขาย4.14120,000
24-07-2012ธนา เสนาวัฒนกุลขาย4.17460,000
24-07-2012ธนา เสนาวัฒนกุลขาย4.09158,000
27-07-2012ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.0420,000
27-07-2012ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.06120,000
30-07-2012ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.05130,000
31-07-2012ธนา เสนาวัฒนกุลขาย4.2880,000
01-08-2012ธนา เสนาวัฒนกุลขาย4.54230,000
03-08-2012อังคณา ก๊กผลขาย4.5440,000
14-08-2012ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.28280,000
17-08-2012ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.22345,000
15-08-2012ปราโมทย์ ศิวรักษ์ซื้อ4.1993,400
17-08-2012ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.1850,000
17-08-2012ปราโมทย์ ศิวรักษ์ซื้อ4.1981,300
31-08-2012ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยซื้อ4.0450,000
03-09-2012ธนา เสนาวัฒนกุลขาย4.05214,300
25-09-2012ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยขาย4.3450,000
28-09-2012ธนา เสนาวัฒนกุลขาย4.50300,000
03-10-2012ธนา เสนาวัฒนกุลขาย4.4693,100
13-11-2012ธนา เสนาวัฒนกุลขาย4.84100,000
24-01-2013พฤทธิ์ สรญาณธนาวุธซื้อ4.88100,000
28-01-2013ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.00750,000
28-01-2013ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.05103,300
28-01-2013ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.10196,700
31-01-2013ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.3033,500
31-01-2013อังคณา ก๊กผลขาย5.2470,000
07-02-2013อังคณา ก๊กผลขาย5.32130,000
08-02-2013ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.5050,000
07-02-2013อังคณา ก๊กผลขาย5.56100,000
08-02-2013พฤทธิ์ สรญาณธนาวุธขาย5.65100,000
13-02-2013อังคณา ก๊กผลขาย5.7550,000
13-02-2013อังคณา ก๊กผลขาย5.97130,000
14-03-2013อังคณา ก๊กผลขาย7.88220,000
28-03-2013ธนา เสนาวัฒนกุลขาย6.4050,000
23-04-2013พฤทธิ์ สรญาณธนาวุธซื้อ6.5040,000
20-05-2013อังคณา ก๊กผลซื้อ6.151
20-05-2013อังคณา ก๊กผลซื้อ6.0330,000
14-06-2013ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.9740,000
14-06-2013ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.984,400
07-08-2013ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.2012,800
07-08-2013ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.2515,000
21-08-2013ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.2536,400
21-08-2013ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.2022,000
23-08-2013ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.0512,000
29-08-2013ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.9415,000
25-10-2013ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.0435,000
31-10-2013ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.0520,000
12-11-2013ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.9726,406
13-11-2013ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.0049,900
27-11-2013ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.9182,300
06-12-2013ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.78244,200
03-03-2014ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.564,000
10-04-2014ธนา เสนาวัฒนกุลขาย4.842,500
11-04-2014ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.8219,800
14-05-2014ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.685,300
27-05-2014ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.7029,500
30-05-2014ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.6240,500
25-07-2014ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.704,800
17-12-2014ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.164,100
17-12-2014ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.2035,900
05-03-2015ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.5610,000
05-03-2015ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.5517,000
06-03-2015ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.5015,000
03-06-2015ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.4229,100
03-06-2015ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.444,100
04-06-2015ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.4210,000
08-06-2015ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.4015,000
08-06-2015ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.4210,000
03-07-2015ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.4217,500
26-08-2015ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.3820,000
13-01-2016ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ซื้อ4.1020,000
04-02-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.0210,000
02-02-2016ปิยะนุช แต้มศิริชัยซื้อ4.055,500
05-02-2016ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ซื้อ3.9450,000
08-02-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.0030,000
09-02-2016ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยซื้อ3.8515,000
10-02-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ3.9530,000
11-02-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ3.845,800
15-02-2016ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยซื้อ3.7620,000
16-02-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ3.7840,000
21-04-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ3.862,500
17-05-2016ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ซื้อ3.6050,000
17-05-2016ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ซื้อ3.6442,000
13-06-2016ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยขาย3.8410,000
12-09-2016ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ซื้อ3.8420,000
15-09-2016ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ซื้อ3.7240,500
11-10-2016ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยซื้อ3.7829,900
12-10-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ3.7820,000
12-10-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ3.8020,000
14-10-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ3.7020,000
14-10-2016ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ซื้อ3.7050,000
14-10-2016ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยซื้อ3.70100,000
17-10-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ3.7215,000
17-10-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ3.7034,100
07-11-2016ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยขาย3.805,000
08-12-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ3.9160,000
19-12-2016พิชัย นิธิวาสินขาย4.10307,700
26-12-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.1060,000
29-12-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.1610,000
30-12-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.0922,000
30-12-2016ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.0815,000
04-01-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.084,300
05-01-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.1020,400
09-01-2017ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยขาย4.749,900
10-01-2017พิชัย นิธิวาสินขาย4.5980,000
11-01-2017พิชัย นิธิวาสินขาย4.205,000
13-01-2017พิชัย นิธิวาสินขาย4.4317,300
18-01-2017พิชัย นิธิวาสินขาย4.1657,900
18-01-2017พิชัย นิธิวาสินขาย4.4056,300
20-01-2017พิชัย นิธิวาสินขาย4.30118,200
20-01-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.1620,000
20-01-2017พิชัย นิธิวาสินขาย4.1239,400
24-01-2017พิชัย นิธิวาสินขาย4.227,300
25-01-2017พิชัย นิธิวาสินขาย4.2231,500
30-01-2017พิชัย นิธิวาสินขาย4.2415,000
30-01-2017พิชัย นิธิวาสินขาย4.23154,900
30-01-2017พิชัย นิธิวาสินขาย4.2816,700
01-02-2017พิชัย นิธิวาสินขาย4.2813
01-02-2017พิชัย นิธิวาสินขาย4.2755
03-03-2017พิชัย นิธิวาสินขาย4.42120,000
03-03-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.4216,900
07-03-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.4230,000
16-03-2017ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยขาย4.503,500
29-03-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ4.4024,000
11-04-2017ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.20124,800
11-04-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.1065,000
21-04-2017ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.32165,000
26-04-2017ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.571,000,000
27-04-2017ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยขาย5.8536,500
02-05-2017ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.90100,000
03-05-2017ปิยพร ศรีธรรัตน์กุลขาย6.1030,000
15-05-2017ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ซื้อ5.1529,000
26-05-2017พิชัย นิธิวาสินขาย5.40100,000
26-05-2017พิชัย นิธิวาสินขาย5.70100,000
26-05-2017ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยขาย6.25100,000
26-05-2017พิชัย นิธิวาสินขาย6.27150,000
01-06-2017พิชัย นิธิวาสินขาย6.43100,000
02-06-2017ธนา เสนาวัฒนกุลขาย6.55100,000
05-06-2017พิชัย นิธิวาสินขาย6.53100,000
07-06-2017พิชัย นิธิวาสินขาย6.601,600
13-06-2017ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.95140,000
14-06-2017ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ซื้อ5.90132,500
19-06-2017พิชัย นิธิวาสินขาย5.9570,000
22-06-2017ธนา เสนาวัฒนกุลขาย6.05200,074
26-06-2017พิชัย นิธิวาสินขาย6.0050,000
26-06-2017พิชัย นิธิวาสินขาย6.13100,000
26-06-2017ธนา เสนาวัฒนกุลขาย6.10100,000
28-06-2017พิชัย นิธิวาสินขาย6.23100,000
03-07-2017ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยซื้อ5.4030,000
30-06-2017ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.9532,200
13-07-2017พิชัย นิธิวาสินขาย5.45100,000
13-07-2017พิชัย นิธิวาสินขาย5.45100,000
22-08-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.6020,000
28-09-2017ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ซื้อ5.7973,500
29-09-2017ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ซื้อ5.7074,000
06-10-2017ธนา เสนาวัฒนกุลขาย6.15120,000
06-10-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ6.05120,000
17-10-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ6.0038,200
19-10-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ6.0030,000
24-10-2017ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยขาย6.2830,000
24-10-2017ธนา เสนาวัฒนกุลขาย6.4038,200
30-10-2017ธนา เสนาวัฒนกุลขาย6.48150,000
31-10-2017พิชัย นิธิวาสินขาย6.3580,000
15-11-2017พิชัย นิธิวาสินซื้อ6.0580,000
23-11-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ6.0075,000
27-11-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.9350,000
29-11-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.8575,000
08-12-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.7960,100
19-12-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.7516,900
25-12-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.8533,100
25-12-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.75207,700
26-12-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.71103,600
27-12-2017ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยซื้อ5.6310,000
28-12-2017ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.55138,600
05-01-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.61230,000
08-01-2018ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ซื้อ5.6060,000
08-01-2018ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ซื้อ5.5622,000
11-01-2018ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.7596,100
16-01-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.6745,600
17-01-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.70115,800
22-01-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.7011,300
07-02-2018ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.7511,300
22-03-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ6.00250,000
23-03-2018ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยซื้อ5.9520,000
23-03-2018ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยซื้อ5.9520,000
28-03-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.90120,000
28-03-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.9032,000
05-04-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.9560,000
05-04-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.90100,000
09-04-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.8860,400
10-04-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.8511,600
19-04-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.9068,400
10-05-2018ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.95100,000
11-05-2018ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.96120,000
14-05-2018ธนา เสนาวัฒนกุลขาย6.14120,000
21-05-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.9041,800
28-05-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.70368,200
30-05-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.6540,000
31-05-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.7060,000
30-05-2018ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ซื้อ5.70200,000
15-06-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.7020,000
20-06-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.65100,000
19-06-2018ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ซื้อ5.6570,000
27-06-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.6030,000
29-06-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.6020,000
02-07-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.6022,900
01-08-2018ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.8522,900
03-08-2018ธนา เสนาวัฒนกุลขาย5.9522,000
03-08-2018ธนา เสนาวัฒนกุลซื้อ5.8550,000

BIG LOT SMIT

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
23-03-25611510,0003,0095.90
21-03-25611500,0003,0006.00

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น SMIT

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3