SPALI 20

-0.10 -0.50%

Status : อัพเดท 14-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 20.00
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -0.50
วันก่อนหน้า 20.10
เปิด 19.90
สูงสุด 20.10
ต่ำสุด 19.70
ปริมาณ (หุ้น) 5,148,245
มูลค่า('000 บาท) 102,507
ราคาเฉลี่ย 19.91

9.2

P/E

5

Yield%

85.71

Revenues Stable%

57.14

Profit Stable%

0.05

Quick Ratio

2.52

Current Ratio

1.83

Asset/Dept Ratio

1.07

D/E Ratio

0.89

Avg. Collection Period
(Days)

48.87

Avg. Payment Period
(Days)

1515.21

Avg. Inventory Period
(Days)

1467.23

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.50 บาท XD 29-04-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร SPALI

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
13-12-2011วิรัช อภิเมธีธำรงขาย13.60100,000
21-12-2011วิรัช อภิเมธีธำรงขาย14.00100,000
20-03-2012วิรัช อภิเมธีธำรงขาย15.50100,000
26-06-2012วิรัช อภิเมธีธำรงขาย17.10100,000
09-01-2013วิรัช อภิเมธีธำรงขาย20.6050,000
24-04-2014กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูลโอนออก0.00360,000
24-04-2014กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูลรับโอน0.00360,000
26-12-2014วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ซื้อ23.3010,000
28-05-2015กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูลซื้อ18.4010,000
29-05-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ18.0087,200
29-05-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ18.0087,200
29-05-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.95388,900
29-05-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.95388,900
04-06-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.9018,500
04-06-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.9018,500
09-06-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.96300,000
09-06-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.96300,000
09-06-2015ประกิต ประทีปะเสนซื้อ18.50100,000
09-06-2015ประกิต ประทีปะเสนซื้อ18.5030,000
11-06-2015ประกิต ประทีปะเสนซื้อ18.80300,000
19-06-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ18.1090,000
19-06-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ18.1090,000
24-06-2015ประกิต ประทีปะเสนซื้อ19.10300,000
08-07-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ18.03150,000
08-07-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ18.03150,000
08-07-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.83340,000
08-07-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.83340,000
08-07-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.89380,000
08-07-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.89380,000
13-07-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.80230,000
13-07-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.80230,000
13-07-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.90110,000
13-07-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.90110,000
18-08-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ16.622,617,400
18-08-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ16.622,617,400
18-08-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ16.80300,000
18-08-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ16.80300,000
18-08-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ16.93450,000
18-08-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ16.93450,000
20-08-2015วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ซื้อ16.0030,000
21-08-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ16.52500,000
21-08-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ16.52500,000
21-08-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ16.7060,000
21-08-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ16.7060,000
21-08-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ16.90100,000
21-08-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ16.90100,000
24-08-2015ประกิต ประทีปะเสนซื้อ16.2050,000
24-08-2015วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ซื้อ16.2030,000
25-08-2015ประกิต ประทีปะเสนซื้อ15.7871,000
25-08-2015วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ซื้อ15.8030,000
26-08-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ16.30100,000
26-08-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ16.30100,000
26-08-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ15.80150,000
26-08-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ15.80150,000
01-09-2015ประกิต ประทีปะเสนซื้อ16.8029,000
08-09-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ16.76162,760
08-09-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ16.76162,700
08-09-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.3456,000
08-09-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.3456,000
15-09-2015ประกิต ประทีปะเสนซื้อ18.2050,000
05-10-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ18.3070,000
05-10-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ18.3070,000
08-10-2015วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ขาย18.7090,000
08-12-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ18.14340,000
08-12-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ18.14340,000
08-12-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.98500,000
08-12-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.98500,000
08-12-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ18.03150,000
08-12-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ18.03150,000
14-12-2015ไตรเตชะ ตั้งมติธรรมซื้อ17.10150,000
14-12-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.431,670,000
14-12-2015วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ซื้อ17.0020,000
14-12-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.431,670,000
14-12-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.10190,000
14-12-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.10190,000
14-12-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.55290,000
14-12-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.55290,000
29-12-2015ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.93160,000
29-12-2015อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.93160,000
29-02-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.87600,000
29-02-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.87600,000
29-02-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.711,400,000
29-02-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.711,400,000
01-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.63390,000
01-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.63390,000
01-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.61526,700
01-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.61526,700
03-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.63300,000
03-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.63300,000
03-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.80100,000
03-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.80100,000
07-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.93150,000
07-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.93150,000
07-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ18.00100,000
07-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ18.00100,000
09-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.54450,000
09-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.54450,000
09-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.212,290,000
09-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.212,290,000
11-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.20300,000
11-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.20300,000
11-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.4064,700
11-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.4064,700
16-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.60120,000
16-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.60120,000
16-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.7080,000
16-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.7080,000
16-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.56407,500
16-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.56407,500
21-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.53240,000
21-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.53240,000
21-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.6050,000
21-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.6050,000
21-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.7076,100
21-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.7076,100
24-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.7987,100
24-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.7987,100
24-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.74200,000
24-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.74200,000
24-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.7097,900
24-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.7097,900
29-03-2016ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ17.83150,000
29-03-2016อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ17.83150,000
13-05-2016ไตรเตชะ ตั้งมติธรรมซื้อ20.20100,000
13-05-2016ไตรเตชะ ตั้งมติธรรมซื้อ20.20100,000
31-05-2016ไตรเตชะ ตั้งมติธรรมซื้อ19.70382,000
28-06-2016ประกิต ประทีปะเสนขาย21.80700,000
30-06-2016วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ขาย23.5030,000
14-10-2016ไตรเตชะ ตั้งมติธรรมซื้อ22.00100,000
14-10-2016ไตรเตชะ ตั้งมติธรรมซื้อ21.70500,000
17-10-2016วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ซื้อ22.5025,000
12-01-2017วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ขาย26.5025,000
23-01-2017วิรัช อภิเมธีธำรงขาย25.75100,000
13-06-2017วิรัช อภิเมธีธำรงขาย27.25100,000
15-08-2017ประกิต ประทีปะเสนขาย23.6050,000
15-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมขาย24.15165,000
15-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ19.55165,000
15-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมขาย24.15165,000
15-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ19.55165,000
15-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมขาย24.04500,000
15-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ19.53500,000
15-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมขาย24.04500,000
15-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ19.53500,000
15-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมขาย24.363,520,000
15-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ19.863,520,000
15-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมขาย24.363,520,000
15-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ19.863,520,000
20-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมขาย24.461,320,000
20-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ19.961,320,000
20-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมขาย24.461,320,000
20-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ19.961,320,000
20-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมขาย24.30425,000
20-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ19.80425,000
20-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมขาย24.30425,000
20-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ19.80425,000
20-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมขาย24.62380,000
20-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ20.12380,000
20-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมขาย24.62380,000
20-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ20.12380,000
23-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมขาย24.9440,000
23-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ20.4440,000
23-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมขาย24.9440,000
23-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ20.4440,000
23-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมขาย24.50380,000
23-11-2017ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ20.00380,000
23-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมขาย24.50380,000
23-11-2017อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ20.00380,000
17-01-2018ประทีป ตั้งมติธรรมขาย23.56175,000
17-01-2018ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ19.06175,000
17-01-2018อัจฉรา ตั้งมติธรรมขาย23.56175,000
17-01-2018อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ19.06175,000
17-01-2018ประทีป ตั้งมติธรรมขาย23.80941,000
17-01-2018ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ19.29941,000
17-01-2018อัจฉรา ตั้งมติธรรมขาย23.80941,000
17-01-2018อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ19.29941,000
17-01-2018ประทีป ตั้งมติธรรมขาย23.92543,200
17-01-2018ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ19.42543,200
17-01-2018อัจฉรา ตั้งมติธรรมขาย23.92543,200
17-01-2018อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ19.42543,200
23-01-2018ประทีป ตั้งมติธรรมขาย24.27150,000
23-01-2018ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ19.77150,000
23-01-2018อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ19.77150,000
23-01-2018ประทีป ตั้งมติธรรมขาย24.2685,000
23-01-2018ประทีป ตั้งมติธรรมซื้อ19.7685,000
23-01-2018อัจฉรา ตั้งมติธรรมขาย24.27150,000
23-01-2018อัจฉรา ตั้งมติธรรมขาย24.2685,000
23-01-2018อัจฉรา ตั้งมติธรรมซื้อ19.7685,000
23-02-2018ประกิต ประทีปะเสนซื้อ23.00250,000
27-02-2018ประกิต ประทีปะเสนซื้อ23.40200,000
14-03-2018ประกิต ประทีปะเสนซื้อ22.5010,000
03-07-2018ประกิต ประทีปะเสนซื้อ23.7010,000

BIG LOT SPALI

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
06-03-25611214,0004,97823.26
26-02-25615851,70020,96424.61
22-02-25613654,50015,34723.45
21-02-25611723,00016,55722.90
20-02-256111,332,60030,51722.90
14-02-25611163,2003,99724.49
13-02-256111,782,40041,17323.10
12-02-25611911,20021,04923.10
07-02-25611141,4003,30923.40
06-02-25612603,20013,99423.20
05-02-256111,824,80042,88323.50
17-01-256112,000,00047,71423.86
12-01-25613193,4004,54523.50
11-01-25611450,20010,44823.21
09-01-2561110,00018918.90
19-12-25603656,50015,36923.41
06-12-256015,000,000122,50024.50
24-11-25601235,0005,68724.20
23-11-25601363,0257,22419.90
10-11-256011,200,00028,92024.10
08-11-256011,000,00024,85024.85
07-11-256012,045,10051,38325.12
03-11-256034,185,700106,21225.38
01-11-25601705,90017,65425.01
25-10-256011,300,00031,85024.50
19-09-2560170,0001,61023.00
18-09-256015001122.90
14-09-25601400,00010,50026.25
12-09-256012,000,00052,00026.00
05-09-256021,000,00025,43825.44
11-08-25601524,00012,35023.57
04-08-2560136,60085623.40
21-07-25601650,00015,47023.80
23-06-2560139127.25
27-01-25605340,0008,40424.72
26-01-256021,000,00025,25025.25
20-01-25604190,0004,82025.37
19-01-2560191225.00
17-01-25605812,00020,70625.50
05-01-25601612,50015,35725.07
30-12-25591150,0003,75025.00
09-12-2559386,4001,98923.02
17-11-255931,460,70033,29322.79
16-11-2559184222.90
07-11-25591250,0006,05524.22
01-11-25591108,1002,68124.80
26-10-25592716,10017,56624.53
26-10-25592716,10017,56624.53
21-09-2559110,00022522.50
16-09-25591338,6007,61922.50
14-09-255911,351,00029,92522.15
13-09-255912,200,00048,66122.12
08-09-255912,076,60047,24222.75
26-08-25591665,20015,96624.00
16-08-25591590,00014,60324.75
11-08-255931,776,70044,10124.82
10-08-25591700,10017,40424.86
09-08-255931,620,00040,13124.77
05-08-255922,453,60060,80924.78
02-08-25594145,0003,69825.50
25-07-2559167,4001,65824.60
21-07-25596142,1003,52624.82
14-07-255965,413,200135,24024.98
13-07-255964,447,400110,81024.92
12-07-255911,875,80047,25725.19
08-07-255981,180,00028,52924.18
24-06-25593383,1008,37021.85
24-05-2559139,00079020.26
19-05-25591190,0003,88420.44
18-05-255921,510,00031,04520.56
12-05-25591150,0003,07520.50
19-04-25597700,00014,06020.09
31-03-25591282,7005,32218.83
07-01-25591517,8009,51718.38
28-12-2558118,30033018.02
30-10-255831,000,00018,77518.78
20-10-25581512,0009,72819.00
19-10-25581200,0003,80019.00
16-10-2558115,60029518.90
30-09-25582528,6009,74818.44
28-09-255811,866,30034,87518.69
25-09-255832,935,20055,64618.96
23-09-25581957,20017,82718.62
07-09-25581800,00014,32017.90
20-08-2558116,90028616.90
18-08-255811,674,00027,78816.60
06-08-25581394,8006,71217.00
31-07-2558127,30046717.10
22-07-255812,626,80046,22217.60
09-07-25581210,0003,75917.90
08-07-25581448,0008,01917.90
03-07-25581700,00012,63018.04
02-07-25581170,8003,17718.60
30-06-2558127,30051318.80
24-06-255823,900,00074,10019.00
23-06-255814,000,00076,40019.10
18-06-25581243,0004,52018.60
17-06-25581738,90013,67018.50
16-06-25581170,0003,11118.30
12-06-255811,244,20023,10318.57
29-05-255846,622,300119,74818.08
26-05-25581512,0009,26718.10
19-05-2558130,00057019.00
18-05-25581310,1005,89219.00
30-04-255821,010,40020,25820.05
28-04-25581747,60014,95220.00
27-04-25581800,00016,64020.80
23-04-25581640,30013,83021.60
02-04-25581210,0004,99023.76
01-04-25584452,50010,58123.38
31-03-255821,049,10022,55621.50
26-03-255811,943,40041,20021.20
20-03-25582698,90014,91121.34
19-03-25582396,2008,98222.67
18-03-25581152,4003,49022.90
10-03-255811,620,00036,36022.44
09-03-255811,984,50045,04822.70
06-03-255832,072,70048,03623.18
03-03-255844,016,90094,68623.57
02-03-25581300,0007,05023.50
16-02-25581200,0004,05020.25
13-02-25581400,0009,54023.85
13-02-255811,9004523.60
10-02-25581145,2003,51424.20

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น SPALI

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3