SVI 5

-0.02 -0.42%

Status : อัพเดท 14-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 4.72
เปลี่ยนแปลง -0.02
% เปลี่ยนแปลง -0.42
วันก่อนหน้า 4.74
เปิด 4.82
สูงสุด 4.82
ต่ำสุด 4.66
ปริมาณ (หุ้น) 2,772,609
มูลค่า('000 บาท) 13,116
ราคาเฉลี่ย 4.73

16.8

P/E

2.3

Yield%

85.71

Revenues Stable%

28.57

Profit Stable%

1.37

Quick Ratio

1.6

Current Ratio

2.89

Asset/Dept Ratio

0.62

D/E Ratio

83.45

Avg. Collection Period
(Days)

97.91

Avg. Payment Period
(Days)

110.76

Avg. Inventory Period
(Days)

96.3

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.11 บาท XD 06-05-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร SVI

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
04-11-2011พิเชษฐ กนกศิริมาขาย2.86500,000
25-10-2011วีรพันธ์ พูลเกษขาย3.10100,000
25-10-2011วีรพันธ์ พูลเกษขาย3.10170,000
25-10-2011วีรพันธ์ พูลเกษขาย3.12200,000
25-10-2011วีรพันธ์ พูลเกษขาย3.12300,000
25-10-2011วีรพันธ์ พูลเกษขาย3.00205,000
04-11-2011เสาวณีย์ จีระชนขาย2.9288,500
04-11-2011คาร์สเทน เบอรเมอร์สคอฟ เคเซนต์ขาย3.20554,900
04-11-2011วิรัตน์ ผูกไทยขาย3.20542,500
07-11-2011พิศมัย สายบัวขาย3.291,370,000
07-11-2011พิเชษฐ กนกศิริมาขาย3.20241,500
08-11-2011พิเชษฐ กนกศิริมาขาย3.20258,500
13-12-2011เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ขาย3.431,000,000
20-02-2012เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ขาย3.52111,000
31-08-2012ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ1.00375,000
09-08-2012วิรัตน์ ผูกไทยขาย3.5430,000
23-08-2012เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ขาย3.80559,500
23-08-2012เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ขาย3.78315,000
31-08-2012ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ขาย3.80200,000
31-08-2012ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ขาย3.82100,000
07-09-2012วิรัตน์ ผูกไทยขาย3.95200,000
11-09-2012เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ขาย3.90500,000
13-09-2012ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ขาย3.98100,000
15-01-2013เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ขาย4.10500,000
17-01-2013วิรัตน์ ผูกไทยขาย4.2050,000
11-02-2013ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ3.9650,000
11-02-2013ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ3.9450,000
11-02-2013ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ3.9250,000
12-02-2013ตรีขวัญ บุนนาคซื้อ3.89100,000
12-02-2013ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ3.9050,000
12-02-2013ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ3.8850,000
01-03-2013วิรัตน์ ผูกไทยขาย4.3230,000
04-03-2013พิเชษฐ กนกศิริมาขาย4.40200,000
15-03-2013วิรัตน์ ผูกไทยขาย5.13100,000
28-06-2013ตรีขวัญ บุนนาคซื้อ3.4050,000
05-04-2013ตรีขวัญ บุนนาคซื้อ4.3620,000
09-04-2013พิศมัย สายบัวซื้อ4.3850,000
02-05-2013ตรีขวัญ บุนนาคซื้อ4.8025,000
14-05-2013ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ3.96100,000
07-06-2013ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ1.00294,642
07-06-2013ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ3.8250,000
07-06-2013พิเชษฐ กนกศิริมาซื้อ3.86300,000
14-06-2013ตรีขวัญ บุนนาคซื้อ3.8050,000
18-06-2013เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ซื้อ3.5427,186
18-06-2013เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ซื้อ3.467,200
18-06-2013เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ขาย3.5057
26-06-2013ตรีขวัญ บุนนาคซื้อ3.3050,000
28-06-2013วิรัตน์ ผูกไทยขาย3.3812,300
09-07-2013ตรีขวัญ บุนนาคซื้อ3.5050,000
12-07-2013วิรัตน์ ผูกไทยขาย3.50125,528
13-08-2013วิรัตน์ ผูกไทยขาย3.5830,000
29-08-2013ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ3.0250,000
29-08-2013ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ3.0450,000
03-09-2013พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำซื้อ2.53394,000,000
04-09-2013พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำซื้อ2.5824,605,067
09-09-2013วิรัตน์ ผูกไทยขาย3.3440,000
27-09-2013วิรัตน์ ผูกไทยขาย3.50200,000
30-09-2013พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำซื้อ2.53190,000,000
07-11-2013พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำซื้อ2.4968,156,671
12-11-2013ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ3.6230,000
12-11-2013ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ3.6670,000
25-11-2013คาร์สเทน เบอรเมอร์สคอฟ เคเซนต์ขาย3.6689,200
27-11-2013พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำซื้อ2.56157,895,000
04-02-2014พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำขาย4.18330,000
03-03-2014วิรัตน์ ผูกไทยขาย4.28250,000
13-03-2014เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ขาย4.49450,000
27-03-2014วิรัตน์ ผูกไทยขาย4.3250,000
22-04-2014วิรัตน์ ผูกไทยขาย4.4050,000
14-07-2014วิรัตน์ ผูกไทยขาย4.4650,000
28-07-2014สุวรรณ วลัยเสถียรขาย4.36750,000
28-07-2014สุวรรณ วลัยเสถียรขาย4.36376,300
01-08-2014ตรีขวัญ บุนนาคซื้อ4.14135,000
04-08-2014ตรีขวัญ บุนนาคขาย4.30135,000
21-08-2014ตรีขวัญ บุนนาคซื้อ4.20100,000
25-08-2014ตรีขวัญ บุนนาคขาย4.22100,000
25-08-2014ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ4.2425,000
09-09-2014วิรัตน์ ผูกไทยขาย4.8840,000
16-09-2014ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ขาย5.35100,000
13-11-2014วิรัตน์ ผูกไทยขาย6.0370,000
14-11-2014พิศมัย สายบัวขาย4.501,525,000
13-11-2014ตรีขวัญ บุนนาคซื้อ4.02200,000
17-11-2014พิเชษฐ กนกศิริมาซื้อ4.24500,000
17-11-2014พิเชษฐ กนกศิริมาขาย4.60700,000
17-11-2014มนูญ หนูเนตรขาย4.402,835,700
16-03-2015ตรีขวัญ บุนนาคซื้อ4.54300,000
18-03-2015ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ขาย5.05100,000
22-05-2015วีรพันธ์ พูลเกษขาย1.52200,000
22-05-2015วีรพันธ์ พูลเกษซื้อ1.52200,000
04-06-2015ตรีขวัญ บุนนาคซื้อ4.78200,000
08-07-2015ตรีขวัญ บุนนาคซื้อ4.24200,000
08-07-2015ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ4.2025,000
08-07-2015ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ซื้อ4.2225,000
14-07-2015ตรีขวัญ บุนนาคโอนออก0.00200,000
20-07-2015คาร์สเทน เบอรเมอร์สคอฟ เคเซนต์ซื้อ4.3077,600
22-07-2015ตรีขวัญ บุนนาคซื้อ4.27100,000
18-08-2015วีรพันธ์ พูลเกษขาย4.53703,500
18-08-2015วีรพันธ์ พูลเกษขาย4.58100,071
15-10-2015ตรีขวัญ บุนนาคขาย5.60600,000
20-01-2016พิเชษฐ กนกศิริมาซื้อ5.5010,000
20-01-2016พิเชษฐ กนกศิริมาซื้อ5.6010,000
22-01-2016พิเชษฐ กนกศิริมาซื้อ5.5010,000
22-01-2016พิเชษฐ กนกศิริมาซื้อ5.4010,000
19-02-2016พิเชษฐ กนกศิริมาซื้อ5.3020,000
19-02-2016พิเชษฐ กนกศิริมาซื้อ5.2020,000
18-03-2016พิเชษฐ กนกศิริมาซื้อ5.2030,000
28-04-2016พิเชษฐ กนกศิริมาซื้อ4.8620,000
09-05-2016วีรพันธ์ พูลเกษขาย2.00122,200
09-05-2016วีรพันธ์ พูลเกษขาย2.0040,000
19-09-2016ตรีขวัญ บุนนาคซื้อ4.48200,000
21-08-2017พิเชษฐ กนกศิริมาซื้อ5.03100,000
05-10-2017สุวรรณ วลัยเสถียรขาย2.34340,000
06-10-2017สุวรรณ วลัยเสถียรขาย2.21149,600
10-10-2017สุวรรณ วลัยเสถียรขาย2.1258,900
12-10-2017สุวรรณ วลัยเสถียรขาย2.1034,400
12-10-2017สุวรรณ วลัยเสถียรขาย2.0817,100
12-10-2017สุวรรณ วลัยเสถียรขาย2.1034,400
12-10-2017สุวรรณ วลัยเสถียรขาย2.0817,100
18-10-2017สุวรรณ วลัยเสถียรขาย5.40500,000
27-10-2017สุวรรณ วลัยเสถียรขาย5.15500,000
20-12-2017เวอร์น รัชเชลล์ มันเดลล์ซื้อ4.14100,000
22-12-2017พิเชษฐ กนกศิริมาซื้อ4.1250,000
21-12-2017พิเชษฐ กนกศิริมาซื้อ4.1450,000
04-01-2018เวอร์น รัชเชลล์ มันเดลล์ซื้อ4.18150,000
20-06-2018พิศมัย สายบัวซื้อ4.1020,000
26-06-2018พิศมัย สายบัวซื้อ4.0620,000
02-07-2018พิศมัย สายบัวซื้อ4.0820,000

BIG LOT SVI

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
26-01-256111,388,6005,8324.20
30-11-25592719,1003,3804.70
26-05-255924,098,30020,5095.00
04-03-255912,000,00010,4935.25
22-01-255912,008,00011,2225.59
20-11-255814,000,00020,0805.02
28-10-255818,366,60041,9305.01
06-05-2558120,000964.80
18-03-25581612,0003,0605.00

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น SVI

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3