TRT 2

0.00 0.00%

Status : อัพเดท 12-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 2.42
เปลี่ยนแปลง 0.00
% เปลี่ยนแปลง 0.00
วันก่อนหน้า 2.42
เปิด 2.44
สูงสุด 2.58
ต่ำสุด 2.38
ปริมาณ (หุ้น) 3,602,001
มูลค่า('000 บาท) 8,960
ราคาเฉลี่ย 2.49

62.6

P/E

0.8

Yield%

57.14

Revenues Stable%

14.29

Profit Stable%

0.15

Quick Ratio

1.2

Current Ratio

1.51

Asset/Dept Ratio

1.53

D/E Ratio

105.85

Avg. Collection Period
(Days)

60.45

Avg. Payment Period
(Days)

203.67

Avg. Inventory Period
(Days)

249.07

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.02 บาท XD 11-05-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร TRT

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
29-09-2011สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ5.02131,600
30-09-2011อวยชัย ศิริวจนาซื้อ5.01250,000
15-11-2011จารุวิทย์ สวนมาลีขาย5.6350,000
19-12-2011อัมพรทัต พูลเจริญขาย5.95200,000
22-12-2011จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.0050,000
22-12-2011อัมพรทัต พูลเจริญขาย5.97112,700
22-12-2011อัมพรทัต พูลเจริญขาย5.9587,300
26-12-2011จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.0059,200
08-03-2012อุปกรม ทวีโภคขาย5.94510,000
08-03-2012อุปกรม ทวีโภคขาย5.90900,000
08-03-2012อุปกรม ทวีโภคขาย5.9090,000
04-04-2012ชุมพร คูร์พิพัฒน์ขาย5.93170,000
18-06-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย5.1530,000
28-05-2012อวยชัย ศิริวจนาขาย5.2050,000
28-05-2012อวยชัย ศิริวจนาขาย5.23110,000
02-07-2012อวยชัย ศิริวจนาขาย5.23101,000
02-07-2012อวยชัย ศิริวจนาขาย5.2099,000
01-06-2012อวยชัย ศิริวจนาขาย5.25300,000
18-06-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย5.2020,000
18-06-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย5.4030,000
18-06-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย5.6020,000
18-06-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย5.6020,000
10-07-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย5.7541,200
15-08-2012จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ5.70100,000
04-09-2012อวยชัย ศิริวจนาโอนออก0.00500,000
12-09-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.10500,000
12-09-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.10100,000
13-09-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.05400,000
14-09-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.0520,000
25-09-2012สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะขาย5.9520,000
03-10-2012อวยชัย ศิริวจนาโอนออก0.00500,000
04-10-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.171,938,200
04-10-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.40500,000
09-10-2012อวยชัย ศิริวจนาขาย6.38700,000
08-10-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.45500,000
08-10-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.40500,000
10-10-2012อวยชัย ศิริวจนาขาย6.43600,000
12-10-2012จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ6.1037,800
16-11-2012จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ5.3050,000
20-11-2012ชดาภา ตันติธนทัตโอนออก0.0084,300
04-12-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย5.8050,000
21-01-2013สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะขาย6.0530,000
23-01-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.2512,900
23-01-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.18400,000
04-03-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.17300,000
08-03-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.50100,000
13-03-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.50100,000
15-03-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.80100,000
15-03-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.75100,000
18-03-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ6.60100,000
04-04-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.50100,000
04-04-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ6.20100,000
05-04-2013อวยชัย ศิริวจนาโอนออก0.00900,000
05-04-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ6.0050,000
17-05-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ5.90100,000
17-05-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ5.90100,000
27-05-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ5.80112,500
28-05-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.34250,000
29-05-2013พิสิฐ ลี้อาธรรมขาย6.35198,000
29-05-2013ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย6.20200,000
29-05-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.54700,000
29-05-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.50100,000
14-06-2013ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย6.50100,000
06-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ6.00100,000
06-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ6.07100,000
06-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.35150,000
11-06-2013อวยชัย ศิริวจนาขาย6.37200,000
07-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ5.86800,000
11-06-2013อวยชัย ศิริวจนาซื้อ5.90200,000
12-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ5.77200,000
12-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ5.90200,000
14-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ5.3050,000
14-06-2013ยศกร บุรกรรมโกวิทซื้อ5.3550,000
17-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย5.7550,000
17-06-2013ยศกร บุรกรรมโกวิทซื้อ5.65100,000
21-06-2013ยศกร บุรกรรมโกวิทซื้อ5.5050,000
26-08-2013อวยชัย ศิริวจนาซื้อ5.55200,000
28-08-2013ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย5.2550,000
02-09-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ5.2050,000
15-11-2013ไต้ จงอี้ซื้อ5.401,100
15-11-2013ไต้ จงอี้ซื้อ5.4064,900
15-11-2013ไต้ จงอี้ขาย1.115,500
15-11-2013ไต้ จงอี้ขาย1.141,600,000
15-11-2013ไต้ จงอี้ซื้อ5.20100,000
15-11-2013ไต้ จงอี้ซื้อ5.25800,000
15-11-2013ไต้ จงอี้ขาย1.15100,000
19-11-2013อวยชัย ศิริวจนาซื้อ5.20200,000
19-11-2013อวยชัย ศิริวจนาขาย1.20200,000
19-11-2013อวยชัย ศิริวจนาขาย1.20100,000
28-11-2013ไต้ จงอี้ขาย0.99300,100
28-11-2013ไต้ จงอี้ซื้อ5.10200,000
04-12-2013อวยชัย ศิริวจนาขาย1.16500,000
04-12-2013อวยชัย ศิริวจนาซื้อ1.1031
04-12-2013อวยชัย ศิริวจนาขาย1.14245,500
09-12-2013ไต้ จงอี้ขาย1.16484,800
09-12-2013ไต้ จงอี้ขาย1.2559,645
17-12-2013ไต้ จงอี้ซื้อ5.20303,700
17-12-2013ไต้ จงอี้ซื้อ5.2060,000
17-12-2013ไต้ จงอี้ซื้อ5.15100,000
17-12-2013ไต้ จงอี้ซื้อ5.10100,000
17-12-2013ไต้ จงอี้ซื้อ5.0521,000
19-12-2013ไต้ จงอี้ซื้อ5.0579,000
07-01-2014อวยชัย ศิริวจนาซื้อ4.93120,000
06-01-2014ไต้ จงอี้ซื้อ4.88100,000
10-01-2014ไต้ จงอี้ซื้อ4.80100,000
03-03-2014ไต้ จงอี้ขาย5.8050,000
16-05-2014พิสิฐ ลี้อาธรรมซื้อ5.0510,000
28-08-2014ยศกร บุรกรรมโกวิทโอนออก0.00586,665
29-08-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย1.7350,000
29-08-2014ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย5.5828,600
02-09-2014สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย1.8397,000
02-09-2014อวยชัย ศิริวจนาขาย5.80200,000
02-09-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย1.73200,000
02-09-2014อวยชัย ศิริวจนาขาย5.85200,000
22-09-2014ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย1.609,100
24-09-2014สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะขาย5.8050,000
24-09-2014ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย1.6132,457
25-09-2014ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย1.6210,000
01-10-2014ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย1.5651,000
01-10-2014ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย1.5651,000
07-10-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย1.769,900
09-10-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย1.92800,000
09-10-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย1.95313,413
09-10-2014สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะขาย1.4918,333
09-10-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย1.87555,319
09-10-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.23600,000
10-10-2014อัมพรทัต พูลเจริญขาย1.85375,650
13-10-2014อวยชัย ศิริวจนาขาย6.18500,000
13-10-2014สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย2.08600,000
13-10-2014สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย2.02100,000
16-10-2014ไต้ จงอี้ขาย5.9551,100
16-10-2014ไต้ จงอี้ขาย6.25800,000
31-10-2014สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย2.05100,000
31-10-2014สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย2.23640,000
14-11-2014ไต้ จงอี้ขาย6.35200,000
14-11-2014ไต้ จงอี้ขาย6.40158,100
26-11-2014ไต้ จงอี้ขาย6.70200,000
27-11-2014อวยชัย ศิริวจนาขาย6.60300,000
28-11-2014ไต้ จงอี้ขาย6.70200,000
28-11-2014ไต้ จงอี้ขาย6.75200,000
01-12-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.7030,000
01-12-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.77300,000
01-12-2014อวยชัย ศิริวจนาขาย6.75300,000
08-12-2014อุปกรม ทวีโภคขาย6.50200,000
22-12-2014สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย2.4782,000
13-01-2015อวยชัย ศิริวจนาขาย6.30200,000
13-01-2015อวยชัย ศิริวจนาขาย6.52200,000
15-01-2015อุปกรม ทวีโภคขาย6.50400,000
15-01-2015อุปกรม ทวีโภคขาย6.40300,000
24-02-2015จารุวิทย์ สวนมาลีขาย6.7050,000
19-03-2015อวยชัย ศิริวจนาโอนออก0.001,000,000
20-05-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย0.6950,000
08-06-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย0.70154,925
12-06-2015สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะขาย0.8536,666
15-06-2015อวยชัย ศิริวจนาโอนออก0.001,692,814
17-06-2015สุนันท์ สันติโชตินันท์โอนออก0.00616,567
17-06-2015สุนันท์ สันติโชตินันท์โอนออก0.00548,734
23-06-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย1.031,754,400
24-06-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย0.922,842,000
30-06-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย1.1642,900
23-11-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ4.3050,000
23-11-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ4.3265,000
26-11-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ4.3260,000
26-11-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ4.32195,000
30-11-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ4.3082,800
30-11-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ4.33173,800
02-12-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ4.33100,900
03-12-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ4.32110,000
03-12-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ4.3182,500
02-12-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ4.33100,900
01-04-2016จารุวิทย์ สวนมาลีขาย3.7380,900
01-04-2016จารุวิทย์ สวนมาลีขาย3.7220,000
05-04-2016จารุวิทย์ สวนมาลีขาย3.6380
25-05-2016จารุวิทย์ สวนมาลีขาย3.97100,000
25-05-2016จารุวิทย์ สวนมาลีขาย3.98100,000
27-05-2016จารุวิทย์ สวนมาลีขาย3.98100,000
27-05-2016จารุวิทย์ สวนมาลีขาย3.96200,000
23-09-2016อวยชัย ศิริวจนาโอนออก0.001,000,000
26-12-2016จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ3.909,700
28-03-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย4.2010,000
28-03-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย4.2226,000
30-03-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย4.21120,000
30-03-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย4.2020,000
04-04-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย4.18380,000
04-04-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย4.16417,000
05-04-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย4.12106,500
10-04-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย4.12150,000
10-04-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย4.04100,000
18-05-2017อวยชัย ศิริวจนาซื้อ3.66150,000
18-05-2017จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ3.66100,000
15-06-2017พิสิฐ ลี้อาธรรมซื้อ3.7020,000
20-06-2017พิสิฐ ลี้อาธรรมซื้อ3.8810,000
22-06-2017พิสิฐ ลี้อาธรรมซื้อ3.6610,000

BIG LOT TRT

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น TRT

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3