TRUE 3

-0.04 -1.25%

Status : อัพเดท 12-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 3.16
เปลี่ยนแปลง -0.04
% เปลี่ยนแปลง -1.25
วันก่อนหน้า 3.20
เปิด 3.20
สูงสุด 3.20
ต่ำสุด 3.12
ปริมาณ (หุ้น) 87,705,507
มูลค่า('000 บาท) 275,897
ราคาเฉลี่ย 3.15

101.8

P/E

2.2

Yield%

71.43

Revenues Stable%

28.57

Profit Stable%

0.31

Quick Ratio

0.64

Current Ratio

1.39

Asset/Dept Ratio

2.39

D/E Ratio

135.06

Avg. Collection Period
(Days)

399.93

Avg. Payment Period
(Days)

22.54

Avg. Inventory Period
(Days)

-242.33

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.07 บาท XD 12-03-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร TRUE

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
10-10-2011วิลเลี่ยม แฮริสซื้อ2.98200,000
03-09-2012ธนิศร์ วินิจสรขาย4.2815,000
07-09-2012ธนิศร์ วินิจสรขาย5.0010,000
14-09-2012ธนิศร์ วินิจสรขาย5.505,000
14-12-2012วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ซื้อ5.001,000,000
23-01-2013วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ขาย6.10331,000
29-01-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ6.30110,000
30-01-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ6.3010,000
30-01-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย6.38120,000
01-02-2013วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ขาย7.00287,000
13-02-2013คาร์ล กูเดียร์ขาย7.1050,000
14-02-2013คาร์ล กูเดียร์ขาย6.7050,000
20-03-2013วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ขาย7.95255,000
21-03-2013วิลเลี่ยม แฮริสขาย7.801,165,700
22-03-2013อติรุฒม์ โตทวีแสนสุขขาย7.95600,000
28-03-2013วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ขาย8.05127,000
02-04-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ8.18100,000
24-04-2013วิลเลี่ยม แฮริสขาย8.30542,000
02-05-2013ธนิศร์ วินิจสรขาย8.4545,000
08-05-2013ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริขาย8.50200,000
09-05-2013นพปฎล เดชอุดมขาย8.501,000,000
07-05-2013วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ขาย8.60350,000
16-05-2013ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริขาย9.40100,000
13-05-2013วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ขาย9.45319,000
21-05-2013วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ขาย10.30300,000
23-05-2013ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริขาย10.50100,000
27-05-2013ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ขาย9.90703,565
11-06-2013ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ขาย10.00545,263
27-05-2013ขจร เจียรวนนท์ซื้อ10.4060,000
27-05-2013ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริขาย10.40200,000
29-05-2013ศุภชัย เจียรวนนท์โอนออก0.001,875,000
29-05-2013ศุภชัย เจียรวนนท์รับโอน0.001,875,000
30-05-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ10.701
30-05-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย11.04700,000
31-05-2013ธนิศร์ วินิจสรโอนออก0.0070,000
31-05-2013ธนิศร์ วินิจสรขาย11.0010,000
30-05-2013วิลเลี่ยม แฮริสขาย11.00333,000
30-05-2013วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ขาย11.40264,000
31-05-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย10.95100,000
06-06-2013วิลเลี่ยม แฮริสขาย10.00375,000
07-06-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย8.90699,000
11-06-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ8.85700,000
11-06-2013ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ซื้อ9.05100,000
13-06-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย9.15700,000
14-06-2013ขจร เจียรวนนท์ขาย7.801,000,000
11-07-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ7.56400,000
24-07-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย8.15400,000
23-07-2013ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริขาย9.00100,000
27-08-2013อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาขาย7.90270,000
29-08-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ6.8740,000
28-08-2013นพปฎล เดชอุดมซื้อ7.15100,000
02-09-2013ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ซื้อ6.95100,000
30-08-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ6.25200,000
30-08-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย6.50140,000
29-08-2013นพปฎล เดชอุดมซื้อ6.3550,000
02-09-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย6.40100,000
30-08-2013อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาขาย6.35100,000
30-08-2013อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาซื้อ6.30100,000
03-09-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ6.50400,000
06-09-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ6.73150,000
06-09-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ6.31100,000
11-09-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย6.90650,900
24-09-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย8.5230,000
25-09-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ8.08170,000
25-09-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ7.7730,000
27-09-2013ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย8.15230,000
11-10-2013วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ขาย8.90339,000
21-10-2013ขจร เจียรวนนท์ซื้อ9.45100,000
22-10-2013คาร์ล กูเดียร์ขาย9.55288,569
22-01-2014อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาขาย8.50301,600
08-01-2014คาร์ล กูเดียร์ซื้อ7.00200,000
13-01-2014คาร์ล กูเดียร์ซื้อ6.85100,000
05-03-2014ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริขาย7.45100,000
11-06-2014อธึก อัศวานันท์ซื้อ7.64250,000
13-06-2014ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ซื้อ8.60100,000
12-06-2014อธึก อัศวานันท์ซื้อ8.6050,000
19-06-2014คาร์ล กูเดียร์ขาย8.75300,000
17-06-2014วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ขาย8.80115,000
19-06-2014วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ขาย9.65105,000
23-06-2014ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ขาย10.00300,000
15-07-2014ขจร เจียรวนนท์ขาย10.80160,000
15-07-2014วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ขาย11.3083,000
21-07-2014ธนิศร์ วินิจสรขาย12.3520,000
31-07-2014ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ10.33111,900
05-08-2014ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ซื้อ9.20300,000
08-08-2014ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ10.4020,000
20-08-2014อธึก อัศวานันท์ขาย10.20100,000
21-08-2014ธนิศร์ วินิจสรขาย10.7010,000
21-08-2014อติรุฒม์ โตทวีแสนสุขขาย10.50300,000
22-08-2014ธนิศร์ วินิจสรขาย11.2010,000
12-09-2014ธนิศร์ วินิจสรขาย11.9520,000
15-09-2014อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาขาย11.90200,000
19-09-2014ขจร เจียรวนนท์ขาย12.8078,857
22-09-2014ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริขาย13.00100,000
06-10-2014อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาซื้อ11.30100,000
08-10-2014อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาซื้อ11.1050,000
10-11-2014อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาซื้อ11.1050,000
16-12-2014ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ12.15149,300
16-12-2014ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ12.21181,000
16-01-2015ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ขาย12.30368,688
19-01-2015ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ขาย12.2038,922
02-02-2015ธนิศร์ วินิจสรขาย13.8010,000
03-02-2015นพปฎล เดชอุดมขาย13.80500,000
05-03-2015ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ซื้อ14.60200,000
09-03-2015ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ13.8552,000
18-03-2015อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาซื้อ12.9050,000
18-03-2015ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ12.967,000
20-04-2015อธึก อัศวานันท์ขาย13.302,075,000
29-04-2015ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย12.508,000
07-05-2015นพปฎล เดชอุดมซื้อ11.70100,000
08-05-2015นพปฎล เดชอุดมซื้อ11.20200,000
13-05-2015อาชว์ เตาลานนท์ซื้อ12.5050,000
13-05-2015อาชว์ เตาลานนท์ซื้อ11.8050,000
20-05-2015วิลเลี่ยม แฮริสขาย11.94450,000
29-07-2015ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย10.7012,000
04-08-2015ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย10.7714,000
05-08-2015ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย11.0010,000
06-08-2015ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย11.102,000
07-08-2015ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย10.90577,800
08-09-2015คาร์ล กูเดียร์ขาย9.88100,000
30-09-2015ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขาย9.5590,900
30-09-2015ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริขาย9.55100,000
16-05-2016ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริขาย0.25171,000
24-05-2016ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ขาย0.05199,286
26-05-2016เรวัต ฉ่ำเฉลิมขาย0.1053,356
26-04-2017ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ซื้อ6.50127,300

BIG LOT TRUE

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
18-04-256113,000,00021,4507.15
17-04-256112,000,00014,2007.10
10-04-256112,000,00014,4007.20
09-04-256114807.30
30-03-256121,034,1007,2407.00
29-03-2561150,8003546.97
28-03-2561139,6002787.01
27-03-2561115,000,00085,5005.70
26-03-256118,800637.11
21-03-256111,000,0007,2007.20
13-03-25611814,1005,6176.90
05-03-256113,500,00022,0506.30
26-02-25611926,7005,9866.46
22-02-2561140,000,000240,0006.00
15-02-256112,000,00012,7006.35
07-02-256113506.30
07-02-256118,000,00050,4006.30
01-02-2561110,000,00067,5006.75
30-01-2561110,000,00067,5006.75
24-01-2561199,3006666.71
23-01-256118,000,00052,0006.50
17-01-256113,000,00019,2006.40
12-01-2561450,400,000322,0806.39
10-01-256126,000,00039,9006.65
08-01-2561140,0002526.30
19-12-256028,175,20049,0516.00
13-12-256018515.85
12-12-25601504,1002,8995.75
06-12-25601865,7004,9345.70
01-12-25601175,8009935.65
24-11-25601250,8001,4305.70
23-11-2560115,000,00085,5005.70
21-11-2560317,067,60097,2845.70
17-11-256011,800,00010,6205.90
15-11-25601504,1002,8995.75
13-11-256016005.65
13-11-25601161,2009115.65
10-11-25602834,3004,6725.60
08-11-25603400,0002,2805.70
07-11-25601169,4009665.70
03-11-256016,500,70039,3296.05
31-10-2560120,000,000122,0006.10
27-10-2560127,000,000167,4006.20
25-10-2560130,000,000184,5006.15
24-10-256018,000,00048,0006.00
20-10-256019716.15
20-10-25602318,0001,9566.15
18-10-25602183,2001,1456.25
16-10-256011,800,00011,3406.30
11-10-2560180056.25
09-10-2560118,300,000114,3756.25
04-10-2560132,4001996.15
20-09-256027,600,00047,9206.31
15-09-2560110,000,00060,0006.00
14-09-2560110,000,00060,0006.00
08-09-256012,528,97915,3006.05
05-09-256012,500155.81
05-09-256016,443,20039,5776.14
04-09-256018,000455.60
30-08-25601431,7002,4205.61
28-08-256012,000,00010,4005.20
25-08-25601805.20
17-08-256016,000,00030,2725.05
16-08-25601171,0008895.20
08-08-25601166,7009595.75
07-08-25602750,9004,2435.65
04-08-25601497,8002,8375.70
27-07-256011,000,0006,0006.00
25-07-256046,636,40040,0736.04
24-07-25601334,9001,8755.60
19-07-2560210,165,90060,9796.00
18-07-25602770,3004,6526.04
13-07-25601162,7009766.00
12-07-2560111,000,00066,0006.00
05-07-2560110,000,00060,0006.00
30-06-2560164,3003976.18
29-06-2560120,6001296.24
16-06-2560319,913,585122,1196.13
15-06-25601481,0002,9586.15
14-06-25601481,0002,9826.20
13-06-2560212,000,00072,5006.04
12-06-2560110,000616.05
05-06-256013,665,40022,1766.05
02-06-256011,300,0007,9306.10
02-06-256016,000376.10
31-05-2560160,0003726.20
25-05-2560110,000,00062,5006.25
23-05-256023,370,80021,2326.30
20-05-2560131,2001936.20
19-05-2560131,2001936.20
08-05-256011,985,10013,1026.60
04-05-256012,000,00013,1006.55
02-05-25602343,2002,2566.57
02-05-256012,000,00013,1006.55
28-04-256022,197,20014,5926.64
19-04-256012,914,50018,9916.52
18-04-2560210,000,00066,0006.60
10-04-2560110,000666.60
31-03-25601266,8001,8146.80
23-03-2560110,000646.40
22-03-256012,815,00018,2986.50
15-02-25601144,8008916.15
09-02-2560110,000636.30
08-02-25601728,5004,9986.86
07-02-25601599,6003,9996.67
03-02-25601330,0002,1226.43
02-02-25601146,9009406.40
26-01-25601434,6002,8906.65
25-01-256017,000,00046,9006.70
20-01-256011700,000,0004,795,0006.85
17-01-25601430,1003,0447.08
13-01-25601100,0007107.10
12-01-256012,000,00014,2007.10
05-01-25601500,0003,7007.40
30-12-2559212,232,00086,8597.10
26-12-255912,000,00014,1007.05
14-12-2559112,000,00086,4007.20
13-12-25591540,4003,9997.40
08-12-25591549,0003,9147.13
02-12-255922,536,80018,0997.13
30-11-25591255,2001,8257.15
23-11-255916,000,00043,5007.25
22-11-25591136,8001,0087.37
18-11-255919,000,00064,3507.15
08-11-2559217,590,669120,3876.84
04-11-255935,536,80037,7496.82
31-10-25591232,0001,5666.75
27-10-2559215,000,000102,0006.80
25-10-25591126,5008796.95
18-10-25592248,5001,6536.65
14-10-2559120,000,000130,0006.50
13-10-2559120,000,000116,0005.80
07-10-255915,000,00035,0007.00
06-10-25591536,8003,9997.45
30-09-25592380,5002,6446.95
20-09-25592860,4006,9808.11
19-09-255923,018,60022,7907.55
15-09-255913,000,00021,1507.05
14-09-255911,000,0007,1007.10
06-09-25591129,000,000967,5007.50
01-09-25591350,0002,7827.95
01-09-25591331,000,0002,614,9007.90
31-08-25592513,0004,1558.10
26-08-255915,000418.25
25-08-25591100,0008108.10
24-08-25596269,760,0002,292,9608.50
08-08-2559115,0001348.95
01-08-25593618,4005,5478.97
21-07-25591400,0003,6809.20
12-07-2559210818.60
12-07-25591247,2002,1268.60
11-07-2559147,0003908.30
08-07-25591330,000,0002,425,5007.35
07-07-2559171,460,232,85110,586,6887.25
07-07-2559110,000,00074,0007.40
06-07-255932,552,90018,4467.23
01-07-255921,116,0008,0867.25
30-06-255921,116,0008,0867.25
29-06-25591528,9103,8617.30
15-06-25591243,0001,7377.15
19-05-2559403,574,825,176285,9860.08
19-05-2559113,800,000100,7407.30
09-05-25591307,4002,2757.40
18-04-25593238,4001,7587.37
08-04-2559193,691,000674,5757.20
07-04-2559131,8002277.14
31-03-2559175,9005777.60
24-03-25591500,0004,2508.50
15-03-2559223,0001827.90
08-03-2559180,000,000600,0007.50
08-03-25594200,000,0001,500,0007.50
07-03-2559111,000857.70
04-03-255918,000607.50
01-03-25591108,0007787.20
29-02-25591106,0007477.05
03-02-2559110016.40
02-02-2559223,5001506.40
29-01-25591106,0007537.10
20-01-25591697,7224,5256.48
13-01-25591500,0003,4756.95
08-01-25591324,6001,9486.00
04-01-25592378,4002,3846.30
04-01-255912006.65
30-12-25581106,0007106.70
29-12-2558111,973,20081,4186.80
23-12-2558145,0003116.90
23-12-2558145,0003116.90
22-12-255831,401,00011,2308.02
21-12-25582799,0006,9808.74
15-12-25581325,1002,5527.85
14-12-25583329,4002,3727.20
11-12-25581100,0007707.70
08-12-25581356,4003,4899.79
01-12-25584712,6005,9508.35
30-11-25582347,6002,9378.45
27-11-255891,669,90015,0399.01
24-11-2558199,0008618.70
23-11-255813,419,13731,6279.25
17-11-255891,032,8009,8129.50
13-11-255821,028,9009,6199.35
10-11-2558195,00096910.20
09-11-255812,0002010.20
03-11-2558110,00010210.20
30-10-25581138,0001,39410.10
20-10-25581362,2003,73110.30
13-10-2558118,700,000196,35010.50
12-10-255812,300,00023,92010.40
09-10-255812,000,00020,40010.20
02-10-2558150,300,000492,9409.80
01-10-2558137,900,000371,4209.80
30-09-25581110,0001,0729.75
29-09-2558110,000969.55
24-09-25582536,0005,2009.70
21-09-2558178,00079410.18
15-09-25581192,0001,93710.09
11-09-25581500,0005,20010.40
08-09-25582409,3003,9239.59
04-09-2558175,0007129.50
03-09-2558130,0002909.65
01-09-25581461,0004,3339.40
26-08-255822,655,20025,2179.50
25-08-255853,553,35236,68210.32
24-08-25581450,0004,2309.40
18-08-25581367,2003,5259.60
17-08-25581500,0005,10010.20
11-08-255831,201,22813,10410.91
10-08-255852,151,90024,54111.40
06-08-25581319,9003,48710.90
04-08-255831,084,40012,09911.16
31-07-255861,818,60019,64110.80
29-07-255816010.70
27-07-2558122,050,66222,44410.94
24-07-25582483,2005,64211.68
21-07-255822,026,40022,97811.34
20-07-2558127,00030811.40
16-07-255811,766,80020,67211.70
10-07-25581290,0003,49912.06
07-07-255821,478,10017,27411.69
06-07-2558187,60099011.30
30-06-25582295,7003,38211.44
24-06-2558194,7001,09911.60
23-06-25583335,7003,96111.80
19-06-255831,205,80013,96711.58
17-06-255821,269,50014,82611.68
16-06-25581165,2001,88311.40
09-06-255821,227,00014,95712.19
05-06-25581290,0003,55912.27
04-06-25581342,0003,99811.69
03-06-25581403,9004,98812.35
02-06-2558133,900,03245,13111.57
28-05-25581816,0009,99612.25
26-05-255872,539,50031,00212.21
25-05-255831,090,40013,46312.35
22-05-2558177,90092711.90
20-05-25581301,5003,98913.23
19-05-255813,232,00039,75412.30
18-05-25581406,9004,98912.26
14-05-255811,400,00015,68011.20
13-05-2558225,00027811.10
30-04-25581816,0009,99612.25
22-04-255814,059,60052,77513.00
09-04-25581757,5009,99913.20
08-04-25582944,00012,63213.38
08-04-25581363,5004,98713.72
03-04-25581283,2003,99614.11
01-04-25581249,0003,49014.02
30-03-25581752,8009,97513.25
24-03-25582389,1004,90312.60
23-03-2558173,00090512.40
19-03-25581100,0001,30013.00
10-03-2558167,80091513.50
06-03-2558172113.90
17-02-255817,0009513.60
13-02-2558117,80025114.10
10-02-255812,269,20032,22314.20
05-02-255821,500,00020,55013.70
02-02-2558199113.70
30-01-25581485,3006,60013.60

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น TRUE

TAGS
TRUEIF VS. JASIF 1 Khanti เมื่อ 19/12/2014 15:43:00
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3