VIBHA 2

-0.04 -1.85%

Status : อัพเดท 07-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 2.12
เปลี่ยนแปลง -0.04
% เปลี่ยนแปลง -1.85
วันก่อนหน้า 2.16
เปิด 2.10
สูงสุด 2.14
ต่ำสุด 2.06
ปริมาณ (หุ้น) 40,549,836
มูลค่า('000 บาท) 85,036
ราคาเฉลี่ย 2.10

65.2

P/E

1.9

Yield%

100.00

Revenues Stable%

71.43

Profit Stable%

0.08

Quick Ratio

0.33

Current Ratio

2.64

Asset/Dept Ratio

0.6

D/E Ratio

34.82

Avg. Collection Period
(Days)

25.17

Avg. Payment Period
(Days)

13.56

Avg. Inventory Period
(Days)

23.2

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.040 บาท XD 07-05-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร VIBHA

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
14-01-2013วรพันธ์ อุณจักรซื้อ4.6026,900,000
14-01-2013วรพันธ์ อุณจักรซื้อ4.60632,000
29-12-2011ศศิธร นรไกรซื้อ4.6010,000
13-03-2012เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ซื้อ6.3027,345,340
03-05-2012บวรพรรณ รัฐประเสริฐซื้อ7.1030,000
04-05-2012บวรพรรณ รัฐประเสริฐซื้อ7.3538,000
24-08-2012ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ7.2031,300
20-09-2012ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ7.0514,700
28-09-2012ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลขาย7.0552,800
31-10-2012ญาดา พัฑฒฆายนโอนออก0.00800,000
16-11-2012ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ7.05100,000
21-11-2012ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ7.20106,200
23-11-2012ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ7.1622,100
30-11-2012ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ7.15159,500
24-12-2012ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลรับโอน0.0022,120,000
03-01-2013สุริยะ ผลากรกุลซื้อ8.2087,500
04-01-2013ชำนาญ ชนะภัยซื้อ4.603,531,000
04-01-2013เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ซื้อ4.601,453,000
04-01-2013เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ซื้อ4.60200,000
31-01-2013สำอางค์ ทองปานซื้อ8.3529,300
05-03-2013ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ11.0042,200
11-03-2013วรพันธ์ อุณจักรขาย14.00332,000
13-03-2013วรพันธ์ อุณจักรขาย16.502,200,000
14-03-2013วรพันธ์ อุณจักรขาย17.10156,400
15-03-2013วรพันธ์ อุณจักรขาย16.151,036,000
18-03-2013วรพันธ์ อุณจักรขาย16.051,555,200
18-03-2013วรพันธ์ อุณจักรขาย15.521,107,200
27-03-2013ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ11.7050,000
17-04-2013สุริยะ ผลากรกุลซื้อ13.3034,000
03-05-2013ศศิธร นรไกรซื้อ14.8010,000
08-05-2013ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ขาย16.6050,000
09-05-2013ชำนาญ ชนะภัยโอนออก0.003,531,000
21-05-2013วรพันธ์ อุณจักรขาย15.50100,000
22-05-2013วรพันธ์ อุณจักรขาย15.30170,000
31-05-2013วรพันธ์ อุณจักรขาย15.40145,200
03-06-2013วรพันธ์ อุณจักรขาย15.41100,000
05-06-2013วรพันธ์ อุณจักรขาย15.25100,000
05-06-2013วรพันธ์ อุณจักรขาย15.3050,000
06-06-2013วรพันธ์ อุณจักรขาย15.10100,000
07-06-2013วรพันธ์ อุณจักรขาย15.50100,000
12-06-2013ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ขาย14.3050,000
14-06-2013ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ขาย13.1050,000
19-07-2013ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ขาย12.2024,000
19-08-2013ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ขาย10.1050,000
26-08-2013ญาดา พัฑฒฆายนซื้อ10.1045,000
26-08-2013ญาดา พัฑฒฆายนรับโอน0.00114,412
30-08-2013ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ9.0793,300
23-09-2013ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ10.506,700
08-10-2013ญาดา พัฑฒฆายนขาย10.1050,000
28-01-2014บวรพรรณ รัฐประเสริฐซื้อ8.8511,200
28-01-2014บวรพรรณ รัฐประเสริฐซื้อ8.9639,200
29-01-2014บวรพรรณ รัฐประเสริฐซื้อ8.8749,600
03-03-2014ญาดา พัฑฒฆายนโอนออก0.0070,000
28-04-2014ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ11.6010,000
11-04-2014ญาดา พัฑฒฆายนรับโอน0.00300,000
28-04-2014ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ12.1452,000
29-04-2014ญาดา พัฑฒฆายนขาย11.40140,000
28-04-2014ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ12.7023,000
29-04-2014ญาดา พัฑฒฆายนโอนออก0.00160,000
20-05-2014วรพันธ์ อุณจักรขาย13.80300,000
21-05-2014วรพันธ์ อุณจักรขาย14.20450,000
23-05-2014ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลโอนออก0.0085,000
22-05-2014วรพันธ์ อุณจักรขาย14.10400,000
23-05-2014วรพันธ์ อุณจักรขาย14.601,740,000
26-05-2014วรพันธ์ อุณจักรขาย15.471,973,000
02-07-2014ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลขาย15.0960
23-06-2014วรพันธ์ อุณจักรขาย16.10100,000
06-08-2014วรพันธ์ อุณจักรขาย17.25200,000
07-08-2014วรพันธ์ อุณจักรขาย17.61318,700
14-08-2014วรพันธ์ อุณจักรขาย17.60300,000
15-08-2014วรพันธ์ อุณจักรซื้อ17.20100,000
18-08-2014วรพันธ์ อุณจักรซื้อ17.05200,000
29-08-2014วรพันธ์ อุณจักรขาย17.65600,000
04-09-2014วรพันธ์ อุณจักรขาย18.00100,000
08-09-2014วรพันธ์ อุณจักรขาย18.05200,000
08-09-2014วรพันธ์ อุณจักรซื้อ17.50100,000
09-09-2014วรพันธ์ อุณจักรซื้อ17.50100,000
10-09-2014วรพันธ์ อุณจักรซื้อ17.15200,000
09-10-2014ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ15.53100,000
19-11-2014ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ14.80135,900
19-11-2014ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ14.8048,600
21-11-2014ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ14.71115,500
01-12-2014ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ15.35100,000
16-12-2014ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ13.93150,000
22-12-2014ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ14.3050,000
30-12-2014ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ13.83110,300
06-01-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ14.4059,700
06-01-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ14.0631,300
06-01-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ14.4059,700
06-01-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ14.0631,300
09-01-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ14.0088,700
09-01-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ14.03159,800
09-01-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ14.19100,200
14-01-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ14.2050,000
06-03-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ16.107,800
06-03-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ16.3064,900
09-03-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ16.0037,300
09-03-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ15.81154,900
09-03-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ16.0011,200
16-03-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ15.8040,000
17-03-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ15.7050,000
18-03-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ15.5030,000
25-03-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ15.5270,000
25-03-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ15.6067,400
25-03-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ15.5042,600
27-03-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ15.30100,000
12-05-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ15.83216,800
12-05-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ15.83493,200
12-05-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ15.8720,000
20-05-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ15.05190,000
20-05-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ15.0757,800
20-05-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ14.95103,000
26-05-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.54170,000
28-05-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.541,000,000
28-05-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.491,500,000
28-05-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.5099,600
02-06-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.481,100,000
03-06-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.48200,000
22-06-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.491,022,000
22-06-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.50717,300
29-06-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.01489,800
29-06-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.56200,000
29-06-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.05225,000
30-06-2015ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ขาย1.08289,000
02-07-2015ญาดา พัฑฒฆายนขาย1.56193,000
07-07-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.98500,000
07-07-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.57400,000
14-07-2015ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ขาย0.93170,000
16-07-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.95417,500
20-07-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.9410,500
20-07-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.931,170,000
24-07-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.92402,000
28-07-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.501,000,000
28-07-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.481,500,000
28-07-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.81200,000
05-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.78139,600
05-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.46100,000
05-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.48400,000
05-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.80884,200
05-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.49901,400
05-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.80261,500
06-08-2015ญาดา พัฑฒฆายนขาย1.5071,100
07-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.8114,700
07-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.5198,600
21-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.47400,000
21-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.78384,500
21-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.47471,000
21-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.79115,500
21-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.47532,100
21-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.79500,000
25-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.47703,800
25-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.42723,100
25-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.751,525,900
26-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.3670,000
26-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.7353,900
28-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.3970,400
28-08-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.1520,200
02-09-2015ญาดา พัฑฒฆายนรับโอน0.001,600,000
04-09-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.81656,100
07-09-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.8456,400
08-09-2015สุริยะ ผลากรกุลขาย1.531,000,000
10-09-2015เรวดี ต.สุวรรณโอนออก0.0016,000,000
15-09-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.511,000,000
15-09-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.82200,000
15-09-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.50122,000
23-09-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.821,000,000
24-09-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.52278,000
24-09-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.8120,500
25-09-2015เรวดี ต.สุวรรณโอนออก0.0020,000,000
30-09-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.80200,000
30-09-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.79141,600
30-09-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.82179,500
02-10-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.79204,720
06-10-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.51621,100
07-10-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.5278,900
08-10-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.52310,000
09-10-2015บุญเลิศ จันทราภาสซื้อ1.5350,000
09-10-2015สุริยะ ผลากรกุลซื้อ1.5274,667
09-10-2015สุริยะ ผลากรกุลซื้อ1.5237,500
14-10-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.81200,000
14-10-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.54812,100
16-10-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.5777,900
26-10-2015บุญเลิศ จันทราภาสซื้อ1.58200,000
27-10-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.611,499,800
29-10-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.61100,200
29-10-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.563,300,000
30-10-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.55300,000
04-11-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.55520,000
06-11-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.551,480,000
23-11-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.65397,000
23-11-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.63200,000
26-11-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.70103,000
30-11-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.73500,000
11-12-2015ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ขาย1.70300,000
11-12-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.69600,000
11-12-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.87100,000
11-12-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.64800,000
14-12-2015ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.67200,000
21-12-2015วรพันธ์ อุณจักรโอนออก0.00100,000,000
29-12-2015วรพันธ์ อุณจักรโอนออก0.0050,000,000
11-01-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย1.142,500,000
11-01-2016บวรพรรณ รัฐประเสริฐขาย1.07683,750
12-01-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย1.151,400,000
14-01-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย2.281,200,000
14-01-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย1.181,200,000
15-01-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย2.42200,000
15-01-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย1.291,500,000
18-01-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย2.421,000,000
01-02-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.861,650,000
01-02-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.08600,000
01-02-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.102,800,000
01-02-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.261,100,000
01-02-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.28100,000
01-02-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.22500,000
01-02-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.18500,000
09-03-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.261,600,000
14-03-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย2.421,000,000
14-03-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย1.345,533,333
15-03-2016วรพันธ์ อุณจักรซื้อ1.34500,000
15-03-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย1.423,000,000
15-03-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย2.527,600,000
25-03-2016ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.681,000,000
05-04-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย2.821,000,000
08-04-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย2.882,000,000
11-04-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย2.92246,000
18-04-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย3.00754,000
25-04-2016สิงหา เสาวภาพซื้อ2.90100,000
25-04-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.941,000,000
17-05-2016ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.601,000,000
27-05-2016ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.601,000,000
15-06-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.82289,600
17-06-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.81210,000
20-06-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.781,600,000
20-06-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.81530,000
22-06-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.81180,000
22-06-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.76100,000
22-06-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.80200,000
27-06-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.79200,000
27-06-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.80390,000
29-06-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย3.021,000,000
30-06-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.83100,000
11-07-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย3.141,000,000
29-07-2016บวรพรรณ รัฐประเสริฐซื้อ2.08240,000
29-07-2016บวรพรรณ รัฐประเสริฐซื้อ2.06240,000
10-08-2016วรพันธ์ อุณจักรขาย3.201,000,000
18-08-2016ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.932,000,000
18-08-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.90100,000
18-08-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.971,400,000
18-08-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.88500,000
25-08-2016ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.90200
25-08-2016ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.88100,000
25-08-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.88100,000
01-09-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.88400,000
06-09-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.9490,000
08-09-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.83640,000
08-09-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.85117,900
12-09-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.86342,100
12-09-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.74500,000
13-09-2016ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลขาย1.63200,000
12-09-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.5650,000
15-09-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.64300,000
22-09-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.84150,000
26-09-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.85441,000
26-09-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.83368,700
03-10-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.841,000
11-10-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.7299,000
12-10-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.72351,000
12-10-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.74239,000
13-10-2016ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.52400,000
14-10-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.55161,200
14-10-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.53387,800
19-10-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.74100,000
20-10-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.7650,000
21-10-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.8150,000
31-10-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.9218,200
07-11-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.86120,000
17-11-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.85773,600
18-11-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.83190,300
21-11-2016ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.81412,200
21-11-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.8310,000
22-11-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.8350,000
24-11-2016ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.80300,000
24-11-2016ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.8099,800
24-11-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.80307,900
30-11-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.83160,000
08-12-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.8332,900
06-12-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.8480,000
06-12-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลขาย1.8240,000
09-12-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.89177,100
13-12-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.9061,300
15-12-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.90228,700
15-12-2016ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.88217,000
19-12-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.88120,000
21-12-2016ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.88283,000
21-12-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.86329,300
23-12-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.85151,500
26-12-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.8958,200
28-12-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.8820,000
30-12-2016พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.88202,000
04-01-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.89127,600
06-01-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.90195,700
09-01-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.90314,300
10-01-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.88240,000
11-01-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.88100
20-01-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.9099,900
20-01-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.89190,000
25-01-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.00100,000
26-01-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.9960,000
27-01-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.98241,600
01-02-2017สุริยะ ผลากรกุลโอนออก0.00800
06-03-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.89120,000
09-03-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.86200,000
10-03-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.86149,100
13-03-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.87408,200
20-03-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.84310,000
21-03-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.9168,400
22-03-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.92169,600
27-03-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.9221,800
31-03-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.92150,000
03-04-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.9237,900
04-04-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.9162,100
10-04-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.9094,100
17-04-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.89140,000
20-04-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.905,900
20-04-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.87100,000
21-04-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.88100,000
21-04-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.88110,000
17-05-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.82100,000
17-05-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.84300,000
18-05-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.761,246,800
18-05-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.811,120,000
19-05-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.76153,200
19-05-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.80120,000
22-05-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.79139,900
24-05-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.81117,800
26-05-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.8370,100
29-05-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.83122,200
30-05-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.8115,700
31-05-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.8350,000
31-05-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.8344,300
01-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.83150,000
02-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.75300,000
02-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.82186,100
05-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.83115,000
07-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.80100,000
07-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.82248,900
07-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.78450,000
07-06-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7940,000
08-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.75529,400
08-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.791,220,000
09-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.7470,600
09-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7950,000
12-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.8140,000
13-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7927,500
14-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7810,100
15-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลขาย2.74100,000
15-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.74100,000
19-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7952,400
21-06-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.72100,000
29-06-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.75132,600
03-07-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.71300,000
03-07-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.757,400
30-06-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7360,000
07-07-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.68300,000
11-07-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.68100,000
17-07-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.6920,000
17-07-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.67139,100
18-07-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.6795,000
19-07-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.6735,700
20-07-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.675,000
26-07-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.67105,200
09-08-2017สุริยะ ผลากรกุลขาย1.125,846,153
09-08-2017สุริยะ ผลากรกุลขาย1.12161,538
10-08-2017บวรพรรณ รัฐประเสริฐขาย1.21631,154
10-08-2017บวรพรรณ รัฐประเสริฐขาย1.00772,083
17-08-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.73500,000
17-08-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.8815,385
17-08-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.9038,462
17-08-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.8884,616
18-08-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7910,000
21-08-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ0.8892,308
21-08-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7450,000
21-08-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7620,000
25-08-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.71200,000
25-08-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7070,000
28-08-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.74100,000
28-08-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.73800
30-08-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7549,200
31-08-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.75147,000
01-09-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.75138,200
04-09-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.751,400
06-09-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7560,400
08-09-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลขาย2.72100,000
08-09-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.72100,000
12-09-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7450,000
14-09-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7670,300
15-09-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.76246,200
18-09-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7583,500
20-09-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.85550,000
21-09-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.84203,000
22-09-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.82100,000
26-09-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.81300,000
27-09-2017เรวดี ต.สุวรรณขาย1.8576,400
27-09-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.79103,200
28-09-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.79200,000
29-09-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.76596,800
02-10-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.78242,300
04-10-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.79134,700
09-10-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.83219,000
09-10-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.80100,000
09-10-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.80243,900
11-10-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.78200,000
11-10-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.79313,700
16-10-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.79183,900
17-10-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7912,500
24-10-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.77197,000
27-10-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.78533,000
30-10-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7911,700
01-11-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7958,300
02-11-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7950,000
15-11-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.74400,000
20-11-2017บวรพรรณ รัฐประเสริฐซื้อ2.7650,000
20-11-2017บวรพรรณ รัฐประเสริฐซื้อ2.7450,000
21-11-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.76150,000
24-11-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.721,000,000
27-11-2017วรพันธ์ อุณจักรซื้อ2.68100,000
29-11-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.7710,000
01-12-2017พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.71190,000
14-12-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.62100,000
14-12-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.581,000,000
18-12-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.60300,000
18-12-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลโอนออก0.0048,000,000
18-12-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลโอนออก0.0048,000,000
18-12-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลโอนออก0.0048,000,000
19-12-2017บวรพรรณ รัฐประเสริฐซื้อ2.5850,000
19-12-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.58200,000
21-12-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.6050,000
21-12-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.58500,000
21-12-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.6169,100
25-12-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.6030,900
25-12-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.75100,000
29-12-2017ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.58100,000
05-01-2018ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.57500,000
05-01-2018ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.56300,000
08-01-2018ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.599,700
12-01-2018วรพันธ์ อุณจักรซื้อ2.56100,000
23-01-2018วรพันธ์ อุณจักรซื้อ2.54100,000
24-01-2018ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.575,700
30-01-2018ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.54100,000
30-01-2018ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.5834,600
05-02-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.6090,000
06-02-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.56200,000
06-02-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.61100,000
07-02-2018วรพันธ์ อุณจักรซื้อ2.50100,000
28-02-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.51141,600
02-03-2018ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.52400,000
02-03-2018ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.52100,000
06-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.54100,000
06-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.52108,400
06-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.50263,800
06-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.49278,000
06-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.502,736,200
06-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.51272,000
07-03-2018ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.51133,800
13-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.1277,900
13-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.48590,000
15-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.50200,000
15-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.5119,500
13-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.5080,500
15-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.42100,000
15-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.4650,000
19-03-2018บุญเลิศ จันทราภาสซื้อ2.5010,000
22-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.4415,700
23-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.4347,500
23-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.4347,500
28-03-2018ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.4466,200
29-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.42390,000
30-03-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.44100,000
02-04-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.44200,000
11-04-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.4266,000
11-04-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.4345,200
11-04-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.3850,000
18-04-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.4450,000
18-04-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.46205,200
19-04-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.4979,400
19-04-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.5315,000
20-04-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.52447,200
24-04-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.5636,900
24-05-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.5252,800
24-05-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.517,800
25-05-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.46200,000
25-05-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.5082,200
11-06-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.48400
18-06-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.4978,800
18-06-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.4828,200
18-06-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.4849,000
18-06-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.4563,600
20-06-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.36200,000
02-07-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.22190,000
03-07-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.25770,000
03-07-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.2550,000
06-07-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.2422,200
06-07-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.23220,000
11-07-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ7.2660,000
12-07-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.2637,800
16-07-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.2680,000
16-08-2018ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.391,100,000
16-08-2018ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.40371,300
17-08-2018ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.36400,000
17-08-2018ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อ1.37100,000
17-08-2018พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลซื้อ2.3670,000

BIG LOT VIBHA

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
27-03-256112,500,0006,0502.42
07-03-2561161,2001542.51
05-09-25601767,0005830.76
26-07-256019,972,00026,5262.66
23-01-25601200,0006123.06
30-11-25591403,2001,1612.88
16-11-255911,554,4004,3832.82
01-11-255911,554,4004,5702.94
31-05-255916,600182.80
27-05-255912,000,0005,6402.82
04-03-2559150,0001182.36
03-02-25591100,0002282.28
15-09-2558123,546,56619,3080.82
15-09-2558162,558,80093,8381.50
10-09-2558180,000,000121,6001.52
07-09-2558180,000,000120,8001.51
02-09-2558160,000,00087,6001.46
25-08-2558136,400511.41
09-06-2558178,1001161.49
30-04-255812,0003215.90
21-04-2558116,00025315.80
01-04-255815,7008915.62
31-03-255813,8005915.40

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น VIBHA

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3