APURE 5 ( 0.02 0.43% )

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ APURE “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
APURE110,000282.806 มิถุนายน 2560
APURE112,000,00018,3601.5313 พฤศจิกายน 2558
APURE150,000771.548 มิถุนายน 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3