AQUA 0 ( 0.01 2.33% )

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ AQUA “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
AQUA127,000,00013,5000.5030 มีนาคม 2561
AQUA360,000,00034,2000.577 กุมภาพันธ์ 2561
AQUA120,000,00011,0000.5523 มกราคม 2561
AQUA1400,0002760.6928 พฤศจิกายน 2560
AQUA13,600,0002,8800.8017 พฤษภาคม 2560
AQUA2120,000,000103,0000.8622 สิงหาคม 2559
AQUA280,000,00067,2000.8417 สิงหาคม 2559
AQUA15,541,0005,5411.006 กรกฏาคม 2559
AQUA18,150,0007,3350.9013 มิถุนายน 2559
AQUA16,275,9005,4600.876 มิถุนายน 2559
AQUA17,500,0006,0000.802 มิถุนายน 2559
AQUA117,500,00014,0000.801 มิถุนายน 2559
AQUA12,000,0001,6400.8230 พฤษภาคม 2559
AQUA1200,0001700.8518 พฤษภาคม 2559
AQUA150,000380.7610 กุมภาพันธ์ 2559
AQUA129,000,00029,0001.0016 มิถุนายน 2558
AQUA119,000,00019,0001.0030 เมษายน 2558
AQUA374,000,00074,9001.0127 เมษายน 2558
AQUA4315,000,000393,7501.2510 มีนาคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3