ASIMAR 2 ( -0.12 -4.84% )

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ ASIMAR “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
ASIMAR140,0001383.4618 พฤศจิกายน 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3