BBL 117 ( -1.50 -1.27% )

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ BBL “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
BBL-F1152,50025,845169.4714 ตุลาคม 2562
BBL110017169.5014 ตุลาคม 2562
BBL-F15812209.0020 สิงหาคม 2561
BBL118,1003,460191.1815 พฤษภาคม 2561
BBL-F2366,70072,069196.5311 พฤษภาคม 2561
BBL1150,00028,455189.7011 พฤษภาคม 2561
BBL110019187.0010 พฤษภาคม 2561
BBL-F8360,00070,157194.8810 พฤษภาคม 2561
BBL-F26613204.0026 เมษายน 2561
BBL1120,00023,100192.5026 เมษายน 2561
BBL-F1173202.0025 เมษายน 2561
BBL-F<XD>185,00018,020212.0023 เมษายน 2561
BBL-F3305,00065,575215.0020 เมษายน 2561
BBL-F292,30220,076217.5019 เมษายน 2561
BBL225,0005,105204.2019 เมษายน 2561
BBL-F37215213.2918 เมษายน 2561
BBL31,200,000243,954203.3018 เมษายน 2561
BBL3845,600168,469199.2317 เมษายน 2561
BBL-F32,566531206.8817 เมษายน 2561
BBL-F1398209.0011 เมษายน 2561
BBL-F5387,80079,524205.0610 เมษายน 2561
BBL-F2136,36827,689203.059 เมษายน 2561
BBL2423,90081,642192.609 เมษายน 2561
BBL160,00011,340189.005 เมษายน 2561
BBL-F112,0002,409200.735 เมษายน 2561
BBL2185,00035,210190.324 เมษายน 2561
BBL-F39,0001,856206.174 เมษายน 2561
BBL2185,00035,210190.324 เมษายน 2561
BBL-F39,0001,856206.174 เมษายน 2561
BBL-F39,0001,856206.174 เมษายน 2561
BBL2185,00035,210190.324 เมษายน 2561
BBL-F2202,10042,969212.613 เมษายน 2561
BBL22,485,500494,615199.003 เมษายน 2561
BBL-F180,21017,245215.002 เมษายน 2561
BBL179,74415,710197.002 เมษายน 2561
BBL1130,00025,610197.0030 มีนาคม 2561
BBL-F1129,40027,814214.9429 มีนาคม 2561
BBL51,323,700263,860199.3429 มีนาคม 2561
BBL-F17616214.0028 มีนาคม 2561
BBL62,729,200554,150203.0428 มีนาคม 2561
BBL-F3300,00064,950216.5027 มีนาคม 2561
BBL1711,549,8002,316,810200.5927 มีนาคม 2561
BBL-F120,0004,280214.0026 มีนาคม 2561
BBL1126,30025,421201.2826 มีนาคม 2561
BBL-F3625,000136,427218.2822 มีนาคม 2561
BBL-F1123224.0021 มีนาคม 2561
BBL1220,00044,660203.0021 มีนาคม 2561
BBL-F2332,97375,119225.6020 มีนาคม 2561
BBL11,000,000206,997207.0020 มีนาคม 2561
BBL-F2332,97375,119225.6020 มีนาคม 2561
BBL11,000,000206,997207.0020 มีนาคม 2561
BBL-F1297229.0019 มีนาคม 2561
BBL-F412,9092,815218.0716 มีนาคม 2561
BBL-F1123,07027,937227.0015 มีนาคม 2561
BBL-F230,0656,915230.0014 มีนาคม 2561
BBL-F2209,41448,283230.5613 มีนาคม 2561
BBL-F460,00013,960232.6712 มีนาคม 2561
BBL-F2780177227.458 มีนาคม 2561
BBL-F2103,50023,556227.607 มีนาคม 2561
BBL1100,00020,600206.007 มีนาคม 2561
BBL-F2979,500225,538230.266 มีนาคม 2561
BBL1100,00021,000210.002 มีนาคม 2561
BBL-F1194231.0027 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F150,00011,300226.0026 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F1231,00052,437227.0023 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F4200,13145,030225.0022 กุมภาพันธ์ 2561
BBL4150,00030,860205.7322 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F5345,47777,867225.3921 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F71,309,331291,918222.9520 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F3108,30024,595227.1019 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F5925,900209,620226.4015 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F1100,00022,500225.0014 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F51,018,800228,488224.2713 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F2570,600127,452223.3612 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F13,400762224.009 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F19770,813171,530222.537 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F18565,611124,990220.986 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F4196,12744,074224.725 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F19020227.002 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F3529,207118,278223.501 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F1419225.0031 มกราคม 2561
BBL-F1256235.0030 มกราคม 2561
BBL-F2100,00022,950229.5026 มกราคม 2561
BBL132,1006,714209.1626 มกราคม 2561
BBL-F4765,400180,519235.8524 มกราคม 2561
BBL-F1300,00069,695232.3223 มกราคม 2561
BBL-F312,8922,960229.6122 มกราคม 2561
BBL-F2310,00771,086229.3117 มกราคม 2561
BBL-F1215,40049,380229.2516 มกราคม 2561
BBL-F227,1436,216229.0012 มกราคม 2561
BBL120,0004,140207.0012 มกราคม 2561
BBL-F61,086,998236,665217.7210 มกราคม 2561
BBL125,4005,232206.0010 มกราคม 2561
BBL-F61,005,065218,404217.309 มกราคม 2561
BBL-F2438,10095,989219.108 มกราคม 2561
BBL-F3400,04087,121217.785 มกราคม 2561
BBL-F51,488,400327,977220.364 มกราคม 2561
BBL154,20011,148205.694 มกราคม 2561
BBL-F12990,457217,652219.753 มกราคม 2561
BBL-F3825,700179,531217.4329 ธันวาคม 2560
BBL18,8001,778202.0029 ธันวาคม 2560
BBL-F6885,000190,651215.4227 ธันวาคม 2560
BBL1420,00086,100205.0025 ธันวาคม 2560
BBL-F1320,00068,543214.2022 ธันวาคม 2560
BBL-F4533,300114,571214.8321 ธันวาคม 2560
BBL-F61,022,200219,778215.0020 ธันวาคม 2560
BBL-F31,250,000266,486213.1919 ธันวาคม 2560
BBL-F3590,000125,860213.3218 ธันวาคม 2560
BBL-F91,108,898236,702213.4615 ธันวาคม 2560
BBL-F3440,03293,977213.5714 ธันวาคม 2560
BBL-F6675,914144,384213.6113 ธันวาคม 2560
BBL-F51,198,513260,083217.0012 ธันวาคม 2560
BBL-F29922219.008 ธันวาคม 2560
BBL-F2235,40051,172217.387 ธันวาคม 2560
BBL-F16414213.006 ธันวาคม 2560
BBL-F1327218.004 ธันวาคม 2560
BBL172,80014,665201.441 ธันวาคม 2560
BBL-F420,1224,346215.9930 พฤศจิกายน 2560
BBL-F3100,07021,265212.5029 พฤศจิกายน 2560
BBL-F1170,40035,699209.5023 พฤศจิกายน 2560
BBL-F1180,00037,838210.2122 พฤศจิกายน 2560
BBL124,0004,823200.9417 พฤศจิกายน 2560
BBL-F3586,400121,991208.0317 พฤศจิกายน 2560
BBL-F12,700543201.0015 พฤศจิกายน 2560
BBL-F3164,77832,585197.7510 พฤศจิกายน 2560
BBL-F2297,10059,388199.899 พฤศจิกายน 2560
BBL-F2100,06320,013200.007 พฤศจิกายน 2560
BBL1100,00019,300193.001 พฤศจิกายน 2560
BBL-F18317204.001 พฤศจิกายน 2560
BBL-F2514,700102,415198.9831 ตุลาคม 2560
BBL-F11703,766134,724191.4327 ตุลาคม 2560
BBL7169,20031,852188.2527 ตุลาคม 2560
BBL-F3197,88338,156192.8225 ตุลาคม 2560
BBL-F11,000,000198,250198.2524 ตุลาคม 2560
BBL-F278,60515,328195.0016 ตุลาคม 2560
BBL5210,00040,530193.0016 ตุลาคม 2560
BBL-F1800155194.0013 ตุลาคม 2560
BBL-F1800155194.0012 ตุลาคม 2560
BBL-F2100,05019,402193.9211 ตุลาคม 2560
BBL-F1129,70025,080193.3710 ตุลาคม 2560
BBL-F215731197.059 ตุลาคม 2560
BBL-F2200,00039,467197.346 ตุลาคม 2560
BBL-F3200,09839,481197.315 ตุลาคม 2560
BBL-F1221,90043,603196.504 ตุลาคม 2560
BBL-F1141,60027,826196.513 ตุลาคม 2560
BBL-F1175,00034,300196.002 ตุลาคม 2560
BBL-F3134,68126,262194.9929 กันยายน 2560
BBL192,70017,289186.5029 กันยายน 2560
BBL-F436,3086,818187.7928 กันยายน 2560
BBL-F15010190.5027 กันยายน 2560
BBL-F110,3001,957190.0025 กันยายน 2560
BBL-F214928189.8322 กันยายน 2560
BBL-F4465,86289,968193.1220 กันยายน 2560
BBL150,0009,575191.5020 กันยายน 2560
BBL-F3253,50949,135193.8219 กันยายน 2560
BBL-F1153193.0015 กันยายน 2560
BBL-F2466,30089,771192.5214 กันยายน 2560
BBL-F1150,10028,746191.5112 กันยายน 2560
BBL-F2230,05343,945191.0211 กันยายน 2560
BBL-F<XD>3750,529143,857191.678 กันยายน 2560
BBL-F<XD>3704,900134,123190.277 กันยายน 2560
BBL-F<XD>2316,90059,197186.806 กันยายน 2560
BBL-F<XD>19618187.505 กันยายน 2560
BBL-F1100,00018,975189.754 กันยายน 2560
BBL-F45,150979190.101 กันยายน 2560
BBL-F3186,81635,075187.7531 สิงหาคม 2560
BBL3554,300102,459184.8431 สิงหาคม 2560
BBL-F21,383,784263,265190.2530 สิงหาคม 2560
BBL-F1200,00037,369186.8528 สิงหาคม 2560
BBL-F114,5002,695185.8425 สิงหาคม 2560
BBL-F4381,80071,740187.9024 สิงหาคม 2560
BBL126,0004,771183.5023 สิงหาคม 2560
BBL-F164,40012,172189.0021 สิงหาคม 2560
BBL146,0008,325180.9821 สิงหาคม 2560
BBL-F121,1003,946187.0018 สิงหาคม 2560
BBL145,0008,055179.0018 สิงหาคม 2560
BBL-F1367,40068,833187.3516 สิงหาคม 2560
BBL-F7529,988101,130190.8215 สิงหาคม 2560
BBL1100,00018,050180.5015 สิงหาคม 2560
BBL-F1265185.5011 สิงหาคม 2560
BBL-F325447184.509 สิงหาคม 2560
BBL-F2132183.008 สิงหาคม 2560
BBL1348,40062,886180.507 สิงหาคม 2560
BBL-F6315,20058,442185.414 สิงหาคม 2560
BBL-F211021186.423 สิงหาคม 2560
BBL-F16913185.002 สิงหาคม 2560
BBL1145,90026,189179.5031 กรกฏาคม 2560
BBL-F54,857,399889,725183.1731 กรกฏาคม 2560
BBL-F2588,200109,208185.6627 กรกฏาคม 2560
BBL120,5003,690180.0027 กรกฏาคม 2560
BBL-F2866,000162,107187.1926 กรกฏาคม 2560
BBL-F2500,05894,529189.0425 กรกฏาคม 2560
BBL-F3750,057142,098189.4524 กรกฏาคม 2560
BBL2224,10040,444180.4724 กรกฏาคม 2560
BBL-F2663,800126,105189.9721 กรกฏาคม 2560
BBL-F350,1319,793195.3418 กรกฏาคม 2560
BBL-F1402,00079,903198.7614 กรกฏาคม 2560
BBL-F3522,996104,076199.0013 กรกฏาคม 2560
BBL1700133189.5013 กรกฏาคม 2560
BBL-F117,7003,487197.0012 กรกฏาคม 2560
BBL-F1275196.007 กรกฏาคม 2560
BBL-F3405,50079,262195.476 กรกฏาคม 2560
BBL-F2451,70087,950194.715 กรกฏาคม 2560
BBL-F150,0009,726194.523 กรกฏาคม 2560
BBL259,50011,008185.0030 มิถุนายน 2560
BBL-F23,125,300602,409192.7529 มิถุนายน 2560
BBL1135,50025,068185.0029 มิถุนายน 2560
BBL-F1180,00034,020189.0027 มิถุนายน 2560
BBL-F2110,064,7081,902,230189.0026 มิถุนายน 2560
BBL-F5626,541118,829189.6623 มิถุนายน 2560
BBL51,450,300262,565181.0423 มิถุนายน 2560
BBL-F2513,50097,056189.0122 มิถุนายน 2560
BBL2350,00063,350181.0022 มิถุนายน 2560
BBL-F1100,00018,900189.0021 มิถุนายน 2560
BBL31,130,400204,602181.0021 มิถุนายน 2560
BBL-F11,000190190.0020 มิถุนายน 2560
BBL-F3300,15356,504188.2519 มิถุนายน 2560
BBL33,941,300709,359179.9819 มิถุนายน 2560
BBL-F41,032,820194,371188.1916 มิถุนายน 2560
BBL21,226,200220,339179.6916 มิถุนายน 2560
BBL-F3318,90059,953188.0015 มิถุนายน 2560
BBL42,006,640359,690179.2515 มิถุนายน 2560
BBL-F4911171188.0314 มิถุนายน 2560
BBL11,000,000179,750179.7513 มิถุนายน 2560
BBL-F6550,850104,061188.9113 มิถุนายน 2560
BBL1152,30027,337179.5012 มิถุนายน 2560
BBL-F1438188.009 มิถุนายน 2560
BBL-F361,01611,491188.338 มิถุนายน 2560
BBL-F2916,105172,774188.607 มิถุนายน 2560
BBL1297,10053,478180.007 มิถุนายน 2560
BBL-F1265190.005 มิถุนายน 2560
BBL-F2354,96066,136186.321 มิถุนายน 2560
BBL253,3009,594180.0031 พฤษภาคม 2560
BBL-F3210,00040,280191.8125 พฤษภาคม 2560
BBL126,0004,901188.4925 พฤษภาคม 2560
BBL-F1395,00017,855187.9524 พฤษภาคม 2560
BBL-F4200,14437,677188.2523 พฤษภาคม 2560
BBL-F210520187.5222 พฤษภาคม 2560
BBL-F3262,82649,019186.5118 พฤษภาคม 2560
BBL-F1486,00089,988185.1616 พฤษภาคม 2560
BBL1150,00026,700178.0016 พฤษภาคม 2560
BBL-F3121,18122,654186.9415 พฤษภาคม 2560
BBL1800,000143,200179.0015 พฤษภาคม 2560
BBL-F3717,200133,482186.1212 พฤษภาคม 2560
BBL1500,00089,750179.5012 พฤษภาคม 2560
BBL-F492,88817,598189.4611 พฤษภาคม 2560
BBL-F2147,46927,600187.169 พฤษภาคม 2560
BBL1150,00027,075180.509 พฤษภาคม 2560
BBL-F3200,06338,015190.018 พฤษภาคม 2560
BBL2500,00091,063182.128 พฤษภาคม 2560
BBL-F3416,08678,802189.395 พฤษภาคม 2560
BBL2640,000116,320181.754 พฤษภาคม 2560
BBL-F7880,000166,980189.754 พฤษภาคม 2560
BBL-F21,250,000233,438186.7528 เมษายน 2560
BBL2170,10030,533179.5028 เมษายน 2560
BBL-F61,304,500243,697186.8127 เมษายน 2560
BBL-F340,0007,448186.1926 เมษายน 2560
BBL-F<XD>1239,50044,607186.2525 เมษายน 2560
BBL-F<XD>4217,20040,487186.4124 เมษายน 2560
BBL-F<XD>2397187.5820 เมษายน 2560
BBL-F3145,06527,580190.1219 เมษายน 2560
BBL130,4005,594184.0019 เมษายน 2560
BBL-F2250,09548,081192.2518 เมษายน 2560
BBL1361,30067,382186.5018 เมษายน 2560
BBL-F2300,03857,682192.2512 เมษายน 2560
BBL2800,400150,075187.5012 เมษายน 2560
BBL2040,782,8607,485,490183.5411 เมษายน 2560
BBL-F2178,00033,820190.0011 เมษายน 2560
BBL-F134,247,700788,661185.677 เมษายน 2560
BBL-F1781,900146,215187.005 เมษายน 2560
BBL-F6220,71041,286187.063 เมษายน 2560
BBL12,300417181.5031 มีนาคม 2560
BBL-F3195,60036,382186.0031 มีนาคม 2560
BBL-F2321,20061,009189.9430 มีนาคม 2560
BBL-F4229,26443,623190.2729 มีนาคม 2560
BBL-F4678,100130,269192.1128 มีนาคม 2560
BBL120,0003,640182.0028 มีนาคม 2560
BBL-F2589,000113,658192.9727 มีนาคม 2560
BBL-F3707,365136,475192.9324 มีนาคม 2560
BBL-F4595,700114,752192.6323 มีนาคม 2560
BBL-F2290,05555,696192.0222 มีนาคม 2560
BBL-F3157,97330,873195.4321 มีนาคม 2560
BBL-F218737195.2417 มีนาคม 2560
BBL-F69,489,5001,774,869187.0417 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F120,0003,710185.5015 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F19818188.0014 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F51,275,400246,338193.1513 กุมภาพันธ์ 2560
BBL120,0003,640182.0013 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F51,275,400246,338193.1510 กุมภาพันธ์ 2560
BBL120,0003,640182.0010 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F71,381,300263,407190.699 กุมภาพันธ์ 2560
BBL190,00016,335181.509 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F550,0009,425188.507 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F11,800335186.006 กุมภาพันธ์ 2560
BBL1600108180.506 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F5398,50873,379184.143 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F6208,00037,757181.5226 มกราคม 2560
BBL-F2655,500117,854179.7925 มกราคม 2560
BBL11,500257171.0024 มกราคม 2560
BBL-F11,200211176.0024 มกราคม 2560
BBL-F17012172.0023 มกราคม 2560
BBL110,0001,660166.0019 มกราคม 2560
BBL-F3583,02899,644170.9117 มกราคม 2560
BBL-F41,000,397172,068172.0013 มกราคม 2560
BBL-F212321170.5012 มกราคม 2560
BBL-F17212171.0011 มกราคม 2560
BBL-F2134,16622,826170.1310 มกราคม 2560
BBL-F2906,100150,766166.399 มกราคม 2560
BBL-F2148,20024,483165.206 มกราคม 2560
BBL5418,00068,147163.036 มกราคม 2560
BBL-F18113165.505 มกราคม 2560
BBL-F269,70011,366163.074 มกราคม 2560
BBL16,000957159.5030 ธันวาคม 2559
BBL-F1345159.0029 ธันวาคม 2559
BBL160,0009,540159.0029 ธันวาคม 2559
BBL-F275,08911,902158.5028 ธันวาคม 2559
BBL-F12,400381158.8522 ธันวาคม 2559
BBL-F1132,90020,946157.6120 ธันวาคม 2559
BBL-F3455,90172,064158.0719 ธันวาคม 2559
BBL-F1258,90041,040158.5216 ธันวาคม 2559
BBL-F2498,80079,440159.2614 ธันวาคม 2559
BBL-F372,08811,569160.4913 ธันวาคม 2559
BBL-F1244159.009 ธันวาคม 2559
BBL-F134,8005,472157.257 ธันวาคม 2559
BBL110016155.502 ธันวาคม 2559
BBL-F1396157.501 ธันวาคม 2559
BBL-F1900142158.0030 พฤศจิกายน 2559
BBL212,9002,012156.0030 พฤศจิกายน 2559
BBL1169,80026,344155.1529 พฤศจิกายน 2559
BBL120,0003,140157.0025 พฤศจิกายน 2559
BBL-F3885,429138,176156.0625 พฤศจิกายน 2559
BBL-F1180,70028,325156.7523 พฤศจิกายน 2559
BBL1687,400107,234156.0023 พฤศจิกายน 2559
BBL-F18,4001,318156.9521 พฤศจิกายน 2559
BBL-F19615156.5018 พฤศจิกายน 2559
BBL1200,00031,200156.0017 พฤศจิกายน 2559
BBL-F1488160.5011 พฤศจิกายน 2559
BBL-F16110162.0010 พฤศจิกายน 2559
BBL-F1295159.508 พฤศจิกายน 2559
BBL-F1300,00046,805156.027 พฤศจิกายน 2559
BBL2124,50019,361155.514 พฤศจิกายน 2559
BBL-F1300,00046,272154.244 พฤศจิกายน 2559
BBL-F1451,40070,867156.993 พฤศจิกายน 2559
BBL-F121,120,200176,334157.412 พฤศจิกายน 2559
BBL-F1572,10091,479159.901 พฤศจิกายน 2559
BBL3343,70055,326160.9731 ตุลาคม 2559
BBL-F31,275,585204,377160.2231 ตุลาคม 2559
BBL-F1589160.0027 ตุลาคม 2559
BBL1145,70023,458161.0027 ตุลาคม 2559
BBL-F19114157.5020 ตุลาคม 2559
BBL52,605,700417,348160.1720 ตุลาคม 2559
BBL17,0001,091155.7919 ตุลาคม 2559
BBL1113,80017,582154.5018 ตุลาคม 2559
BBL-F23413,90063,505153.4313 ตุลาคม 2559
BBL3708,800108,381152.9113 ตุลาคม 2559
BBL1470,00072,615154.5012 ตุลาคม 2559
BBL4436,20068,824157.7811 ตุลาคม 2559
BBL-F216828167.007 ตุลาคม 2559
BBL2721,300119,148165.187 ตุลาคม 2559
BBL-F1285168.006 ตุลาคม 2559
BBL130,0005,010167.005 ตุลาคม 2559
BBL-F3200,11433,619168.005 ตุลาคม 2559
BBL-F19015167.504 ตุลาคม 2559
BBL362,50010,279164.4730 กันยายน 2559
BBL-F1285163.0030 กันยายน 2559
BBL-F16411166.0029 กันยายน 2559
BBL-F1100,00016,296162.9628 กันยายน 2559
BBL1125,10020,560164.3526 กันยายน 2559
BBL-F2300,10049,342164.4226 กันยายน 2559
BBL-F11,800300166.4723 กันยายน 2559
BBL122,5003,735166.0023 กันยายน 2559
BBL-F16511169.0022 กันยายน 2559
BBL-F1952,400160,129168.1321 กันยายน 2559
BBL-F9344,00058,297169.4714 กันยายน 2559
BBL-F21,184,900197,448166.6413 กันยายน 2559
BBL-F3962,700158,016164.1412 กันยายน 2559
BBL-F<XD>5152,50025,406166.608 กันยายน 2559
BBL-F<XD>520,0683,389168.877 กันยายน 2559
BBL-F<XD>558,3319,741167.006 กันยายน 2559
BBL2900151167.505 กันยายน 2559
BBL-F2386169.422 กันยายน 2559
BBL-F153,5009,015168.501 กันยายน 2559
BBL-F4343,80058,320169.6331 สิงหาคม 2559
BBL18,8001,492169.5031 สิงหาคม 2559
BBL-F244,3337,647172.5030 สิงหาคม 2559
BBL-F2253,30043,821173.0029 สิงหาคม 2559
BBL-F115,7002,748175.0025 สิงหาคม 2559
BBL-F1350,00061,446175.5624 สิงหาคม 2559
BBL-F2415,40072,785175.2223 สิงหาคม 2559
BBL2100,00017,650176.5023 สิงหาคม 2559
BBL-F219835177.2519 สิงหาคม 2559
BBL3999,400177,149177.2618 สิงหาคม 2559
BBL-F160,00010,560176.0018 สิงหาคม 2559
BBL-F9549,29895,707174.2317 สิงหาคม 2559
BBL31,651,600289,346175.1916 สิงหาคม 2559
BBL-F1142,90025,402177.7615 สิงหาคม 2559
BBL2980,000172,366175.8815 สิงหาคม 2559
BBL-F1100,00017,950179.5010 สิงหาคม 2559
BBL150087174.508 สิงหาคม 2559
BBL-F19917174.008 สิงหาคม 2559
BBL-F15,600954170.401 สิงหาคม 2559
BBL-F524,0004,151172.9429 กรกฏาคม 2559
BBL110,2001,739170.5029 กรกฏาคม 2559
BBL-F2962,200160,428166.7325 กรกฏาคม 2559
BBL1112,20018,401164.0025 กรกฏาคม 2559
BBL1329,60054,664165.8522 กรกฏาคม 2559
BBL154,9009,402171.2621 กรกฏาคม 2559
BBL21,153,100197,927171.6520 กรกฏาคม 2559
BBL-F19817172.5019 กรกฏาคม 2559
BBL150,0008,944178.8819 กรกฏาคม 2559
BBL-F19817172.5018 กรกฏาคม 2559
BBL150,0008,944178.8818 กรกฏาคม 2559
BBL-F19817172.5015 กรกฏาคม 2559
BBL150,0008,944178.8815 กรกฏาคม 2559
BBL379,80013,923174.4814 กรกฏาคม 2559
BBL-F740,0806,734168.0013 กรกฏาคม 2559
BBL-F1101,00016,758165.9311 กรกฏาคม 2559
BBL-F84,566747163.568 กรกฏาคม 2559
BBL-F41,096,900180,243164.326 กรกฏาคม 2559
BBL-F121,572,100261,131166.105 กรกฏาคม 2559
BBL1101,00016,665165.005 กรกฏาคม 2559
BBL31,388,400221,059159.221 กรกฏาคม 2559
BBL31,388,400221,059159.2230 มิถุนายน 2559
BBL1335,00052,930158.0028 มิถุนายน 2559
BBL-F19815158.0023 มิถุนายน 2559
BBL-F318,3142,872156.8220 มิถุนายน 2559
BBL-F17512157.5017 มิถุนายน 2559
BBL4207,50032,785158.0017 มิถุนายน 2559
BBL-F150,0008,150163.0016 มิถุนายน 2559
BBL136,3005,717157.5016 มิถุนายน 2559
BBL31,595,000261,646164.0415 มิถุนายน 2559
BBL-F3228,40037,530164.3215 มิถุนายน 2559
BBL31,275,000209,235164.1114 มิถุนายน 2559
BBL-F4620,094100,488162.0513 มิถุนายน 2559
BBL41,377,600222,403161.4413 มิถุนายน 2559
BBL-F1136,80022,560164.919 มิถุนายน 2559
BBL196,00015,792164.508 มิถุนายน 2559
BBL-F3233,30038,525165.138 มิถุนายน 2559
BBL-F2320,00053,520167.257 มิถุนายน 2559
BBL1115,00019,205167.007 มิถุนายน 2559
BBL-F4570,00094,687166.126 มิถุนายน 2559
BBL51,072,800175,108163.233 มิถุนายน 2559
BBL189,90014,586162.252 มิถุนายน 2559
BBL42,600,100425,350163.591 มิถุนายน 2559
BBL17,2001,177163.5031 พฤษภาคม 2559
BBL13,200525164.0030 พฤษภาคม 2559
BBL-F169,30011,140160.7527 พฤษภาคม 2559
BBL195,60015,269159.7127 พฤษภาคม 2559
BBL-F1614,50098,016159.5126 พฤษภาคม 2559
BBL220032158.5026 พฤษภาคม 2559
BBL-F1100,00015,775157.7525 พฤษภาคม 2559
BBL-F1234155.5024 พฤษภาคม 2559
BBL-F10171,02026,500154.9523 พฤษภาคม 2559
BBL253,2008,246155.0019 พฤษภาคม 2559
BBL-F14,505,700698,384155.0018 พฤษภาคม 2559
BBL-F71,149,100178,899155.6917 พฤษภาคม 2559
BBL-F2950,000146,734154.4616 พฤษภาคม 2559
BBL3100,00015,300153.0016 พฤษภาคม 2559
BBL-F5631,89999,454157.3913 พฤษภาคม 2559
BBL128,0004,396157.0012 พฤษภาคม 2559
BBL-F1100,00015,850158.5011 พฤษภาคม 2559
BBL1100,00015,650156.5011 พฤษภาคม 2559
BBL-F83,088,650500,835162.1510 พฤษภาคม 2559
BBL-F92,646,048443,907167.769 พฤษภาคม 2559
BBL62,604,400430,289165.229 พฤษภาคม 2559
BBL2633,000104,987165.866 พฤษภาคม 2559
BBL-F1250,00042,188168.756 พฤษภาคม 2559
BBL-F1250,00042,188168.755 พฤษภาคม 2559
BBL2633,000104,987165.865 พฤษภาคม 2559
BBL-F1250,00042,188168.754 พฤษภาคม 2559
BBL2633,000104,987165.864 พฤษภาคม 2559
BBL1513,50085,247166.013 พฤษภาคม 2559
BBL2502,80082,084163.2529 เมษายน 2559
BBL-F1112165.0029 เมษายน 2559
BBL-F<XD>29816166.5026 เมษายน 2559
BBL-F<XD>1696,800116,488167.1825 เมษายน 2559
BBL-F<XD>11,504,643252,274167.6622 เมษายน 2559
BBL3105,00017,667168.2620 เมษายน 2559
BBL52,151,800369,172171.5619 เมษายน 2559
BBL2371,60062,336167.7518 เมษายน 2559
BBL-F167,00011,357169.5018 เมษายน 2559
BBL-F21395,00065,218165.1112 เมษายน 2559
BBL-F4380,70062,585164.3911 เมษายน 2559
BBL5465,50076,074163.4211 เมษายน 2559
BBL-F274,00813,155177.755 เมษายน 2559
BBL-F21,687,400303,324179.761 เมษายน 2559
BBL26,9001,242180.0031 มีนาคม 2559
BBL-F3193,78435,477183.0831 มีนาคม 2559
BBL1340,50061,302180.0430 มีนาคม 2559
BBL-F111,0001,990180.9124 มีนาคม 2559
BBL3842,800150,343178.3924 มีนาคม 2559
BBL11,200216180.0023 มีนาคม 2559
BBL-F105,074,600879,296173.2721 มีนาคม 2559
BBL-F1264172.5018 มีนาคม 2559
BBL-F26010172.2017 มีนาคม 2559
BBL16,4001,114174.0015 มีนาคม 2559
BBL-F191,50016,481180.1114 มีนาคม 2559
BBL1800139174.0011 มีนาคม 2559
BBL210,137,1001,705,929168.299 มีนาคม 2559
BBL-F293,70016,506176.158 มีนาคม 2559
BBL2596,500101,136169.558 มีนาคม 2559
BBL369,90011,933170.714 มีนาคม 2559
BBL-F225,8984,527174.814 มีนาคม 2559
BBL32,334,300392,512168.153 มีนาคม 2559
BBL-F1250,00042,040168.162 มีนาคม 2559
BBL105,228,900856,986163.892 มีนาคม 2559
BBL-F1250,00041,095164.381 มีนาคม 2559
BBL-F2279,60047,308169.2029 กุมภาพันธ์ 2559
BBL12,000323161.5029 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F13131,10022,693173.1025 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F12232,22939,096168.3523 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F12232,22939,096168.3523 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F3300,07647,987159.9218 กุมภาพันธ์ 2559
BBL1372,90057,800155.0018 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F1239,10037,204155.6017 กุมภาพันธ์ 2559
BBL162,0009,455152.5017 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F9951,400147,818155.3716 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F2751,200114,939153.0115 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F1254151.5010 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F17011152.508 กุมภาพันธ์ 2559
BBL162,0009,362151.004 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F16710149.504 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F213920147.193 กุมภาพันธ์ 2559
BBL12,000297148.502 กุมภาพันธ์ 2559
BBL21,350,000204,438151.441 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F1894,000135,465151.531 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F1629152.0029 มกราคม 2559
BBL12,000305152.5029 มกราคม 2559
BBL164,0009,696151.5028 มกราคม 2559
BBL-F420,0003,000150.0028 มกราคม 2559
BBL-F1157,50023,168147.1027 มกราคม 2559
BBL1500,00073,500147.0027 มกราคม 2559
BBL-F19414145.5026 มกราคม 2559
BBL-F2400,00059,300148.2525 มกราคม 2559
BBL-F3167,00024,399146.1022 มกราคม 2559
BBL-F18112145.0021 มกราคม 2559
BBL128,7004,147144.5021 มกราคม 2559
BBL-F2200,00029,700148.5020 มกราคม 2559
BBL-F2481,30072,464150.5619 มกราคม 2559
BBL-F3556,00085,247153.3215 มกราคม 2559
BBL-F61,070,000166,141155.2714 มกราคม 2559
BBL-F161,985,800309,615155.9113 มกราคม 2559
BBL-F227,4004,161151.8712 มกราคม 2559
BBL-F1254146.008 มกราคม 2559
BBL-F5100,09114,727147.147 มกราคม 2559
BBL-F250,0007,650153.006 มกราคม 2559
BBL-F2110,04517,082155.235 มกราคม 2559
BBL-F16410152.504 มกราคม 2559
BBL12,000305152.5030 ธันวาคม 2558
BBL-F11100,00015,637156.3630 ธันวาคม 2558
BBL-F4158,05024,814157.0029 ธันวาคม 2558
BBL1928,800143,035154.0029 ธันวาคม 2558
BBL-F150,0007,827156.5428 ธันวาคม 2558
BBL162,0009,424152.0024 ธันวาคม 2558
BBL-F4873,801137,189157.0023 ธันวาคม 2558
BBL-F4873,801137,189157.0023 ธันวาคม 2558
BBL-F210,0701,591157.9922 ธันวาคม 2558
BBL158,0009,048156.0022 ธันวาคม 2558
BBL120,3003,187157.0018 ธันวาคม 2558
BBL-F882,17612,145147.7914 ธันวาคม 2558
BBL1725,300105,894146.0014 ธันวาคม 2558
BBL-F42,000,000305,600152.8011 ธันวาคม 2558
BBL-F42,000,000318,828159.419 ธันวาคม 2558
BBL-F52,400,000385,739160.728 ธันวาคม 2558
BBL120,3003,248160.008 ธันวาคม 2558
BBL-F102,815,990462,804164.352 ธันวาคม 2558
BBL-F91,887,997317,104167.961 ธันวาคม 2558
BBL120,3003,380166.501 ธันวาคม 2558
BBL12,100352167.5030 พฤศจิกายน 2558
BBL-F191,981,800336,531169.8130 พฤศจิกายน 2558
BBL128,0004,760170.0027 พฤศจิกายน 2558
BBL-F120034169.5026 พฤศจิกายน 2558
BBL1500,00084,341168.6825 พฤศจิกายน 2558
BBL290,50015,159167.5024 พฤศจิกายน 2558
BBL-F117,0002,837166.8623 พฤศจิกายน 2558
BBL181,10013,529166.8123 พฤศจิกายน 2558
BBL-F114,6002,372162.5020 พฤศจิกายน 2558
BBL-F134,0005,538162.8818 พฤศจิกายน 2558
BBL129,0004,698162.0018 พฤศจิกายน 2558
BBL-F18915165.0013 พฤศจิกายน 2558
BBL-F1125,00020,625165.0011 พฤศจิกายน 2558
BBL1125,00020,594164.7511 พฤศจิกายน 2558
BBL-F16411165.5010 พฤศจิกายน 2558
BBL-F9201,90033,798167.405 พฤศจิกายน 2558
BBL-F760,30010,103167.544 พฤศจิกายน 2558
BBL-F1213,50035,868168.003 พฤศจิกายน 2558
BBL-F13,595,300599,053166.622 พฤศจิกายน 2558
BBL12,100352167.5030 ตุลาคม 2558
BBL-F16,3001,065169.0027 ตุลาคม 2558
BBL11,228,000209,830170.8726 ตุลาคม 2558
BBL13,000510170.0022 ตุลาคม 2558
BBL-F230050167.5021 ตุลาคม 2558
BBL-F163,70010,662167.3812 ตุลาคม 2558
BBL11,000166166.509 ตุลาคม 2558
BBL187,00014,312164.508 ตุลาคม 2558
BBL-F2179,20029,299163.507 ตุลาคม 2558
BBL-F7100,00016,142161.425 ตุลาคม 2558
BBL-F1056,0008,904159.012 ตุลาคม 2558
BBL15,100816160.0030 กันยายน 2558
BBL-F15,600897160.1930 กันยายน 2558
BBL191,49014,686160.5229 กันยายน 2558
BBL1174,00028,014161.0028 กันยายน 2558
BBL-F11,500244162.6124 กันยายน 2558
BBL2203,00033,253163.8124 กันยายน 2558
BBL-F126,5004,327163.2723 กันยายน 2558
BBL-F19,0001,485165.0021 กันยายน 2558
BBL1154,90025,752166.2518 กันยายน 2558
BBL-F113,3002,191164.7517 กันยายน 2558
BBL262,30010,259164.6717 กันยายน 2558
BBL-F16,000987164.4315 กันยายน 2558
BBL17,2001,179163.7515 กันยายน 2558
BBL-F<XD>12,000323161.508 กันยายน 2558
BBL399,50016,004160.857 กันยายน 2558
BBL-F110,0001,612161.257 กันยายน 2558
BBL-F1300,00048,486161.624 กันยายน 2558
BBL220,4003,284161.004 กันยายน 2558
BBL11,100,000180,566164.153 กันยายน 2558
BBL-F148,1007,912164.502 กันยายน 2558
BBL21,119,600183,430163.842 กันยายน 2558
BBL-F175,70012,415164.001 กันยายน 2558
BBL-F1366169.0028 สิงหาคม 2558
BBL1361,00058,474161.9826 สิงหาคม 2558
BBL-F11,800292162.0025 สิงหาคม 2558
BBL11,400227162.0025 สิงหาคม 2558
BBL120,0003,190159.5024 สิงหาคม 2558
BBL-F41,467,500242,257165.0819 สิงหาคม 2558
BBL184,00013,818164.5018 สิงหาคม 2558
BBL129,8014,887164.0014 สิงหาคม 2558
BBL172,10012,041167.007 สิงหาคม 2558
BBL-F26,1701,024166.007 สิงหาคม 2558
BBL-F4230,40038,179165.7131 กรกฏาคม 2558
BBL231,5005,153163.6031 กรกฏาคม 2558
BBL-F31,110,066183,484165.2928 กรกฏาคม 2558
BBL1570,90094,459165.4628 กรกฏาคม 2558
BBL3700,000119,250170.3623 กรกฏาคม 2558
BBL-F2614,800105,163171.0523 กรกฏาคม 2558
BBL-F150,0008,475169.5022 กรกฏาคม 2558
BBL150,0008,450169.0022 กรกฏาคม 2558
BBL2125,60021,687172.6721 กรกฏาคม 2558
BBL-F2177,35330,804173.6920 กรกฏาคม 2558
BBL13,800661173.9715 กรกฏาคม 2558
BBL-F251,363,600237,062173.8515 กรกฏาคม 2558
BBL-F2282,40049,570175.5314 กรกฏาคม 2558
BBL1150,00026,326175.5114 กรกฏาคม 2558
BBL190,00016,025178.0613 กรกฏาคม 2558
BBL1100,00017,150171.509 กรกฏาคม 2558
BBL118,9003,298174.507 กรกฏาคม 2558
BBL262,80010,858172.906 กรกฏาคม 2558
BBL2100,00017,675176.753 กรกฏาคม 2558
BBL3744,000129,462174.012 กรกฏาคม 2558
BBL-F17,2001,284178.3130 มิถุนายน 2558
BBL228,0004,983177.9730 มิถุนายน 2558
BBL125,0004,488179.5026 มิถุนายน 2558
BBL16,1001,092179.0024 มิถุนายน 2558
BBL-F1193179.0023 มิถุนายน 2558
BBL-F7720,500128,938178.9621 มิถุนายน 2558
BBL-F6920,700166,300180.6217 มิถุนายน 2558
BBL1160,00028,787179.9216 มิถุนายน 2558
BBL-F2300,00054,300181.0016 มิถุนายน 2558
BBL-F7499,80090,214180.5015 มิถุนายน 2558
BBL21,033,300185,983179.9915 มิถุนายน 2558
BBL-F5991,000178,696180.3212 มิถุนายน 2558
BBL-F3163,00029,503181.0011 มิถุนายน 2558
BBL117,5003,159180.5011 มิถุนายน 2558
BBL-F361,00010,996180.2710 มิถุนายน 2558
BBL3211,30037,863179.199 มิถุนายน 2558
BBL-F9340,40061,046179.339 มิถุนายน 2558
BBL-F160,00010,830180.508 มิถุนายน 2558
BBL-F2100,00018,012180.125 มิถุนายน 2558
BBL11,021,000184,754180.954 มิถุนายน 2558
BBL-F3500,00091,138182.283 มิถุนายน 2558
BBL-F6600,000109,275182.122 มิถุนายน 2558
BBL4357,40065,047182.0029 พฤษภาคม 2558
BBL-F41,290,500234,287181.5528 พฤษภาคม 2558
BBL154,6009,866180.7028 พฤษภาคม 2558
BBL-F31,025,200185,319180.7625 พฤษภาคม 2558
BBL-F102,125,500389,371183.1922 พฤษภาคม 2558
BBL373,90013,566183.5822 พฤษภาคม 2558
BBL-F4500,00092,575185.1520 พฤษภาคม 2558
BBL-F4500,00093,625187.2519 พฤษภาคม 2558
BBL3989,400183,582185.5519 พฤษภาคม 2558
BBL-F31,320,000248,983188.6218 พฤษภาคม 2558
BBL1200,00037,320186.6018 พฤษภาคม 2558
BBL174,40013,856186.2315 พฤษภาคม 2558
BBL-F126,8005,025187.5015 พฤษภาคม 2558
BBL-F373,40013,656186.0514 พฤษภาคม 2558
BBL2160,00029,440184.0014 พฤษภาคม 2558
BBL-F6591,600111,260188.0713 พฤษภาคม 2558
BBL-F1361,80067,920187.7312 พฤษภาคม 2558
BBL-F1121,00022,785188.3111 พฤษภาคม 2558
BBL9469,00087,527186.6211 พฤษภาคม 2558
BBL-F1100,00018,551185.518 พฤษภาคม 2558
BBL-F1163179.507 พฤษภาคม 2558
BBL-F21,263,293230,957182.826 พฤษภาคม 2558
BBL-F21,267,800235,284185.5830 เมษายน 2558
BBL-F21,066,500200,382187.8929 เมษายน 2558
BBL-F2141,40026,974190.7627 เมษายน 2558
BBL-F7165,00031,602191.5324 เมษายน 2558
BBL-F6489,10093,503191.1723 เมษายน 2558
BBL-F1137,70026,335191.2522 เมษายน 2558
BBL21,404,200265,490189.0722 เมษายน 2558
BBL-F1819,000154,805189.0220 เมษายน 2558
BBL1200,00037,500187.5020 เมษายน 2558
BBL-F9894,084168,651188.6317 เมษายน 2558
BBL-F171,60013,747192.0016 เมษายน 2558
BBL-F220,0033,811190.509 เมษายน 2558
BBL11,000188187.618 เมษายน 2558
BBL11,705,900313,886184.003 เมษายน 2558
BBL-F152,381,000438,897184.332 เมษายน 2558
BBL11,339,200246,413184.002 เมษายน 2558
BBL-F42,450,000452,200184.571 เมษายน 2558
BBL-F43,268,500601,615184.0631 มีนาคม 2558
BBL-F3187,60034,024181.3730 มีนาคม 2558
BBL154,5009,990183.3030 มีนาคม 2558
BBL-F281,410,400253,865179.9929 มีนาคม 2558
BBL5225,50040,510179.6529 มีนาคม 2558
BBL-F3500,00089,550179.1026 มีนาคม 2558
BBL1498,00089,345179.4125 มีนาคม 2558
BBL-F1200,00036,300181.5025 มีนาคม 2558
BBL1264,40047,902181.1724 มีนาคม 2558
BBL-F15,100937183.6623 มีนาคม 2558
BBL11,000,000182,006182.0123 มีนาคม 2558
BBL124,0004,392183.0020 มีนาคม 2558
BBL126,5004,810181.5018 มีนาคม 2558
BBL-F1509186.0018 มีนาคม 2558
BBL-F1165,80030,401183.3616 มีนาคม 2558
BBL-F1400,00074,447186.1213 มีนาคม 2558
BBL-F9101,90018,786184.3512 มีนาคม 2558
BBL-F1306,90057,260186.5810 มีนาคม 2558
BBL126,0004,862187.006 มีนาคม 2558
BBL-F220,0003,762188.106 มีนาคม 2558
BBL117,5003,445196.886 มีนาคม 2558
BBL-F3248,40045,612183.623 มีนาคม 2558
BBL-F1100,00018,282182.822 มีนาคม 2558
BBL131,8005,766181.312 มีนาคม 2558
BBL-F4417,60076,841184.0127 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F2180,20033,383185.2526 กุมภาพันธ์ 2558
BBL1667,800122,755183.8226 กุมภาพันธ์ 2558
BBL117,5003,272187.0025 กุมภาพันธ์ 2558
BBL116,1003,035188.5024 กุมภาพันธ์ 2558
BBL1100,00018,900189.0023 กุมภาพันธ์ 2558
BBL1231,50044,043190.2520 กุมภาพันธ์ 2558
BBL1399,00075,363188.8818 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F5510,91098,170192.1516 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F368,70013,216192.3713 กุมภาพันธ์ 2558
BBL1600115192.0113 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F26,7011,294193.1712 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F1215,00040,885190.1610 กุมภาพันธ์ 2558
BBL1177,20033,136187.0010 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F1144,20027,687192.009 กุมภาพันธ์ 2558
BBL231,0005,875189.525 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F8317,76061,550193.704 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F3386,70073,312189.582 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F119,2003,686192.0030 มกราคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3