BFIT 42 ( -1.00 -2.33% )

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ BFIT “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
BFIT11,0001818.4021 กรกฏาคม 2560
BFIT1200,0003,00015.0025 เมษายน 2560
BFIT19,040,00085,8809.5025 ตุลาคม 2559
BFIT11,371,40012,3439.0018 ตุลาคม 2559
BFIT19,920,00081,3448.2011 ตุลาคม 2559
BFIT19,700,00079,5408.2013 กันยายน 2559
BFIT11,200,00012,00010.0030 สิงหาคม 2559
BFIT14,000,00042,00010.5023 สิงหาคม 2559
BFIT219,680,000157,4408.0027 มิถุนายน 2559
BFIT180,0004485.6018 มีนาคม 2558
BFIT2247,0001,4455.859 มีนาคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3