CM 3 ( 0.16 5.10% )

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ CM “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
CM170045.1514 มีนาคม 2561
CM12,000104.9824 เมษายน 2560
CM36,000,00024,0004.009 มีนาคม 2559
CM14,256,20016,8553.968 มีนาคม 2559
CM1445,902,650176,6813.8529 กันยายน 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3