CNT 2 ( -0.01 -0.57% )

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ CNT “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
CNT1500,0001,8603.7223 พฤศจิกายน 2558
CNT1200,0007683.8413 พฤศจิกายน 2558
CNT-F180,0003073.8413 พฤศจิกายน 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3