CWT 4 ( -0.08 -2.12% )

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ CWT “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
CWT140,0001423.5412 ตุลาคม 2559
CWT113,000473.624 สิงหาคม 2559
CWT-W315,000163.1810 มิถุนายน 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3