EASTW 10 ( -0.05 -0.51% )

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ EASTW “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
EASTW11,000,00011,15011.1515 พฤษภาคม 2561
EASTW11,086,00013,14112.1022 มีนาคม 2561
EASTW11,200,00014,76012.3019 มีนาคม 2561
EASTW5311,443,1905,226,01716.7814 มีนาคม 2561
EASTW-F1107,4001,32112.305 มกราคม 2561
EASTW12,060,30025,13612.201 ธันวาคม 2560
EASTW-F2100,0001,22512.2530 พฤศจิกายน 2560
EASTW14,906,40060,34912.301 พฤศจิกายน 2560
EASTW1500,0006,15012.3020 ตุลาคม 2560
EASTW34,501,20055,59012.356 ตุลาคม 2560
EASTW14,087,20050,47712.355 ตุลาคม 2560
EASTW-F4701,0008,97312.8018 กรกฏาคม 2560
EASTW1114,0001,33411.702 พฤษภาคม 2560
EASTW-F1180,0002,07011.5015 กุมภาพันธ์ 2560
EASTW1800,0009,76012.2026 พฤษภาคม 2559
EASTW-F21,605,60018,81511.7218 กุมภาพันธ์ 2559
EASTW1800911.708 มกราคม 2559
EASTW-F1100,0001,17011.7010 สิงหาคม 2558
EASTW-F2400,0004,68011.707 สิงหาคม 2558
EASTW17,1008311.7020 กรกฏาคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3