EGCO 176 ( -2.00 -1.13% )

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ EGCO “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
EGCO-F14210227.0010 เมษายน 2561
EGCO125,6005,786226.009 เมษายน 2561
EGCO144,10010,231232.0030 มีนาคม 2561
EGCO111,4002,649232.3726 มีนาคม 2561
EGCO-F121,4005,050236.0022 มีนาคม 2561
EGCO114,9003,546238.0028 กุมภาพันธ์ 2561
EGCO1400,00095,200238.0027 กุมภาพันธ์ 2561
EGCO180,00019,440243.0026 กุมภาพันธ์ 2561
EGCO114,6003,183218.0031 มกราคม 2561
EGCO11,200263219.2724 มกราคม 2561
EGCO1247,00054,340220.0011 มกราคม 2561
EGCO1180,10038,902216.0029 ธันวาคม 2560
EGCO1300,00065,562218.5415 ธันวาคม 2560
EGCO1200,00044,682223.4114 ธันวาคม 2560
EGCO1150,00033,369222.4612 ธันวาคม 2560
EGCO1400,00088,984222.468 ธันวาคม 2560
EGCO1300,00067,032223.446 ธันวาคม 2560
EGCO4776,000172,080221.754 ธันวาคม 2560
EGCO2652,400140,488215.3430 พฤศจิกายน 2560
EGCO5263,20058,399221.8828 พฤศจิกายน 2560
EGCO2125,00027,775222.2021 พฤศจิกายน 2560
EGCO1600133221.0013 พฤศจิกายน 2560
EGCO187,70020,171230.0031 ตุลาคม 2560
EGCO119,5004,485230.0025 ตุลาคม 2560
EGCO124,8005,828235.0029 กันยายน 2560
EGCO161,40014,368234.0031 สิงหาคม 2560
EGCO188,80020,024225.5024 สิงหาคม 2560
EGCO188,80020,202227.5023 สิงหาคม 2560
EGCO188,80020,291228.5022 สิงหาคม 2560
EGCO2178,90039,000218.0031 กรกฏาคม 2560
EGCO110,9002,333214.0014 กรกฏาคม 2560
EGCO120,5004,387214.0030 มิถุนายน 2560
EGCO150,00010,400208.009 มิถุนายน 2560
EGCO237,8007,947210.246 มิถุนายน 2560
EGCO120,4004,366214.0031 พฤษภาคม 2560
EGCO199,90020,979210.0023 พฤษภาคม 2560
EGCO-F110,4002,163208.0012 พฤษภาคม 2560
EGCO176,20016,764220.0028 เมษายน 2560
EGCO120,0003,000150.005 เมษายน 2560
EGCO2127,60027,306214.0031 มีนาคม 2560
EGCO1225,00046,800208.0022 มีนาคม 2560
EGCO13,500703200.7815 กุมภาพันธ์ 2560
EGCO2480,00097,186202.4713 กุมภาพันธ์ 2560
EGCO2480,00097,186202.4710 กุมภาพันธ์ 2560
EGCO-F1214201.0019 มกราคม 2560
EGCO147,0009,353199.0030 ธันวาคม 2559
EGCO110020195.5014 ธันวาคม 2559
EGCO3203,90040,452198.396 ธันวาคม 2559
EGCO251,40010,229199.0030 พฤศจิกายน 2559
EGCO11,200231192.8822 พฤศจิกายน 2559
EGCO12,000387193.4217 พฤศจิกายน 2559
EGCO-F17214192.5016 พฤศจิกายน 2559
EGCO120039195.398 พฤศจิกายน 2559
EGCO1172,00033,884197.0022 กันยายน 2559
EGCO210,8002,144198.501 สิงหาคม 2559
EGCO165,00012,700195.3813 กรกฏาคม 2559
EGCO2539,242101,378188.0012 กรกฏาคม 2559
EGCO123,7004,340183.1211 พฤษภาคม 2559
EGCO222,614,0003,957,450175.0021 มีนาคม 2559
EGCO-F115,4002,541165.0018 กุมภาพันธ์ 2559
EGCO160096160.0025 มกราคม 2559
EGCO120,0003,040152.005 มกราคม 2559
EGCO151,6007,817151.5030 ธันวาคม 2558
EGCO1256,20039,327153.5029 ธันวาคม 2558
EGCO13,000457152.4328 ธันวาคม 2558
EGCO149,0007,571154.5030 พฤศจิกายน 2558
EGCO2300,20045,631152.009 พฤศจิกายน 2558
EGCO138,2005,940155.5030 ตุลาคม 2558
EGCO1162,00024,906153.7429 ตุลาคม 2558
EGCO1163,60025,375155.1028 ตุลาคม 2558
EGCO1160,60024,966155.4527 ตุลาคม 2558
EGCO-F311,1001,740156.7326 ตุลาคม 2558
EGCO12,600404155.5020 ตุลาคม 2558
EGCO23,300523158.5015 ตุลาคม 2558
EGCO126,4004,039153.0030 กันยายน 2558
EGCO140062154.007 กันยายน 2558
EGCO11,800285158.5028 สิงหาคม 2558
EGCO11,700268157.5027 สิงหาคม 2558
EGCO18,4001,289153.5031 กรกฏาคม 2558
EGCO160094156.5010 กรกฏาคม 2558
EGCO11,500230153.5030 มิถุนายน 2558
EGCO1121,50018,379151.2724 มิถุนายน 2558
EGCO1421,10063,727151.3318 มิถุนายน 2558
EGCO114,5002,182150.5012 มิถุนายน 2558
EGCO15,500832151.216 พฤษภาคม 2558
EGCO140060150.008 เมษายน 2558
EGCO110,7001,610150.511 เมษายน 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3