MAJOR 19 ( 0.10 0.53% )

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ MAJOR “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
MAJOR-F1100,0002,87528.755 เมษายน 2561
MAJOR-F3190,0005,46328.754 เมษายน 2561
MAJOR-F3190,0005,46328.754 เมษายน 2561
MAJOR-F3190,0005,46328.754 เมษายน 2561
MAJOR11,000,00028,50028.5016 มีนาคม 2561
MAJOR-F148,7001,30326.7514 มีนาคม 2561
MAJOR11,500,00041,25027.5014 มีนาคม 2561
MAJOR12,000,00053,50026.7513 มีนาคม 2561
MAJOR1300,0008,94829.8324 มกราคม 2561
MAJOR-F1434,50012,70929.2517 มกราคม 2561
MAJOR-F53,350,00097,67529.1615 มกราคม 2561
MAJOR1500,00014,50029.0015 มกราคม 2561
MAJOR1645,20018,38828.5012 มกราคม 2561
MAJOR110,000,000295,00029.5026 ธันวาคม 2560
MAJOR-F21,800,00050,41928.0115 ธันวาคม 2560
MAJOR-F1923,70025,86428.0014 ธันวาคม 2560
MAJOR-F21,260,00036,22528.7513 ธันวาคม 2560
MAJOR210,300,000311,49730.247 ธันวาคม 2560
MAJOR1111,7003,68633.007 พฤศจิกายน 2560
MAJOR1291,7009,60032.9131 ตุลาคม 2560
MAJOR11,800,00058,05032.2527 ตุลาคม 2560
MAJOR4439,40013,39730.4927 กันยายน 2560
MAJOR15,00015430.7824 สิงหาคม 2560
MAJOR-F21,326,70041,28331.123 สิงหาคม 2560
MAJOR21,350,00042,52531.502 สิงหาคม 2560
MAJOR-F1400,00012,46531.161 สิงหาคม 2560
MAJOR1173,5005,39731.111 สิงหาคม 2560
MAJOR-F11,019,30031,32630.7327 กรกฏาคม 2560
MAJOR11,237,30038,04730.7519 กรกฏาคม 2560
MAJOR11,5004731.5014 กรกฏาคม 2560
MAJOR-F130,0001,02034.0030 มิถุนายน 2560
MAJOR-F1329,00010,89833.1226 มิถุนายน 2560
MAJOR-F11,244,70040,92032.8823 มิถุนายน 2560
MAJOR-F2550,60018,37633.3819 มิถุนายน 2560
MAJOR1527,81917,28632.755 มิถุนายน 2560
MAJOR-F135133.751 มิถุนายน 2560
MAJOR-F182334.2511 พฤษภาคม 2560
MAJOR-F1274,0009,55634.882 พฤษภาคม 2560
MAJOR-F1225,3007,68834.124 เมษายน 2560
MAJOR-F1758,70025,79634.003 เมษายน 2560
MAJOR-F1292,1009,89533.8830 มีนาคม 2560
MAJOR-F1650,00021,96733.8024 มีนาคม 2560
MAJOR-F16,000,000204,00034.0020 มีนาคม 2560
MAJOR-F1500,00017,50035.0017 มีนาคม 2560
MAJOR3400,00013,94034.8517 มีนาคม 2560
MAJOR-F21,374,40044,14532.1216 กุมภาพันธ์ 2560
MAJOR-F1600,90019,07931.7526 มกราคม 2560
MAJOR-F32,052,70065,49231.9124 มกราคม 2560
MAJOR-F1200,0006,20031.0019 มกราคม 2560
MAJOR-F1848,10026,27430.9811 มกราคม 2560
MAJOR1200,0006,30031.5010 มกราคม 2560
MAJOR-F133,4001,07732.2520 ธันวาคม 2559
MAJOR1100,0003,23832.3819 ธันวาคม 2559
MAJOR-F1235,3007,53032.0014 ธันวาคม 2559
MAJOR11,955,80064,54133.0013 ธันวาคม 2559
MAJOR1883,20028,36032.117 ธันวาคม 2559
MAJOR-F140,5001,20529.7523 พฤศจิกายน 2559
MAJOR1859,20024,91729.0016 พฤศจิกายน 2559
MAJOR-F31,374,30039,79228.9531 ตุลาคม 2559
MAJOR12,293,00066,47728.9925 ตุลาคม 2559
MAJOR-F35,245,000151,49328.8818 ตุลาคม 2559
MAJOR-F21,603,50046,12228.7617 ตุลาคม 2559
MAJOR11,000,00028,50028.5014 ตุลาคม 2559
MAJOR-F13,225,10091,51228.3814 ตุลาคม 2559
MAJOR-F23,003,70085,10528.3311 ตุลาคม 2559
MAJOR31,478,10042,25128.5811 ตุลาคม 2559
MAJOR-F2776,90023,69530.506 ตุลาคม 2559
MAJOR-F4627,50019,15030.524 ตุลาคม 2559
MAJOR-F1298,5008,39928.1414 กันยายน 2559
MAJOR-F1348,10010,66130.626 กันยายน 2559
MAJOR-F275,0512,41332.151 กันยายน 2559
MAJOR-F11,000,00031,50031.5023 สิงหาคม 2559
MAJOR-F123,50075232.0015 สิงหาคม 2559
MAJOR-F4134,2004,41632.9110 สิงหาคม 2559
MAJOR1250,0008,18832.7510 สิงหาคม 2559
MAJOR-F24,179,600143,52634.341 สิงหาคม 2559
MAJOR14,60015834.2929 กรกฏาคม 2559
MAJOR-F1400,00013,71534.2929 กรกฏาคม 2559
MAJOR-F11,662,20056,72334.1228 กรกฏาคม 2559
MAJOR1715,90025,23535.2527 กรกฏาคม 2559
MAJOR-F53,376,700118,91835.2227 กรกฏาคม 2559
MAJOR11,955,80065,51933.5025 กรกฏาคม 2559
MAJOR22,400,00076,80032.0014 มิถุนายน 2559
MAJOR11,000,00032,00032.007 มิถุนายน 2559
MAJOR1551,90017,45431.622 มิถุนายน 2559
MAJOR22,500,00078,48331.3930 พฤษภาคม 2559
MAJOR31,593,80050,59131.7426 พฤษภาคม 2559
MAJOR1400,00012,60031.5024 พฤษภาคม 2559
MAJOR21,133,70036,08731.8323 พฤษภาคม 2559
MAJOR-F1933,70029,76231.8819 พฤษภาคม 2559
MAJOR31,150,00037,70032.7818 พฤษภาคม 2559
MAJOR-F1240,0007,53031.386 พฤษภาคม 2559
MAJOR-F1240,0007,53031.385 พฤษภาคม 2559
MAJOR-F1240,0007,53031.384 พฤษภาคม 2559
MAJOR1343,90010,60130.8326 เมษายน 2559
MAJOR-F<XD>11,200,00038,40032.0012 เมษายน 2559
MAJOR1500,00014,97429.9531 มีนาคม 2559
MAJOR1500,00014,56329.1229 มีนาคม 2559
MAJOR11,082,70030,99228.6224 มีนาคม 2559
MAJOR-F143,7001,24928.5817 มีนาคม 2559
MAJOR12,532,70072,24528.5217 มีนาคม 2559
MAJOR22,000,00057,00028.5016 มีนาคม 2559
MAJOR11,000,00028,25028.2515 มีนาคม 2559
MAJOR-F11,270,70036,21528.5015 มีนาคม 2559
MAJOR21,135,50032,64028.7511 มีนาคม 2559
MAJOR11,000,00027,00427.0029 กุมภาพันธ์ 2559
MAJOR85,718,000136,96123.9523 กุมภาพันธ์ 2559
MAJOR-F42,269,30054,16023.8723 กุมภาพันธ์ 2559
MAJOR85,718,000136,96123.9523 กุมภาพันธ์ 2559
MAJOR-F42,269,30054,16023.8723 กุมภาพันธ์ 2559
MAJOR1397,5009,99225.1418 กุมภาพันธ์ 2559
MAJOR11,409,70040,20728.5210 กุมภาพันธ์ 2559
MAJOR1770,40022,05328.629 กุมภาพันธ์ 2559
MAJOR1235,0006,81729.011 กุมภาพันธ์ 2559
MAJOR1250,0007,02028.0827 มกราคม 2559
MAJOR-F5100,0002,86028.6025 มกราคม 2559
MAJOR12,000,00057,87728.9421 มกราคม 2559
MAJOR1500,00014,43828.8820 มกราคม 2559
MAJOR-F150,0001,52530.5011 มกราคม 2559
MAJOR1965,70031,50632.626 มกราคม 2559
MAJOR1100,0003,30033.004 มกราคม 2559
MAJOR-F2100,0003,30033.004 มกราคม 2559
MAJOR1200,0007,02535.1230 ธันวาคม 2558
MAJOR-F3182,3006,39935.1030 ธันวาคม 2558
MAJOR11,500,00049,50033.0025 ธันวาคม 2558
MAJOR177,5002,51932.5021 ธันวาคม 2558
MAJOR1186,2005,79731.1317 ธันวาคม 2558
MAJOR-F1362,60010,83329.8814 ธันวาคม 2558
MAJOR-F1507,90015,62530.7611 ธันวาคม 2558
MAJOR1377,90011,62430.7611 ธันวาคม 2558
MAJOR-F3881,20027,58831.319 ธันวาคม 2558
MAJOR-F1916,70028,07430.628 ธันวาคม 2558
MAJOR150,0001,55031.0030 พฤศจิกายน 2558
MAJOR1401,40012,57231.3217 พฤศจิกายน 2558
MAJOR1176,3005,68832.2611 พฤศจิกายน 2558
MAJOR1320,0009,88030.8827 ตุลาคม 2558
MAJOR2664,80020,03530.1420 ตุลาคม 2558
MAJOR-F1291,5009,34332.0515 ตุลาคม 2558
MAJOR-F1888,10028,29031.8514 ตุลาคม 2558
MAJOR-F1300,0009,56231.8813 ตุลาคม 2558
MAJOR-F130,0001,02034.009 ตุลาคม 2558
MAJOR1128,9004,30033.368 ตุลาคม 2558
MAJOR-F1399,80012,99432.506 ตุลาคม 2558
MAJOR15,60017531.2514 กันยายน 2558
MAJOR1324,90010,27531.6211 กันยายน 2558
MAJOR1567,60017,79831.3627 สิงหาคม 2558
MAJOR-F1502,00016,07032.015 สิงหาคม 2558
MAJOR197,4003,01630.9629 กรกฏาคม 2558
MAJOR-F1158,6004,86130.6521 กรกฏาคม 2558
MAJOR-F1526,10017,75633.7530 มิถุนายน 2558
MAJOR1528,10017,55933.2518 มิถุนายน 2558
MAJOR2181,4005,77731.8517 มิถุนายน 2558
MAJOR1162,0005,18432.0011 มิถุนายน 2558
MAJOR-F33253,4008,09631.9510 มิถุนายน 2558
MAJOR3667,40021,11631.649 มิถุนายน 2558
MAJOR-F2799,60025,25931.599 มิถุนายน 2558
MAJOR2546,10017,87032.728 มิถุนายน 2558
MAJOR11,393,80046,66033.485 มิถุนายน 2558
MAJOR12,891,40098,30834.003 มิถุนายน 2558
MAJOR31,354,50044,52932.882 มิถุนายน 2558
MAJOR-F21,627,50055,01233.8029 พฤษภาคม 2558
MAJOR15,000,000175,00035.0028 พฤษภาคม 2558
MAJOR2892,30029,68633.2720 เมษายน 2558
MAJOR-F21,500,00049,78133.1916 เมษายน 2558
MAJOR1136,6004,54433.269 เมษายน 2558
MAJOR12,3007532.758 เมษายน 2558
MAJOR1571,00018,98133.248 เมษายน 2558
MAJOR15,10016732.811 เมษายน 2558
MAJOR13,40011132.5931 มีนาคม 2558
MAJOR150,0001,55231.0520 มีนาคม 2558
MAJOR-F11,950,00059,96230.7520 มีนาคม 2558
MAJOR-F2150,0004,55630.3819 มีนาคม 2558
MAJOR-F24,544,400136,33230.0018 มีนาคม 2558
MAJOR11,000,00030,00030.0018 มีนาคม 2558
MAJOR-F2356,90010,08328.2510 มีนาคม 2558
MAJOR1593,20016,75828.2510 มีนาคม 2558
MAJOR9830,60024,99330.093 มีนาคม 2558
MAJOR27,000,000213,50030.5027 กุมภาพันธ์ 2558
MAJOR-F1182,4005,49530.1223 กุมภาพันธ์ 2558
MAJOR1200,0005,20026.0016 กุมภาพันธ์ 2558
MAJOR-F1216,6006,00827.7410 กุมภาพันธ์ 2558
MAJOR31,150,00031,50027.399 กุมภาพันธ์ 2558
MAJOR1179,1004,95827.685 กุมภาพันธ์ 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3