MCS 14 ( -0.10 -0.69% )

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ MCS “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
MCS176,30079410.4019 มีนาคม 2561
MCS-F<XD>1292,7004,48915.3420 เมษายน 2560
MCS-F<XD>1695,30010,75015.4619 เมษายน 2560
MCS1100,0001,67016.7028 ธันวาคม 2559
MCS11,700,00024,65014.5023 สิงหาคม 2559
MCS15,0005510.906 มิถุนายน 2559
MCS11,000,0009,4509.458 มิถุนายน 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3