OCC 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ OCC “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
OCC2600,0009,63616.0625 พฤษภาคม 2560
OCC1349,3755,69516.307 เมษายน 2559
OCC1261,8754,34716.605 เมษายน 2559
OCC1349,3755,59016.0015 มีนาคม 2559
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3