PG 7 ( 1.00 16.81% )

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ PG “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
PG-F1720,0005,7968.0525 พฤษภาคม 2560
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3