PL 3 ( 0.02 0.76% )

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ PL “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
PL-W111,000,0001,4701.4726 มกราคม 2561
PL13,500,00012,6003.604 พฤษภาคม 2560
PL-W112,300,0003,7031.613 เมษายน 2560
PL-W112,000,0001,7000.856 ธันวาคม 2559
PL-W112,000,0003,2001.6029 กรกฏาคม 2559
PL11,300,0005,7204.4028 มิถุนายน 2559
PL12,200,0009,9004.5022 มิถุนายน 2559
PL23,810,00011,2022.949 พฤษภาคม 2559
PL-W112,300,0003,7031.6128 มีนาคม 2559
PL1650,0003,0554.7024 มีนาคม 2559
PL1760,0003,4204.5015 ธันวาคม 2558
PL22,400,00011,0404.609 ธันวาคม 2558
PL16,000,00024,0004.0024 เมษายน 2558
PL122,263,10089,0524.0026 มีนาคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3