PRINC 5 ( -0.22 -4.62% )

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ PRINC “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
PRINC18,760,00028,9083.3016 กุมภาพันธ์ 2559
PRINC110,548,20033,8603.218 มิถุนายน 2558
PRINC-W1444,743,00085,9071.928 มิถุนายน 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3