PT 6 ( -0.05 -0.88% )

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ PT “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
PT17,000,00072,80010.4013 กันยายน 2559
PT17,000,00070,00010.008 กันยายน 2559
PT110,00010510.5018 กันยายน 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3