ROJNA 8 ( 0.20 2.70% )

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ ROJNA “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
ROJNA11,000,0006,1506.1512 มีนาคม 2561
ROJNA220016.4528 กุมภาพันธ์ 2561
ROJNA12,000,00011,8005.9026 มิถุนายน 2560
ROJNA1123,4005604.5430 พฤศจิกายน 2559
ROJNA120,0001105.5018 มีนาคม 2559
ROJNA11,825,8209,4945.2015 ธันวาคม 2558
ROJNA912,300,000115,6209.409 กุมภาพันธ์ 2558
ROJNA470,000,000630,0009.006 กุมภาพันธ์ 2558
ROJNA13,000,00022,0507.352 กุมภาพันธ์ 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3