SAUCE 29 ( 0.75 2.68% )

บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ SAUCE “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
SAUCE1210,0004,80922.9021 ธันวาคม 2560
SAUCE223,208,400557,00224.0021 มีนาคม 2559
SAUCE1500,00011,95023.9015 ธันวาคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3