SCB 98 ( -1.75 -1.75% )

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ SCB “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
SCB4100,00013,225132.2511 พฤษภาคม 2561
SCB127,0003,591133.0027 เมษายน 2561
SCB-F1463,50060,963131.5326 เมษายน 2561
SCB1410,00055,963136.4923 เมษายน 2561
SCB-F<XD>51,664,500228,590137.3318 เมษายน 2561
SCB172,60010,255141.2511 เมษายน 2561
SCB1126,20017,709140.3210 เมษายน 2561
SCB2473,10065,888139.279 เมษายน 2561
SCB244,0006,083138.255 เมษายน 2561
SCB4231,20033,875146.5228 มีนาคม 2561
SCB550,0007,244144.8926 มีนาคม 2561
SCB137,1005,398145.5023 มีนาคม 2561
SCB4829,400120,785145.6321 มีนาคม 2561
SCB1125,00018,438147.5020 มีนาคม 2561
SCB136,1005,361148.5014 มีนาคม 2561
SCB2327,00048,723149.0013 มีนาคม 2561
SCB1250,00036,813147.257 มีนาคม 2561
SCB11,353,900200,378148.0023 กุมภาพันธ์ 2561
SCB1980,900144,438147.2522 กุมภาพันธ์ 2561
SCB1500,00074,375148.7521 กุมภาพันธ์ 2561
SCB16,600977148.0020 กุมภาพันธ์ 2561
SCB1176,70026,240148.5014 กุมภาพันธ์ 2561
SCB1295,90044,399150.057 กุมภาพันธ์ 2561
SCB-F41,626,300245,769151.126 กุมภาพันธ์ 2561
SCB1195,00030,664157.252 กุมภาพันธ์ 2561
SCB130,6004,804157.0030 มกราคม 2561
SCB31,107,300174,196157.3226 มกราคม 2561
SCB2208,20032,686156.9924 มกราคม 2561
SCB-F1287,10045,146157.2524 มกราคม 2561
SCB1139,30022,009158.0023 มกราคม 2561
SCB-F31,324,000203,503153.7022 มกราคม 2561
SCB1470,00072,265153.7622 มกราคม 2561
SCB1194,50031,315161.0017 มกราคม 2561
SCB31,165,044183,683157.6612 มกราคม 2561
SCB-F62,200,000336,600153.0011 มกราคม 2561
SCB1210,00032,445154.5011 มกราคม 2561
SCB-F1560,80084,400150.5010 มกราคม 2561
SCB-F15,000748149.509 มกราคม 2561
SCB124,1003,596149.214 มกราคม 2561
SCB1522,00078,170149.7527 ธันวาคม 2560
SCB-F21,105,000165,750150.0026 ธันวาคม 2560
SCB-F12,469,300373,482151.2522 ธันวาคม 2560
SCB-F2919,100138,095150.2520 ธันวาคม 2560
SCB1620,00092,602149.3615 ธันวาคม 2560
SCB21,121,800169,392151.0014 ธันวาคม 2560
SCB150,0007,588151.7512 ธันวาคม 2560
SCB5723,700109,820151.758 ธันวาคม 2560
SCB1302,00046,185152.936 ธันวาคม 2560
SCB31,555,800239,268153.794 ธันวาคม 2560
SCB31,369,000209,822153.271 ธันวาคม 2560
SCB12,200336152.5030 พฤศจิกายน 2560
SCB187,20012,993149.0017 พฤศจิกายน 2560
SCB-F1600,00089,958149.9313 พฤศจิกายน 2560
SCB1524,70078,369149.3613 พฤศจิกายน 2560
SCB-F1827,000123,279149.0710 พฤศจิกายน 2560
SCB2109,80016,311148.5510 พฤศจิกายน 2560
SCB-F1500,00075,125150.258 พฤศจิกายน 2560
SCB-F115,3002,244146.706 พฤศจิกายน 2560
SCB-F62,887,000424,587147.071 พฤศจิกายน 2560
SCB32,075,800306,071147.451 พฤศจิกายน 2560
SCB288,30012,959146.7631 ตุลาคม 2560
SCB-F2830,200122,082147.0527 ตุลาคม 2560
SCB-F5820,000123,305150.3717 ตุลาคม 2560
SCB-F1339,10051,204151.0016 ตุลาคม 2560
SCB-F1558,10083,862150.2611 ตุลาคม 2560
SCB41,700,000255,881150.529 ตุลาคม 2560
SCB-F52,025,500305,083150.626 ตุลาคม 2560
SCB-F4700,000107,975154.252 ตุลาคม 2560
SCB-F1300,00046,125153.7529 กันยายน 2560
SCB12,000306153.0029 กันยายน 2560
SCB-F2900,000138,349153.7228 กันยายน 2560
SCB-F11,790,500275,611153.9327 กันยายน 2560
SCB-F1620,00095,334153.7626 กันยายน 2560
SCB1150,00022,950153.0022 กันยายน 2560
SCB-F62,047,400313,322153.0322 กันยายน 2560
SCB-F114,242,000652,624153.8521 กันยายน 2560
SCB2239,00036,277151.7920 กันยายน 2560
SCB146,8007,254155.0019 กันยายน 2560
SCB-F<XD>119,7002,906147.507 กันยายน 2560
SCB110015151.001 กันยายน 2560
SCB232,2004,846150.5031 สิงหาคม 2560
SCB-F110144.0025 สิงหาคม 2560
SCB136,4005,293145.4124 สิงหาคม 2560
SCB46,139,300887,126144.5023 สิงหาคม 2560
SCB161,5008,733142.0018 สิงหาคม 2560
SCB1405,60058,303143.749 สิงหาคม 2560
SCB-F52,413,800347,587144.004 สิงหาคม 2560
SCB-F42,400,000349,201145.503 สิงหาคม 2560
SCB-F73,244,600474,603146.272 สิงหาคม 2560
SCB-F42,000,000291,561145.781 สิงหาคม 2560
SCB12,000294147.0031 กรกฏาคม 2560
SCB12,412,200366,051151.7527 กรกฏาคม 2560
SCB-F13,037,000461,287151.8921 กรกฏาคม 2560
SCB123,0003,588156.0014 กรกฏาคม 2560
SCB150,0007,950159.0013 กรกฏาคม 2560
SCB10893,300140,017156.7412 กรกฏาคม 2560
SCB1169,30025,861152.757 กรกฏาคม 2560
SCB1100,00015,475154.756 กรกฏาคม 2560
SCB-F42,000,000310,777155.394 กรกฏาคม 2560
SCB7175,00027,219155.544 กรกฏาคม 2560
SCB51,807,900282,031156.0030 มิถุนายน 2560
SCB1303,40047,634157.0029 มิถุนายน 2560
SCB-F2680,000106,760157.0029 มิถุนายน 2560
SCB28,445,6001,310,061155.1227 มิถุนายน 2560
SCB123,0003,577155.5016 มิถุนายน 2560
SCB120,0003,120156.009 มิถุนายน 2560
SCB120,0003,120156.008 มิถุนายน 2560
SCB1196,00030,422155.227 มิถุนายน 2560
SCB12,000306153.0031 พฤษภาคม 2560
SCB16,400989154.5025 พฤษภาคม 2560
SCB2572,80088,641154.7523 พฤษภาคม 2560
SCB21,220,500183,406150.2716 พฤษภาคม 2560
SCB130047156.0011 พฤษภาคม 2560
SCB-F181157.505 พฤษภาคม 2560
SCB2170,00026,520156.004 พฤษภาคม 2560
SCB-F281,13312,657156.002 พฤษภาคม 2560
SCB150078156.0028 เมษายน 2560
SCB-F<XD>2750,000116,813155.7527 เมษายน 2560
SCB-F<XD>1321,50050,154156.0026 เมษายน 2560
SCB-F<XD>5863,400134,003155.2025 เมษายน 2560
SCB-F<XD>1500,00078,000156.0024 เมษายน 2560
SCB11,000160160.0021 เมษายน 2560
SCB-F3286,10046,029160.8819 เมษายน 2560
SCB110016160.0019 เมษายน 2560
SCB2132,30021,697164.0018 เมษายน 2560
SCB127,1004,377161.504 เมษายน 2560
SCB1283,10045,973162.3930 มีนาคม 2560
SCB17,6001,233162.2028 มีนาคม 2560
SCB124,6003,924159.5023 มีนาคม 2560
SCB2102,70016,241158.1422 มีนาคม 2560
SCB14,200670159.5021 มีนาคม 2560
SCB292,80510,218110.1017 มีนาคม 2560
SCB1178,70027,430153.5015 กุมภาพันธ์ 2560
SCB1100,00015,500155.0013 กุมภาพันธ์ 2560
SCB1100,00015,500155.0010 กุมภาพันธ์ 2560
SCB158,7009,055154.267 กุมภาพันธ์ 2560
SCB-F110,4001,593153.183 กุมภาพันธ์ 2560
SCB11,584,600242,840153.2526 มกราคม 2560
SCB114,2002,140150.7024 มกราคม 2560
SCB125,0003,763150.5023 มกราคม 2560
SCB-F18312150.0020 มกราคม 2560
SCB130,0004,518150.5820 มกราคม 2560
SCB175,00011,700156.0018 มกราคม 2560
SCB-F1271,60042,438156.255 มกราคม 2560
SCB1700102146.1822 ธันวาคม 2559
SCB110,0001,455145.5021 ธันวาคม 2559
SCB-F14,000588147.0015 ธันวาคม 2559
SCB24,000594148.4013 ธันวาคม 2559
SCB157,6008,751151.927 ธันวาคม 2559
SCB5524,30076,810146.5030 พฤศจิกายน 2559
SCB-F1212,30031,053146.2730 พฤศจิกายน 2559
SCB41,075,300154,506143.6924 พฤศจิกายน 2559
SCB51,449,400209,153144.3023 พฤศจิกายน 2559
SCB120,4002,930143.6122 พฤศจิกายน 2559
SCB157,6008,213142.5921 พฤศจิกายน 2559
SCB248,5006,854141.3116 พฤศจิกายน 2559
SCB-F172,40010,281142.0016 พฤศจิกายน 2559
SCB18803,300111,705139.0615 พฤศจิกายน 2559
SCB6951,800131,484138.1414 พฤศจิกายน 2559
SCB-F154,2007,913146.0010 พฤศจิกายน 2559
SCB-F179,80011,561144.878 พฤศจิกายน 2559
SCB1399,60057,742144.508 พฤศจิกายน 2559
SCB1132,60019,162144.517 พฤศจิกายน 2559
SCB11,267,200177,929140.414 พฤศจิกายน 2559
SCB-F12,119,800304,191143.503 พฤศจิกายน 2559
SCB1115,30016,546143.5031 ตุลาคม 2559
SCB-F172,30010,447144.5026 ตุลาคม 2559
SCB-F172,30010,447144.5026 ตุลาคม 2559
SCB1120,10017,595146.5018 ตุลาคม 2559
SCB-F2658,40095,715145.3810 ตุลาคม 2559
SCB2275,70041,837151.757 ตุลาคม 2559
SCB-F8185,00027,928150.9620 กันยายน 2559
SCB1222,90033,517150.3720 กันยายน 2559
SCB1273,40041,967153.5016 กันยายน 2559
SCB-F284,50012,485147.758 กันยายน 2559
SCB-F<XD>2200,00029,900149.507 กันยายน 2559
SCB-F<XD>2850,000126,650149.006 กันยายน 2559
SCB2301,30048,408160.6630 สิงหาคม 2559
SCB3605,40096,193158.8929 สิงหาคม 2559
SCB-F13,300517156.5222 สิงหาคม 2559
SCB150,0008,150163.0011 สิงหาคม 2559
SCB14,000659164.7910 สิงหาคม 2559
SCB-F148,6007,885162.259 สิงหาคม 2559
SCB126,7004,327162.068 สิงหาคม 2559
SCB-F2725,500113,038155.815 สิงหาคม 2559
SCB297,20015,518159.651 สิงหาคม 2559
SCB135,0005,824166.4029 กรกฏาคม 2559
SCB13,300526159.5028 กรกฏาคม 2559
SCB135,0005,569159.1227 กรกฏาคม 2559
SCB1252,30038,216151.4725 กรกฏาคม 2559
SCB-F149,3007,363149.3622 กรกฏาคม 2559
SCB4507,90076,159149.9513 กรกฏาคม 2559
SCB117,6002,499142.006 กรกฏาคม 2559
SCB3226,50032,763144.654 กรกฏาคม 2559
SCB145,0006,505144.5629 มิถุนายน 2559
SCB1100,00013,300133.0027 มิถุนายน 2559
SCB160,5008,107134.0021 มิถุนายน 2559
SCB-F19115,00015,293132.9820 มิถุนายน 2559
SCB4349,80046,424132.7117 มิถุนายน 2559
SCB-F2286,00038,396134.2513 มิถุนายน 2559
SCB2112,00015,754140.668 มิถุนายน 2559
SCB1440,20060,197136.752 มิถุนายน 2559
SCB145,0005,963132.5031 พฤษภาคม 2559
SCB145,0006,178137.2830 พฤษภาคม 2559
SCB-F22,000,000252,500126.2525 พฤษภาคม 2559
SCB132,6004,075125.0024 พฤษภาคม 2559
SCB-F127,9003,522126.2512 พฤษภาคม 2559
SCB242,3005,474129.4110 พฤษภาคม 2559
SCB-F1170,30022,139130.009 พฤษภาคม 2559
SCB13,100404130.349 พฤษภาคม 2559
SCB-F1101,70013,424132.006 พฤษภาคม 2559
SCB-F1101,70013,424132.005 พฤษภาคม 2559
SCB-F1101,70013,424132.004 พฤษภาคม 2559
SCB-F12,000263131.503 พฤษภาคม 2559
SCB-F151,5006,798132.0027 เมษายน 2559
SCB145,0006,178137.2826 เมษายน 2559
SCB122,2002,986134.5012 เมษายน 2559
SCB41,526,700197,017129.058 เมษายน 2559
SCB293,50012,542134.145 เมษายน 2559
SCB15,900832141.0031 มีนาคม 2559
SCB2344,20047,800138.8730 มีนาคม 2559
SCB-F115,0002,055137.0029 มีนาคม 2559
SCB-F23,769,400545,615144.7524 มีนาคม 2559
SCB3149,60021,824145.8824 มีนาคม 2559
SCB15,900844143.0015 มีนาคม 2559
SCB1137,80019,843144.009 มีนาคม 2559
SCB13,400489143.837 มีนาคม 2559
SCB1100,00014,302143.023 มีนาคม 2559
SCB119,2002,660138.531 มีนาคม 2559
SCB152,9007,327138.5029 กุมภาพันธ์ 2559
SCB-F3582,80081,479139.8125 กุมภาพันธ์ 2559
SCB1124,70016,975136.1323 กุมภาพันธ์ 2559
SCB1124,70016,975136.1323 กุมภาพันธ์ 2559
SCB140,0005,470136.7615 กุมภาพันธ์ 2559
SCB-F3611,70080,166131.0510 กุมภาพันธ์ 2559
SCB16,000789131.5310 กุมภาพันธ์ 2559
SCB170092131.311 กุมภาพันธ์ 2559
SCB21,007,700129,207128.2229 มกราคม 2559
SCB-F1388,90049,488127.2529 มกราคม 2559
SCB1210,00025,265120.3127 มกราคม 2559
SCB2227,90026,344115.6021 มกราคม 2559
SCB22,455,900285,006116.0520 มกราคม 2559
SCB61,210,700141,298116.7119 มกราคม 2559
SCB281,8009,410115.0315 มกราคม 2559
SCB-F880,0009,373117.1615 มกราคม 2559
SCB3289,40035,016120.9914 มกราคม 2559
SCB-F31,250,000153,747123.0013 มกราคม 2559
SCB41,729,900212,969123.1113 มกราคม 2559
SCB298,00011,188114.168 มกราคม 2559
SCB185,6009,674113.017 มกราคม 2559
SCB11,800212117.506 มกราคม 2559
SCB11,651,500197,354119.5029 ธันวาคม 2558
SCB-F1134,60016,152120.0024 ธันวาคม 2558
SCB-F21,400,000168,601120.4322 ธันวาคม 2558
SCB-F1120,80014,949123.7521 ธันวาคม 2558
SCB-F1100,00012,500125.0018 ธันวาคม 2558
SCB21,251,700158,275126.4517 ธันวาคม 2558
SCB257,1007,509131.5030 พฤศจิกายน 2558
SCB1880,600117,120133.0023 พฤศจิกายน 2558
SCB360,5007,931131.0920 พฤศจิกายน 2558
SCB2821,600109,091132.7818 พฤศจิกายน 2558
SCB217,0002,270133.5013 พฤศจิกายน 2558
SCB1169,40022,530133.0010 พฤศจิกายน 2558
SCB116,4002,347143.1426 ตุลาคม 2558
SCB185,96812,250142.5020 ตุลาคม 2558
SCB2136,40019,914146.009 ตุลาคม 2558
SCB260,0008,520142.008 ตุลาคม 2558
SCB147,0006,321134.482 ตุลาคม 2558
SCB2456,70061,913135.571 ตุลาคม 2558
SCB-F1445,00060,298135.5029 กันยายน 2558
SCB182,75111,213135.5029 กันยายน 2558
SCB16,000831138.4324 กันยายน 2558
SCB31,506,700205,417136.3423 กันยายน 2558
SCB175,00010,462139.5022 กันยายน 2558
SCB291,60012,911140.9521 กันยายน 2558
SCB1750,000107,842143.7918 กันยายน 2558
SCB-F36600,40086,435143.9618 กันยายน 2558
SCB1100,00014,500145.0017 กันยายน 2558
SCB-F3302,10042,861141.8815 กันยายน 2558
SCB134,8004,929141.6315 กันยายน 2558
SCB192,40012,982140.503 กันยายน 2558
SCB51,025,000143,700140.202 กันยายน 2558
SCB-F12,000280140.252 กันยายน 2558
SCB102,500,000342,588137.0426 สิงหาคม 2558
SCB4522,40070,796135.5225 สิงหาคม 2558
SCB45,000,000662,000132.4024 สิงหาคม 2558
SCB11,500,000210,000140.0021 สิงหาคม 2558
SCB3559,85079,451141.9120 สิงหาคม 2558
SCB123,0003,272142.2519 สิงหาคม 2558
SCB-F1431,90060,790140.7518 สิงหาคม 2558
SCB3806,800113,959141.2518 สิงหาคม 2558
SCB213,5001,951144.5017 สิงหาคม 2558
SCB140,0005,760144.0014 สิงหาคม 2558
SCB5140,00020,680147.7111 สิงหาคม 2558
SCB-F1140,00020,675147.6811 สิงหาคม 2558
SCB477,00011,704152.0031 กรกฏาคม 2558
SCB22,000,000291,500145.7529 กรกฏาคม 2558
SCB-F1599146.5028 กรกฏาคม 2558
SCB92,100,000307,775146.5627 กรกฏาคม 2558
SCB-F1129,10018,978147.0027 กรกฏาคม 2558
SCB160,0009,840164.0021 กรกฏาคม 2558
SCB4220,00033,030150.1417 กรกฏาคม 2558
SCB1320,30048,686152.0016 กรกฏาคม 2558
SCB3111,70017,217154.1314 กรกฏาคม 2558
SCB1100,00015,500155.0013 กรกฏาคม 2558
SCB-F2920,100136,479148.339 กรกฏาคม 2558
SCB1137,20020,412148.778 กรกฏาคม 2558
SCB2952,000143,749151.002 กรกฏาคม 2558
SCB147,7007,468156.5630 มิถุนายน 2558
SCB117,1002,770162.0024 มิถุนายน 2558
SCB1120,00019,183159.8623 มิถุนายน 2558
SCB160,0009,840164.0019 มิถุนายน 2558
SCB192,10014,782160.5018 มิถุนายน 2558
SCB1750,000117,188156.254 มิถุนายน 2558
SCB21,650,000257,525156.082 มิถุนายน 2558
SCB3134,80021,366158.5029 พฤษภาคม 2558
SCB-F1500,00080,250160.5029 พฤษภาคม 2558
SCB-F146,3007,410160.0428 พฤษภาคม 2558
SCB212,0001,926160.5026 พฤษภาคม 2558
SCB15,900947160.5025 พฤษภาคม 2558
SCB-F1200,00032,206161.0325 พฤษภาคม 2558
SCB-F1288,90046,575161.2222 พฤษภาคม 2558
SCB15,800948163.5019 พฤษภาคม 2558
SCB120,4003,346164.0018 พฤษภาคม 2558
SCB1200,00032,200161.0014 พฤษภาคม 2558
SCB11,803,500293,809162.9113 พฤษภาคม 2558
SCB12,000,000325,039162.5212 พฤษภาคม 2558
SCB22,050,000339,231165.4811 พฤษภาคม 2558
SCB121,035,900170,019164.138 พฤษภาคม 2558
SCB9460,00073,910160.677 พฤษภาคม 2558
SCB122,9003,628158.436 พฤษภาคม 2558
SCB11,002,200159,350159.0030 เมษายน 2558
SCB140,0006,560164.0028 เมษายน 2558
SCB-F1600,000102,313170.5223 เมษายน 2558
SCB2220,80037,757171.0023 เมษายน 2558
SCB1350,00061,775176.5016 เมษายน 2558
SCB11,600287179.508 เมษายน 2558
SCB181,20014,413177.503 เมษายน 2558
SCB137,0006,401173.0016 มีนาคม 2558
SCB-F10310,00054,741176.5813 มีนาคม 2558
SCB-F127,2004,828177.5110 มีนาคม 2558
SCB-F1102178.506 มีนาคม 2558
SCB118,9003,374178.506 มีนาคม 2558
SCB-F1827,700140,224169.413 มีนาคม 2558
SCB267,80011,486169.423 มีนาคม 2558
SCB240,0006,720168.002 มีนาคม 2558
SCB-F145,2007,684169.9927 กุมภาพันธ์ 2558
SCB-F172,90012,830176.0017 กุมภาพันธ์ 2558
SCB14,600822178.5913 กุมภาพันธ์ 2558
SCB-F818,9003,381178.8912 กุมภาพันธ์ 2558
SCB1287,00051,373179.0010 กุมภาพันธ์ 2558
SCB2108,10019,793183.105 กุมภาพันธ์ 2558
SCB9527,70096,949183.724 กุมภาพันธ์ 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3