SGP 15 ( -0.40 -2.63% )

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 ตุลาคม 2564

BIG LOT “ SGP “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
SGP1200,0006,25031.255 มีนาคม 2561
SGP1117,1003,58730.6328 กุมภาพันธ์ 2561
SGP11,000,00031,50031.506 กุมภาพันธ์ 2561
SGP195,0002,05221.6022 พฤศจิกายน 2560
SGP15,0006613.1020 มีนาคม 2560
SGP1709,3007,66010.8016 พฤศจิกายน 2559
SGP1709,3008,29911.701 พฤศจิกายน 2559
SGP120,00023811.9017 สิงหาคม 2559
SGP1328,5004,83714.7216 มิถุนายน 2559
SGP11,849,80021,27311.5016 ตุลาคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3