SPC 62 ( 0.25 0.41% )

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ SPC “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
SPC131,1001,67453.8227 เมษายน 2561
SPC1213,30010,77250.5026 มีนาคม 2561
SPC2720,40036,38050.5016 มีนาคม 2561
SPC2313,30016,19851.7022 กุมภาพันธ์ 2561
SPC145,0001,80040.0029 กุมภาพันธ์ 2559
SPC1232,2549,11639.252 กุมภาพันธ์ 2559
SPC1232,2549,11639.2525 มกราคม 2559
SPC2464,50718,23239.2522 มกราคม 2559
SPC4331,00013,25240.0326 ตุลาคม 2558
SPC4498,00018,92438.0029 กันยายน 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3