SPI 62 ( 1.25 2.06% )

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ SPI “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
SPI1428,50029,99570.0026 มีนาคม 2561
SPI2878,64061,50570.0016 มีนาคม 2561
SPI2535,50040,48475.6022 กุมภาพันธ์ 2561
SPI11,000,00059,75059.7520 ธันวาคม 2560
SPI11,100,00065,72559.7519 ธันวาคม 2560
SPI83,400,000203,15059.7530 พฤศจิกายน 2560
SPI2500,00029,87559.7528 พฤศจิกายน 2560
SPI13,000,000179,25059.758 พฤศจิกายน 2560
SPI110,168,200221,46321.7829 เมษายน 2559
SPI21,694,26237,63022.2131 มีนาคม 2559
SPI14,940,343109,72522.2130 มีนาคม 2559
SPI22,470,17254,86322.2129 มีนาคม 2559
SPI24,940,344109,72522.2128 มีนาคม 2559
SPI11,235,08627,43122.2125 มีนาคม 2559
SPI14,940,343109,72522.2124 มีนาคม 2559
SPI1120,0003,00025.0023 มีนาคม 2559
SPI2250,0006,00024.0018 ธันวาคม 2558
SPI1200,0004,80024.0015 ตุลาคม 2558
SPI4305,4007,17723.502 ตุลาคม 2558
SPI1200,0004,80024.0011 กันยายน 2558
SPI1187,3104,49524.001 กันยายน 2558
SPI11,600,00039,20024.5024 สิงหาคม 2558
SPI11,600,00038,40024.0010 กรกฏาคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3