TIW 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ TIW “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
TIW11,304,000300,000230.0612 กุมภาพันธ์ 2561
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3