TMT 12 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ TMT “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
TMT120,000,000280,00014.0023 มิถุนายน 2560
TMT120,000,000280,00014.0019 มิถุนายน 2560
TMT-F18,80010912.4011 สิงหาคม 2559
TMT-F114,30016711.6621 กรกฏาคม 2559
TMT-F114,30016611.5920 กรกฏาคม 2559
TMT47,250,00050,8957.0215 กุมภาพันธ์ 2559
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3