AH 25 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ AH “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายซู ชวน เย็บชวนประธานกรรมการ
นายซู ชวน เย็บชวนประธานกรรมการบริหาร
นางเตียว ลี งอลีกรรมการ
นายโยชิกิ คิชิโมโตะคิชิโมโตะกรรมการ
นายฮิเดโอะ ฮาทาดะฮาทาดะกรรมการ
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญาเรืองรองปัญญากรรมการอิสระ
นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์จิรเสวีนุประพันธ์กรรมการอิสระEA - EA - EA - EA - EA - EA -
นายเคนเนต อึ้งอึ้งกรรมการอิสระ
นายจอห์น พาร์คเกอร์พาร์คเกอร์กรรมการอิสระ
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญาเรืองรองปัญญาประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์จิรเสวีนุประพันธ์กรรมการตรวจสอบEA - EA - EA - EA - EA - EA -
นายเคนเนต อึ้งอึ้งกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3