BGT 1 ( -0.06 -5.13% )

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ BGT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายนพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะประธานกรรมการบริษัทBGT - BGT - BGT - BGT - BGT - BGT -
นายเกา โก๊ะ เชงโก๊ะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายเกา โก๊ะ เชงโก๊ะกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายเกา โก๊ะ เบงโก๊ะกรรมการ
นางมัลลิการ์ หลีระพันธ์หลีระพันธ์กรรมการ
นางนันทริกา ชันซื่อชันซื่อกรรมการBGT - BGT - BGT - BGT - BGT - BGT -
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวสเตมียาเวสกรรมการอิสระ
นายสุรพล วิรุฬห์รักษ์วิรุฬห์รักษ์กรรมการอิสระ
นายภาณุ คงแท่นคงแท่นกรรมการอิสระ
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวสเตมียาเวสประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุรพล วิรุฬห์รักษ์วิรุฬห์รักษ์กรรมการตรวจสอบ
นายภาณุ คงแท่นคงแท่นกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3