BLAND 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ BLAND “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอนันต์ กาญจนพาสน์กาญจนพาสน์ประธานกรรมการBLAND - BLAND - BLAND - BLAND - BLAND - BLAND - BLAND - BLAND - BLAND -
นายอนันต์ กาญจนพาสน์กาญจนพาสน์ประธานกรรมการบริหารBLAND - BLAND - BLAND - BLAND - BLAND - BLAND - BLAND - BLAND - BLAND -
นายซุยฮัง กาญจนพาสน์กาญจนพาสน์กรรมการ
นายซุยพาง กาญจนพาสน์กาญจนพาสน์กรรมการOGC -
นายบุรินทร์ วงศ์สงวนวงศ์สงวนกรรมการ
นายถวิล บุญเรืองขาวบุญเรืองขาวกรรมการ
นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาสนิทวงศ์กรรมการ
นายธำรงค์ เชียรเตชากุลเชียรเตชากุลกรรมการอิสระ
นายศุภวัฒน์ สายเชื้อสายเชื้อกรรมการอิสระ
นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ลิขิตนุรักษ์กรรมการอิสระ
นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์บุญญาภิวัฒน์กรรมการอิสระ
นายธำรงค์ เชียรเตชากุลเชียรเตชากุลประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศุภวัฒน์ สายเชื้อสายเชื้อกรรมการตรวจสอบ
นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ลิขิตนุรักษ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3