BSM 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ BSM “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมประธานกรรมการ
นายสุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมประธานกรรมการบริหาร
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์รองประธานกรรมการBSM - BSM - CCP - BSM - KCM - TVT - BSM - TVT - BSM - BSM - BSM -
นายเอนก พิเชฐพงศาพิเชฐพงศากรรมการASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - STARK - STARK -
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์จอห์นกรรมการ
นายมาร์ค ดี. เรมีจานดี.กรรมการอิสระ
นายธีรธร ธาราไชยธาราไชยกรรมการอิสระPPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS -
นายหยาง ชวน โมห์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายมาร์ค ดี. เรมีจานดี.กรรมการตรวจสอบ
นายธีรธร ธาราไชยธาราไชยกรรมการตรวจสอบPPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3