CCET 4 ( 0.02 0.54% )

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ CCET “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายเซิ่ง สง ซุยสงประธานกรรมการ
นายซื่อ หยง เสิ่นหยงรองประธานกรรมการ
นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญโจวกิจเจริญกรรมการผู้จัดการ
นายเซิ่ง เจี๋ย ซุยเจี๋ยกรรมการ
นายย่วย เหว่ย จางเหว่ยกรรมการ
นายเหอ ซุ่น หวังซุ่นกรรมการ
นายอลัน ชิ ยิม แคมชิกรรมการอิสระ
นายแฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์แมนกรรมการอิสระ
นายธนะศักดิ์ จรรยาพูนจรรยาพูนกรรมการอิสระ
นายอลัน ชิ ยิม แคมชิประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายแฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์แมนกรรมการตรวจสอบ
นายธนะศักดิ์ จรรยาพูนจรรยาพูนกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3