บอร์ดบริหาร “ “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายคะซูยูกิ มิซูมาชิมิซูมาชิประธานกรรมการ
นายคะซูยูกิ มิซูมาชิมิซูมาชิประธานกรรมการบริหาร
นายชูจิ โอคาวะโอคาวะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้านิชิด้ากรรมการผู้จัดการ
นายคิอิชิ โอคุยามาโอคุยามากรรมการ
นายวิเชียร ลินจงสุบงกชลินจงสุบงกชกรรมการ
นายธีติธร จุลละพราหมณ์จุลละพราหมณ์กรรมการอิสระ
นายเกอเดียบ ซิงห์ซิงห์กรรมการอิสระ
นายวิรัช กาญจนพิบูลย์กาญจนพิบูลย์กรรมการอิสระ
นายวิรัช กาญจนพิบูลย์กาญจนพิบูลย์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธีติธร จุลละพราหมณ์จุลละพราหมณ์กรรมการตรวจสอบ
นายเกอเดียบ ซิงห์ซิงห์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3