CNS 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ CNS “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสุเทพ พีตกานนท์พีตกานนท์ประธานกรรมการ
นายสุเทพ พีตกานนท์พีตกานนท์ประธานกรรมการบริหาร
นายชินอิจิ มิซูโนมิซูโนกรรมการอำนวยการ
นายนิมิต วงศ์จริยกุลวงศ์จริยกุลกรรมการ
นายนาโอกิ ซูกาย่าซูกาย่ากรรมการ
นางกฤษณา แซ่หลิ่วแซ่หลิ่วกรรมการ
นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิโคมาบายาชิกรรมการ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์พรรณเชษฐ์กรรมการอิสระ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุลวีรเสถียรพรกุลกรรมการอิสระSTPI - TISCO - STPI - TISCO - TISCO - STPI - TISCO - TISCO - TISCO - TISCO -
พ.อ.เรืองทรัพย์ โฆวินทะโฆวินทะกรรมการอิสระ
นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัยกาญจนศักดิ์ชัยกรรมการอิสระTPROP - LIT - TPROP - LIT - TIW - TIW -
นางวัธนี พรรณเชษฐ์พรรณเชษฐ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุลวีรเสถียรพรกุลกรรมการตรวจสอบSTPI - TISCO - STPI - TISCO - TISCO - STPI - TISCO - TISCO - TISCO - TISCO -
พ.อ.เรืองทรัพย์ โฆวินทะโฆวินทะกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3