EFORL 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ EFORL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายปรีชา นันท์นฤมิตนันท์นฤมิตประธานกรรมการEFORL - EFORL - EFORL - EFORL - EFORL - EFORL - EFORL - EFORL - EFORL -
นายปรีชา นันท์นฤมิตนันท์นฤมิตประธานกรรมการบริหารEFORL - EFORL - EFORL - EFORL - EFORL - EFORL - EFORL - EFORL - EFORL -
นายปริน ชนันทรานนท์ชนันทรานนท์รองประธานกรรมการPPPM - ACAP - PPPM - ACAP - PPPM - ACAP - ACAP - NPPG - STAR - PPPM - FVC - ACAP - STAR - PPPM - FVC - PPPM - ACAP - STAR - PPPM - FVC - PPPM - PPPM -
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ปางวิรุฬห์รักข์กรรมการ
นายโกศล วรฤทธินภาวรฤทธินภากรรมการ
นายชาย วัฒนสุวรรณวัฒนสุวรรณกรรมการอิสระ
นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์หุ่นพยนต์กรรมการอิสระ
นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบลประภาสะโนบลประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชาย วัฒนสุวรรณวัฒนสุวรรณกรรมการตรวจสอบ
นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์หุ่นพยนต์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3