FNS 4 ( 0.02 0.50% )

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ FNS “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวีรพงษ์ รามางกูรรามางกูรประธานกรรมการ
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์โภคาชัยพัฒน์กรรมการผู้จัดการFNS - FNS - FNS - FNS - FNS - FNS - FNS - FNS - FNS -
นายยูจีน เอส. เดวิสเอส.กรรมการ
นายเคนเนธ ลี ไวท์ลีกรรมการ
นายวราห์ สุจริตกุลสุจริตกุลกรรมการ
นายวิทยา เวชชาชีวะเวชชาชีวะกรรมการอิสระ
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์เภาโบรมย์กรรมการอิสระBGT -
นายวิทยา เวชชาชีวะเวชชาชีวะประธานกรรมการตรวจสอบ
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์เภาโบรมย์กรรมการตรวจสอบBGT -
นายอัครรัตน์ ณ ระนองกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3