บอร์ดบริหาร “ “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอนุชา สิหนาทกถากุลสิหนาทกถากุลประธานกรรมการAMATA - FSS - AMATA - FSS - AMATA - FSS - AMATA - AMATA - AMATA - FSS - AMATA - FSS - AMATA - AMATA - FSS - AMATA -
นายอนุชา สิหนาทกถากุลสิหนาทกถากุลประธานกรรมการบริหารAMATA - FSS - AMATA - FSS - AMATA - FSS - AMATA - AMATA - AMATA - FSS - AMATA - FSS - AMATA - AMATA - FSS - AMATA -
นายเจอเรมี่ เลคห์เมียร์ คิงเลคห์เมียร์รองประธานกรรมการ
นายนนทวัฒน์ ทองมีทองมีกรรมการผู้จัดการ
นายเพทริค ไมเคิล แดฟเอ็นพอทไมเคิลกรรมการ
นายธนากร ลีละสิริลีละสิริกรรมการ
นายผสันต์สุข อายนบุตรอายนบุตรกรรมการอิสระ
นายไมเคิล บอตทิลโล เดอ ซานติเอสเตเบนบอตทิลโลกรรมการอิสระ
พล.ต.ต.สุนทร บุญเรืองบุญเรืองกรรมการอิสระ
นายผสันต์สุข อายนบุตรอายนบุตรประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ต.สุนทร บุญเรืองบุญเรืองกรรมการตรวจสอบ
นายโทมัส คาร์ลตัน ทอมป์สัน ที่3คาร์ลตันกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3