HTC 38 ( 0.25 0.67% )

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ HTC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
พลเอกจรัล กุลละวณิชย์กุลละวณิชย์ประธานกรรมการ
ร.ต.ไพโรจน์ รัตตกุลรัตตกุลกรรมการผู้จัดการHTC - HTC - HTC - HTC -
นายฟิลิปป์ ฮิวโก้ กุชชี่ฮิวโก้กรรมการ
นายดักกล๊าส แอนดรู แจ็คสันแอนดรูกรรมการ
นางยุพเรศ เที่ยงธรรมเที่ยงธรรมกรรมการ
นางปริยา จีระพันธุ์จีระพันธุ์กรรมการHTC - HTC - HTC - HTC - HTC - HTC - HTC - HTC - HTC -
พ.อ.พัชร รัตตกุลรัตตกุลกรรมการ
ม.ล.ธิษัน ศรีธวัชศรีธวัชกรรมการ
นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์อภิบาลสวัสดิ์กรรมการ
พลเอกจรัล กุลละวณิชย์กุลละวณิชย์กรรมการอิสระ
นายประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนกรรมการอิสระDRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT -
นายยรรยง เมธาพาณิชย์เมธาพาณิชย์กรรมการอิสระ
น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติมหาสมิติกรรมการอิสระ
นายโยฮัน วิลเลี่ยม มาร์ติน ยันเซ่นวิลเลี่ยมกรรมการอิสระ
นายประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนประธานคณะกรรมการตรวจสอบDRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT -
นายยรรยง เมธาพาณิชย์เมธาพาณิชย์กรรมการตรวจสอบ
น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติมหาสมิติกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3